Brister på insatser mot exploatering av arbetskraft

Städbranschen Sverige och fokusområde FairPlay Städ vill delge information om vad Riksrevisionen har skrivit i sin rapport avseende exploatering av arbetskraft, den är skrämmande!

Städbranschen Sverige verkar för ett rent och hållbart Sverige och vill på alla sätt lyfta upp frågor och information som leder till förändring! Städbranschen Sverige har sista tiden med hjälp av sina medlemmar greppat tag i ett flertal upphandlingar som tyvärr spär på vad Riksrevisionen rapporterar. Anbuden är så låga att det krävs stor kreativitet för att klara av dem om det ens är möjligt!

Tyvärr noterar Städbranschen Sverige att andelen låga anbud hänvisar till offentlig miljö som iskallt väljer att pressa leverantörer till bristningsgränsen och heller inte värderar kvalité eller drägliga arbetsvillkor! Lägsta pris är viktat högst och det finns alltid verksamheter i städbranschen som har en väldigt kreativ ådra!

Städbranschen Sverige vädjar till alla upphandlare och inköpare av städtjänster att ställa sig frågan – Är detta möjligt? Är bolaget angelägna om sin personal? Finns rätt kompetens? Behöver ni hjälp, bjuder Städbranschen Sverige på vägledning och råd om minsta tveksamhet förekommer! Respektera Städbranschen, utan städbranschen stannar Sverige!

Upplever du problem med din arbetsgivare eller med din städleverantör och dennes personal? Kontakta FairPlay Städ via www.stadbranschensverige.se(kontakten är 100% anonym om du vill det)

Riksrevisionen har den 15 december 2020 kommit med en rapport om Statens insatser mot exploatering av arbetskraft (RiR 2020:27).

Rapporten konstaterar att det främst är utländsk arbetskraft som drabbas av oskäligt låga löner, långa arbetsdagar, farlig arbetsmiljö och dåliga boendeförhållanden.

Man konstaterar att det finns stora brister i statens insatser mot exploatering av arbetskraft. Regelverken som finns ger inget bra skydd mot exploatering, eftersom det till exempel inte är förbjudet att ta betalt för att få en anställning, kräva tillbaka lön av en anställd eller låta de anställda bo under dåliga förhållanden.

Enligt rapporten har myndigheterna inte fått mandat, eller ett tydligt uppdrag att motverka problemet. Kontroller som myndigheterna gör innebär att man träffar på potentiella offer för arbetskraftsexploatering, men kontrollerna omfattar inte arbetsvillkor och lämnas sällan vidare till grupper som arbetar med människohandel.

Riksrevisionen förslår åtgärder som bland annat handlar om att:

  • Ta fram en handlingsplan och ge myndigheterna på området tydliga mandat och uppdrag för att kunna genomföra åtgärder
  • Ta fram information som vänder sig till de utsatta om rättigheter, skyldigheter och vart man kan vända sig för hjälp och stöd
  • Utreda hur riskgrupper kan få bättre möjlighet att utkräva en avtalad eller innestående lön, om myndigheter bör utöva tillsyn över arbetsvilkor i branscher med ökänd risk för arbetskraftsexploatering, och utreda hur krav kan ställas på boendestandard och kostnader som erbjuds som en del av anställningen