Startsidan / FairPlay Städ

FairPlay Städ

fairplay-stad-logo-stadbranschensverige

Hjälp oss till sunda och trygga arbetsplatser! FairPlay Städ tar emot information om misstankar om brottslig verksamhet i städbranschen och ser till att föra den videre till rätt myndighet.

Vi tar emot tips om pågående:

  • Svartarbete
  • Skattefusk
  • Medarbetare utan arbetstillstånd
  • Fusk med arbetsgivaravgifter

Du kan även kontakta Gesa Markusson, styrelseledamot med fokusområde VIT BRANSCH fairplay@stadbranschensverige.se

Att ändra svart till vitt – FairPlay Städ

Gesa Markusson, Städbranschen Sverige, intervjuas om hur man kommer åt svartarbetet inom städbranschen.

Gesa Markusson samtalar med moderatorn Ellinor Persson, i SVT-programmet Forum, om hur fusk inom städbranschen kan motverkas.

Utdrag ur ett seminarium arrangerat av Afa Försäkring, från 17/12 2021. Sänt i SVT Forum 13/1 2022.

Städbranschen Sverige vill ha en vit bransch där man konkurrerar på lika villkor, inte med osunda arbetsförhållanden, svarta löner och undanhållna skatter.

Vi vill genom FairPlay Städ samla hela branschens kunskaper, arbetsmarknadens parter, facken, företagen och enskilda.

Vi får tips, som vi skickar vidare till myndigheter, som kan hantera dessa frågor.

Kunskap i upphandling och uppföljning är A och O, när det gäller att ha rena företag.

Städbranschen, en särskild riskbransch!

Tillsammans med några andra branscher har städbranschen pekats ut som en särskild riskbransch för ekonomisk brottslighet.

Städbranschen Sverige vill ha en vit bransch där man konkurrerar på lika villkor, inte med osunda arbetsförhållanden, svarta löner och undanhållna skatter.

Mot den bakgrunden har vi startat FairPlay Städ. 

Myndigheterna kan inte ensamma komma till rätta med de oseriösa företagen, det behövs en branschkunskap som myndigheterna inte rimligtvis kan ha. Erfarenhet har visat att om man slår ihop kunskap från aktörerna i branschen kan man ringa in företag som fuskar. Några exempel på sådan kunskap:

  • Städbolag har ofta kunskap om var de blivit utkonkurrerade med så låga priser att det inte går att leverera den utlovade tjänsten och samtidigt betala löner, skatter och avgifter enligt gällande regler. 
  • Fackförbund kan få tips av sina medlemmar om personer som fått lön svart och på vilka arbetsplatser detta sker, och kan också genom sin dagliga förhandlingsverksamhet få insikt i när det inte står rätt till.
  • Kunder, och kanske framförallt kundens personal som träffar städpersonalen kan ha kunskap om att inte allt står rätt till.

Tanken med FairPlay Städ är att samla tips från alla som är intresserade av att få en vit bransch och när det är tips som kan leda till en åtgärd från myndigheterna, lämna tipsen vidare till rätt myndighet.