Lönebidrag, är det tänkt som ett PRUT i städbranschen?

Vi har numer både ROT och RUT för olika tjänster, med fokus på stöd till privatpersoner och hushåll, och för att öka sysselsättningen, men också för att minska problem med svart och ”osynlig” arbetskraft.
Städbranschen Sverige har i flera år, konstaterat att det i professionell städning och upphandling, har smugit sig in något nytt, något som kanske skulle kunna kallas PRUT.

Läs mer

Vems är felet, vem har rätt och vem har fel om Samhall, den ständiga frågan?

Städbranschen Sverige följer, och har i många år följt debatten om det uppdrag Samhall har i vårt land. Vi tycker självklart inte heller om att det skulle kunna förekomma situationer där människor nyttjas fel, eller väljs ut från en större grupp på fel sätt, detta gäller naturligtvis hela städbranschen.
Städbranschen Sverige verkar varje dag för ett rent och hållbart Sverige.

Läs mer

Unik möjlighet för dig som arbetar i städbranschen som städare, arbetsledare eller chef

Kostnadsfritt inspirations webbinar om hälsa. Torsdag 27 maj.
Att må bra är en förutsättning för att kunna utföra ett bra jobb.
Vi kan främja hälsa på flera sätt, genom att röra på oss, ta hand om oss, undvika negativa tankar och beteenden, stressa mindre, ta vara på våra relationer, umgås med människor vi tycker om, äta rätt och – inte minst – göra sådant som vi mår bra av.

Läs mer

Unik bok för dig som arbetar i städbranschen!

I RENT UT SAGT. Allt du vill veta om lokalvård, tar sig Jan Stegmann och Carina Boman Helgesson an lokalvårdens historia, dagens professionella städning, chefs- och ledarskapet, arbetsmiljö, integration och jämställdhet, ekonomi och kalkyler, hållbarhet, innovationer, teknik, utbildning och upphandling.
Boken har fått stor uppmärksamhet i tidningar, radio och TV, en bok helt unik i sitt slag.

Läs mer

Brister på insatser mot exploatering av arbetskraft

​Riksrevisionen har den 15 december 2020 kommit med en rapport om Statens insatser mot exploatering av arbetskraft. Rapporten konstaterar att det främst är utländsk arbetskraft som drabbas av oskäligt låga löner, långa arbetsdagar, farlig arbetsmiljö och dåliga boendeförhållanden. Man konstaterar vidare att det finns stora brister i statens insatser mot exploatering av arbetskraft.

Läs mer

Städbranschen Sverige jobbar vidare på att modernisera begreppet auktorisation och branschsamverkan!

​Städbranschen Sverige jobbar vidare på att modernisera begreppet auktorisation och branschsamverkan!
Precis som vårt land Sverige och hela världen har den pågående pandemin covid-19 skapat en hel del hinder att komma vidare med många frågor samt därför nödvändiga omprioriteringar av insatser! Städbranschen Sverige jobbar varje dag för ett rent och hållbart Sverige!

Läs mer

Pandemin påverkar Clean & Facility mässan i Kista

Beslutet att ställa in årets mässa i Kista var både lätt och svårt! Lätt då det såklart inte finns något annat val när folks hälsa riskeras. Svårt då vi vet att många sett fram emot att ses på mässan och ta del av samt berätta om alla nyheter i branschen.

Läs mer

Hållbart samarbete gör oss starka#

​Städbranschen Sverige som samlande kraft i branschen väljer på initiativ från våra medlemmar att öppna upp för ett brett samarbete mellan medlemsföretag oavsett segment i branschen. Initiativet riktar sig till alla företag och verksamheter som verkar för ett rent och hållbart Sverige!

Läs mer