MEDLEMSINFORMATION

• Fri tillgång till Städbranschen App med omfattande nyttigt branschmaterial – Städhandbok GOLV, FAQ mm.

• Medlemsförmåner vid event, branschdagar och mässor, seminarium

• Fri tillgång till Städbranschens FAQ med viktig och nyttig bransch- och verksamhetsinformation (tex vägledning, organisation, avtal)

• Fri tillgång till den digitala Städhandbok Golv och Städteknisk Ordlista

• Fri tillgång till Fråga Experten 

• Tidningen Rent 6-7 nummer/år

• Löpande uppdatering via nyhetsbrev och hemsida

• Rösträtt

• Påverka branschen i samverkan

• Visning av egen logga på hemsida

• Rätt att söka om auktorisation i Städbranschen Sverige Auktorisation AB

Priser

Privatperson: 450:-/år.

Företagsmedlem 1 till 5 anställda: 2.100:-/år+ 1 kopplad x 450:-/år + moms

15% på all litteratur. Särskilda rabatter på mässplats. Medlemsnyttor med förhandlade rabatter

Företagsmedlem 6 till 10 anställda: 4.400:-/år  + 1 kopplad x 450:-/år + moms

10% på all litteratur. Särskilda rabatter på mässplats. Medlemsnyttor med förhandlade rabatter

Företagsmedlem över 11 anställda: 7.100:-/år + 1 kopplad x 450:-/år + moms

5% på all litteratur. Särskilda rabatter på mässplats. Medlemsnyttor med förhandlade rabatter

Företagsmedlem GULD: Respektive medlemsavgift ”Avgift företagsmedlem” + 6.500:-

En till två branschdagar per år . (Två personer exkl. resa och boende). En seminariedag per år. (Två personer exkl resa och boende)

Innehåll medlemskap 

Privatmedlemskap; Privatperson 450:-/år. Tillgång till: Städbranschens APP med allt matnyttigt innehåll, tidningen RENT hem, nyhetsbrev och hemsida och rösträtt

Företagsmedlem och till företaget kopplade medlemmar; Företaget står för avgiften 450:-/år/anställd och kopplad medlem. Tillgång till Städbranschens APP med allt matnyttigt innehåll. Tidningen RENT, dit du vill – hem, till jobbet eller din kund

Notera: En kopplad ”kontaktperson” tillkommer alltid företagsmedlemsskapet

Företagsmedlem GULD+; Medverkan på 1-2 branschgemensamma seminarier/ mötesdagar per år (max 3 personer) exkl resa, kost och logi. Möten under medlemsåret med fokus på branschöverskridande utveckling, viktiga ämnen, projekt, nyckeltal, tidsfaktorer, terminologi eller inom andra motsvarande områden kan ske i samband med branschdagar. Agenda meddelas senast 2 månader i förväg och avser i antal 1-2 tillfällen/år av (1) dags möte mellan 10.00-17.00.

SÖK MEDLEMSKAP

Våra medlemmar delar ett gemensamt intresse för rena, hygieniska, lättskötta och vårdade fastigheter och finns både i det privata näringslivet och i den offentliga sektorn.

Ditt medlemskap i Städbranschen Sverige innebär att du får tillgång till hela städbranschens gemensamma samlingsplats. Som medlem hos oss kommer du kunna möta och utbyta erfarenheter med andra medlemmar, bidra med kunskap, få inspiration och vara med och driva utveckling och opinion i för branschen angelägna frågor.

STÄDBRANSCHEN SVERIGE har en stark lokal förankring. Det ger dig som medlem full nytta av verksamheten och också en möjlighet att medverka och engagera dig på de mötesplatser som skapas.

Exempel på yrken bland våra medlemmar är städare/lokalvårdare, golvläggare/golvvårdare, arbetsledare, inköpare, tillverkare, leverantörer, konsulter, fastighetsförvaltare, arkitekter, entreprenörer m fl.

Välj mellan: 

 

Städbranchen Sveriges erbjudanden till sina medlemmar?

Städbranschen Sveriges App – Ett digitalt verktyg som alla medlemmar med smartphone kan använda varje dag, helt utan kostnad! Finns också via vår medlemsinloggning på hemsidan!

Innehållet i appen är och ska vara under ständig uppdatering.

Städhandbok Golv, för dig som vill veta mer om golv, golvunderhåll  – ett branschverk som nu är inne på sin 16:e utgåva där golvtillverkarna i samråd med Städbranschen Sverige förklarar om de mest vanliga golvmaterialen, metoder, produkter, viktigt att tänka på mm

Städteknisk Ordlista (digitalt sökbar) med alla städtermer/ord, förklarade på svenska, engelska, norska och danska – viktigt för alla som arbetar i branschen, såväl tillverkare, städleverantörer, utbildare och upphandlare – ett sätt att förstå varandra!

Städbranschen ABC där dokument och anvisningar från Städbranschen Sverige, myndigheter och städsverige samlas och görs tillgängligt och sökbart. Vi vill underlätta för dig att bedriva verksamhet i och kring städbranschen! 

Råd & Anvisningar, Kvalitetsuppföljningsverktyg och Må-Bra-Tips. De kommer att finnas i vår butik. 

Branschviktiga nyhetsbrev varje vecka, Facebook och Linked-in-grupper.

Fråga Experten – en expertpanel som besvarar just dina frågor – material, metoder, organisation, personal, avtal, upphandling osv…

Tidningen Rent i digitalt format. Hela innehållet i  appen, eller datorn. Efter registrering av medlemsskap kommer information hur ni administrerar era inloggningar via medlemspaketet eller kansliet.

Din röst är precis lika värt som ett företags – var med och förändra städsverige, höj din röst under året och på våra årsmöten!

Erbjudanden på events som mässor, branschdagar, seminarium, utvecklingsmöten. För dig som är utställare, specialvillkor på mässor!

Erbjudanden på litteratur och verktyg via Städbranschen Sveriges egna webbutik!

Medlemsnyttor – alla behöver en bil, bränsle eller ett ATP instrument, ett upphandlingsverktyg, försäkringar mm – Städbranschen Sverige har förhandlat fram fantastiska rabatter och erbjudanden, för våra medlemmar! Köp en bil och ditt medlemskap är nästan finansierat! Tanka era bilar och finansiera ert medlemskap…

Direktkvalificerad till att söka certifiering hos hos Städbranschen Auktorisation – det riktiga branschinitiativet för ett rent och hållbart Sverige i samverkan!

Vår gemenskap är lönsam och viktig för dig ochbranschen!

Möjlighet för dig som medlem att få exponering via vårt nyhetsbrev eller i vår tidning i mån av plats, eller om du medlem har något viktigt att berätta för branschens bästa. Givetvis skall alla inslag och artiklar ske i enlighet med Städbranschen Sveriges policy.