Hoppa till innehåll
Startsidan / Auktorisation

Auktorisation

Vi moderniserar begreppet auktorisation och branschsamverkan

Städbranschen Sverige har 2022 startat en ny modern och hållbar auktorisation för alla verksamheter, stora som små som har koppling till ett rent och hållbart Sverige. En gemensam bred branschauktorisation behövs, för att samordna alla verksamheter som verkar i branschen och utestänga de som inte uppfyller kraven.

 • Ökad status
 • Rättvisa villkor
 • Säkrad leverans
 • Trygghet

ll du också vara med och utveckla städbranschen för ett hållbart Sverige? Kontakta oss redan idag!

Städbranschen Sveriges ”Auktoriserat Städföretag” är en kvalitetssymbol som endast får användas av Städbranschen Sveriges auktoriserade medlemmar.

Att vara ett auktoriserat företag innebär att verksamheten lever upp till verksamheten och auktorisationens krav inom ett antal olika områden. 

Symbolen är en garant för beställaren, att verksamheten utförs etiskt, miljömässigt hänsynsfullt med hög kvalitet och med fokus på kompetens och individen – Städbranschen Sverige verkar för ett rent och hållbart Sverige i samverkan med sina medlemmar. För att bli auktoriserad krävs ett medlemskap i Städbranschen Sverige.

Auktoriseringsprocessen är enkel och ställer tydliga krav!

 1. Gör din medlemsansökan till föreningen Städbranschen Sverige
 2. Så snart din medlemsansökan är godkänd och årsavgiften för medlemskapet är betald går ni in via ”Mina sidor”, där hanterar ni ert medlemskap och er ansökan till auktorisationen. Mina sidor är ett administrativt dokumentverktyg för vårt samarbete
 3. När vi mottagit er ansökan i ”Mina Sidor” om auktorisering med den kompletterande dokumentation vi behöver, genomför vi en första grundkontroll
 4. Efter godkänd kontroll skickar vi ut ett avtal för digital signering till den hos er som har fullmakt att teckna verksamheten, i avtalet framgår villkor, kostnad för ansökningsprocessen men också årsavgiften
 5. När avtalet är signerat och avgifterna betalda, kontaktas er verksamhet av vår kontrollpart Ensucon AB för att boka in ett första möte i ansökningsprocessen. En process som vanligtvis är fysisk på plats hos er och olika lång och omfattande beroende på er verksamhet.
 6. När kontrollprocessen startat kommer ni kunna börja använda vår kvalitetssymbol både fysiskt och digitalt, den digitala versionen är länkad till ert certifikat hos oss.
 7. Över året och när ni är klara och godkända, sker löpande stickprov både fysiskt och digitalt.
 8. Varje år uppdaterar vi vårt samarbete och förhållande, till stora delar via ”Mina sidor” som alltid nås via vår hemsida!

Vill du titta mer på vilka kriterier som gäller för Städbranschen Sverige Auktorisation hittar du dessa och mycket mer information på www.stadbranschensverigeauktorisation.se

Om du hellre vill prata direkt med oss skicka in en fråga via kontaktformuläret så kontaktar vi er!

stadbranschen-sverige-cleans-monitor-group-of-workers-clean-modern-offic

Ständig utveckling

Städbranschen Sverige Auktorisation syftar till att ständigt utveckla branschen i riktning mot ökad hänsyn för miljö, människor, kompetens och hållbarhet. De krav som ställs på medlemmarna revideras därför årligen och uppdateringar sker när det är motiverat. Auktoriseringsprocessen har utformats för att passa så väl stora och resursstarka aktörer, som fåmansföretag med olika inriktning.

Auktorisationen vänder sig till alla typer av medlemmar i Städbranschen Sverige, såväl städbolag som konsulter, utbildningsföretag, tillverkare, grossister m.fl. Medlemmar och beställare efterfrågar högt ställda krav och arbetar mycket aktivt med kvalitet, miljö, kompetens och arbetsmiljö. Städbranschen Sverige Auktorisation har som fokus ett rent och hållbart Sverige.

Gustav Johansson på Ensucon AB är miljö- och hållbarhetskonsult och har arbetat med Städbranchen Sverige sedan 2019. Städbranschen Sverige valde Ensucon AB som vår kontrollfunktion i detta viktiga arbete för branschens framtid. Ensucon AB har senast erfarenhet att utveckla auktorisation för Tvätteriförbundet i Sverige – T-Märket.

Städbranschen Sverige är sedan 2013 en rikstäckande branschorganisation, vi samlar alla verksamheter med intresse för rena, hygieniska, lättskötta och vårdade fastigheter. Med en tydlig värdegrund arbetar Städbranschen Sverige för att lyfta och ena branschen, företagen och individerna. Detta genom att driva frågor och projekt som utvecklar och understryker vikten och omfattningen av branschens bidrag till samhället.