Städbranschen Sverige jobbar vidare på att modernisera begreppet auktorisation och branschsamverkan!

Städbranschen Sverige jobbar vidare på att modernisera begreppet auktorisation och branschsamverkan!

Precis som vårt land Sverige och hela världen har den pågående pandemin covid-19 skapat en hel del hinder att komma vidare med många frågor samt därför nödvändiga omprioriteringar av insatser! Städbranschen Sverige upplever samtidigt att det är fler och fler som efterfrågar att organisera sig och verkligen ser fram emot det nya initiativet. Städbranschen Sverige har de senaste åren skapat en unik modell för sin kommande auktorisation anpassad för olika verksamheter inom branschen. Vi upplever med respekt att företag i branschen ännu har fullt upp i sin egen agenda att få verksamheterna att klara krisen och avvaktar ytterligare en tid! Till det har såklart också Städbranschen Sverige påverkats under det innevarande året, såväl avseende resurser och möjlighet till engagemang.

Riktningen är utstakad och vi har ångan uppe! Städbranschen Sverige avser starta en ny modern och hållbar auktorisation för alla verksamheter i branschen, stora som små som har koppling till ett rent och hållbart Sverige. Vi vet att kunder idag kräver anslutning till en auktorisation för att förenkla offert- och anbudsförfarandet med garanterad och säker kvalité på leveransen över hållbar tid. Städbranschen Sverige avser därför bjuda in branschens alla leverantörer och kunders gemensamma kompetens och erfarenhet som bas.

”Medarbetaren i fokus för ett rent och hållbart Sverige är något många efterfrågat, säger Matthias Lindholm som är ordförande i Städbranschen Sverige. Initiativet har under sommaren kontaktats av flera både stora och små verksamheter från olika delar av städbranschen och ifrån alla delar av landet, det är uppenbart att det finns ett tydligt intresse av en ny syn på detta med auktorisation och branschsamverkan, avslutar Matthias!”

Det nya initiativet Städbranschen Sverige tar, kommer att utgå från både hårda och mjuka värderingar vid auktoriseringen. Givetvis skall en medlem vara välmående utifrån ekonomi, ledning och andra viktiga företagsvärderingar, men också personal/kompetens/kvalité och metod kommer att vara lika viktiga mät- och utvecklingspunkter för initiativet. Med tydliga vägledningar och verktyg i samverkan med våra medlemmar skall vi säkerställa såväl kompetens, utveckling, hållbarhet som trygga arbetsgivare där rättvisa villkor står högst på agendan! Värdet och utvecklingen av alla medarbetare som utför tjänsten kommer att vara i centralt.

Städbranschen Sverige öppnar som alltid upp för alla som vill veta mer eller engagera sig i utvecklingen av den nya auktorisationsmodellen! Kontakta oss för mer information via info@stadbranschensverige.se

Not: Städbranschen Sverige är sedan 2013 en rikstäckande branschorganisation, vi samlar alla verksamheter med intresse för rena, hygieniska, lättskötta och vårdade fastigheter. Med en tydlig värdegrund arbetar Städbranschen Sverige för att lyfta och ena branschen, företagen och individerna. Detta genom att driva frågor och projekt som utvecklar och understryker vikten och omfattningen av branschens bidrag till samhället.