REGIONER I STÄDBRANSCHEN SVERIGE

article382_20130806025722_org

Region Norr
Projektledare: Vakant – är du intresserad skicka in din intresseanmälan till; info@stadbranschensverige.se

Region Väst
Projektledare: Vakant – är du intresserad skicka in din intresseanmälan till; info@stadbranschensverige.se

Region Öst
Projektledare: Magnus Rönnmark, magnus.ronnmark@telia.se

Region Syd
Projektledare: Sussi Brandell, sussi.brandell@stadbranschensverige.se

Som projektledare verkar du i din region med och för ditt nätverk i första hand, du blir en förlängd arm för Städbranschen Sveriges aktiviteter, vi behöver dig! Projektledarskapet behöver din medverkan för olika events som branschdagar, mässor, branschmöten eller liknande, beroende på event eller möte arbetar du alltid tillsammans med den projektansvarige i styrelsen. Beroende på aktivitet skapas en regional projektgrupp där du medverkar och kan påverka arbetet, ditt öra mot marken är viktigt!

Städbranschen Sverige behöver just din hjälp för att nå hela vägen fram och för att göra allt lite smartare och bättre för din region, du känner den bäst!