Välkommen till hela
Sveriges 
samlingsplats
för städbranschen!

Vi bryr oss om dina uppgifter

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Den 25 maj 2018 började GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU.

För att du ska känna dig trygg med hur vi på Städbranschen Sverige behandlar dina uppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller.

Vi samlar in era uppgifter och behandlar dem med största sekretess inom vårt skyddade datanätverk, vi lämnar eller säljer dem inte vidare såvida vi inte först har ert godkännande.