Se ett inslag från Rapport om Skatteverkets satsning på kontroll av städbranschen under 2020.

På den här sidan kommer du att hitta information om FairPlay Städ och ha möjlighet att kontakta Städbranschen Sverige om du upptäcker något som du misstänker kan vara brottslig verksamhet i städbranschen!

Här kan du fylla i en blankett!

Du kan även kontakta Gesa Markusson, styrelseledamot med fokusområde VIT BRANSCH
fairplay@stadbranschensverige.se

Städbranschen, en särskild riskbransch!

Tillsammans med några andra branscher har städbranschen pekats ut som en särskild riskbransch för ekonomisk brottslighet. 

Städbranschen Sverige vill ha en vit bransch där man konkurrerar på lika villkor, inte med osunda arbetsförhållanden, svarta löner och undanhållna skatter.

Mot den bakgrunden har vi startat FairPlay Städ. 

Myndigheterna kan inte ensamma komma till rätta med de oseriösa företagen, det behövs en branschkunskap som myndigheterna inte rimligtvis kan ha. 

Erfarenhet har visat att om man slår ihop kunskap från aktörerna i branschen kan man ringa in företag som fuskar. Några exempel på sådan kunskap:

• Städbolag har ofta kunskap om var de blivit utkonkurrerade med så låga priser att det inte går att leverera den utlovade tjänsten och samtidigt betala löner, skatter och avgifter enligt gällande regler. 

• Fackförbund kan få tips av sina medlemmar om personer som fått lön svart och på vilka arbetsplatser detta sker, och kan också genom sin dagliga förhandlingsverksamhet få insikt i när det inte står rätt till.

• Kunder, och kanske framförallt kundens personal som träffar städpersonalen kan ha kunskap om att inte allt står rätt till.

Tanken med FairPlay Städ är att samla tips från alla som är intresserade av att få en vit bransch och när det är tips som kan leda till en åtgärd från myndigheterna, lämna tipsen vidare till rätt myndighet.