Pandemin påverkar Clean & Facility mässan i Kista

Städbranschen Sverige har i samarbete med Nordiske Medier och tidningen RENT sedan flera år varit med och ansvarat för bland annat de mycket uppskattade Drop In seminarierna på Clean & Facility mässorna. Inför årets mässa i Kista har vi haft täta möten innan och efter sommaren där vi såklart haft med oss risken att höstens mässa kanske inte skulle gå att genomföra på grund av pågående Covid19 pandemi och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten lämnat. Som alla andra har också vi hoppats på att det skulle visa sig möjligt att genomföra mässan, vilket det stora intresset från branschen också visat.

Nu blir det tyvärr inte så och det enorma arbete som lagts ner av både oss inom Städbranschen Sverige samt Branschtidningen RENT och de mycket intressanta föreläsningarna vi hade tagit fram kan inte förverkligas tyvärr.

Vi tackar ändå alla de föreläsare som ställt upp och hoppas kunna återkomma längre fram!

Beslutet att ställa in årets mässa i Kista var både lätt och svårt! Lätt då det såklart inte finns något annat val när folks hälsa riskeras. Svårt då vi vet att många sett fram emot att ses på mässan och ta del av samt berätta om alla nyheter i branschen.

Vi vet ju inte hur länge den här situationen kommer råda, men fortsätter ändå att planera för Branschdagarna Upphandling i november (även om också dessa med största sannolikhet kommer tvingas ställas in) samt kommande branschdagar i mars och november 2021!

Samtidigt kommer vi att släppa flera efterfrågade häften och litteraturer inom kort och har mycket annat på gång!

Sista nyheter

Tipsa oss

Berätta om ett branschevenemang. Skicka ett mail till info@stadbranschensverige.se