Vems är felet, vem har rätt och vem har fel om Samhall, den ständiga frågan?

Även Städbranschen Sverige följer, och har i många år följt debatten om det uppdrag Samhall har i vårt land. Naturligtvis tycker inte heller Städbranschen Sverige om att det skulle kunna förekomma situationer där människor nyttjas fel, eller väljs ut från en större grupp på fel sätt, och detta gäller hela städbranschen. Städbranschen Sverige verkar varje dag för ett rent och hållbart Sverige.

Vi ställer oss dock några frågor till, i denna debatt;

I media och via det senaste granskande programmet på TV, lyftes flera olika aspekter fram. Att Samhall inte utför det uppdrag vi medborgare uppfattat, och trott att de har. Samhall beskrivs som en kommersiell aktör, som vältrar sig över alla städprojekt i Sverige på ett oetiskt sätt, där människan inte alls värderas. Inte så som solskensbilden troligen är för många. Att Samhall har positioner i landet där människor sitter och plockar med komponenter, packar andra företags produkter eller gör andra monotona sysslor, sysslor ingen annan vill eller har tid med.

Är det någon som tänkt frågan, varför är det inte så längre?

Kanske beror det på att tillverkande företag flyttat sin produktion utomlands, till låglöneländer där allt är billigare. Att det helt enkelt inte finns kvar någon större efterfrågan på denna typ av uppdrag i Sverige?

Glädjande är att i TV-programmet, visade sig förekomma liknande uppdrag i Sverige. Än mer glädjande att utöver Samhall, har privata entreprenörer själva valt att fungera som ett ”lokalt Samhall”, för människor som behöver en daglig syssla för att känna sig behövda, något vi alla behöver.

Det förklarades att Samhall i samverkan med Arbetsförmedlingen, gjort urval från grupper av sökanden för att få personer med så lite funktionshinder som möjligt, till städservice.

Är detta sanningen, eller är det bara tillfälligheter? Här måste trots allt avkrävas en tydlighet från både Samhall och Arbetsförmedlingen, vad som inträffat! Alla kan göra fel, men det gäller att lära sig av felen.

Till detta måste också läggas att städbranschen förändrats oerhört, sedan starten av Samhall på 80-talet. Med ökade krav på avverkning och resultat, idag är det ett väldigt krävande yrke, som dessutom ställer höga krav på kompetens och fysik hos den som utövar arbetet. Handen på hjärtat, det är inte enkelt att städa, alla klarar inte längre av det!

Det har också förklarats både nu och under många år, att Samhall dumpar sig in på marknaden och därmed tar arbeten från andra utförare. Att man driver verksamheten med profitens hunger!

Är det verkligen så?

Det finns mycket som tyder på att hela branschen tvingats ner i prisnivåer, med ökad avverkning från inköpar- och upphandlarsidan, och den enda anledningen till detta kan omöjligen vara Samhall. Vi läser kontinuerligt upphandlingsdokument, och blir förvånade över hur Samhall många gånger är i toppskiktet gällande pris avseende städtjänster. Vi läser också att städleverantörers kreativitet flödar, för att på många olika sätt förklara varför de är billigast och snabbast. Om nu Samhall är anledningen, varför skrivs inte det som orsak till en offentlig upphandlare i en överklagan?

Är det inte så enkelt som att vi har hamnat lite snett i förhållandet mellan köpare och säljare av tjänsten städservice? Eller beror det bara på den låga status städyrket oförtjänt fått?

Vill vi verkligen att städtjänsten ska gå snabbare och vara billigare? Är det verkligen syftet med städtjänsten?

Städbranschen Sveriges svar är NEJ!

Vi behöver alla förstå bättre och utveckla vad som krävs för att skapa rena, hygieniska och fungerande arbetsmiljöer. Vi behöver mer kompetens till alla som utför städyrket. Vi behöver resurser för att använda mer av den teknik som finns, men som inte ryms i de snålt tilltagna ersättningarna för städtjänster. Vi behöver se till att rensa bort alla de leverantörer som utnyttjar städare varje dag. Vi behöver se till att villkor, och arbetsmiljö för ett av Sveriges viktigaste yrken kommer upp på agendan! Helt enkelt går det inte längre att handla upp städtjänster för under 180:-/timme eller med en avverkning på >1000kvm/timme för att få ihop företagets ekonomi, detta är den stora frågan!

Allt detta kan inte vara Samhalls fel? Samhalls uppdrag är att stödja branschen, se till att människor som på ett eller annat sätt har det svårt, kommer in i ett sammanhang. När väl Samhall hjälpt, utbildat och stöttat dessa människor, är de redo för att hjälpa andra leverantörer i branschen med sina nyvunna kunskaper, det är uppdraget från vår egen regering till Samhall i korthet.

Om Samhall är fel ute, då är det Regeringen som skall adresseras problemen, inte de som upprätthåller verksamheten på Regeringens uppdrag. Såklart skall alla stenar lyftas, det är viktigt att det en gång för alla blir ett avslut på rykten och spridning, för en av samhällets viktiga men ständigt ifrågasatta verksamheter.

Städbranschen Sverige kommer att fortsätta bevaka frågan, upphandlingar och villkor, oavsett vem det gäller, och där vi kan kommer vi att verka för rättelse. Vi kommer också göra vårt bästa för att proaktivt upplysa den inköpande och upphandlade parten, vad som krävs för ett rent Sverige!

Gör som många andra, delta vi vårt arbete för ett rent och hållbart Sverige!

Sista nyheter

Tipsa oss

Berätta om ett branschevenemang. Skicka ett mail till info@stadbranschensverige.se