Priser

Privatperson 450:-/år.

Företagsmedlem 0 till 5 anställda: 2.100:-/år + moms

Företagsmedlem 6 till 10 anställda: 4.400:-/år + moms

Företagsmedlem över 11 anställda: 7.100:-/år + moms

Medlem kopplad till företag: 450:-/år

Nytt paketerbjudande

Företagsmedlem GULD: Respektive medlemsavgift ”Avgift företagsmedlem” + 6.500:-

Innehåll medlemskap 

Privatmedlemskap; Full tillgång till Städbranschen Sveriges App, tidningen RENT till anvisad adress samt vissa erbjudanden på litteratur och till kategorin riktade events/aktiviteter.

Företagsmedlem och till företaget kopplade medlemmar; Årsmedlemsbevis, full tillgång till Städbranschen Sveriges App, 2 exemplar tidningen RENT till företaget, möjlighet för länk till egen hemsida från logopresentation på föreningens hemsida (våra medlemmar – med logga – krävs egen aktivitet), rabatter på litteratur, events, mässor samt fördelar via medlemsnyttor. Till företaget kopplad medlem ingår samma villkor som för Privatmedlemskap (Städbranschen Sveriges App, tidningen RENT antingen till arbetet eller respektive privata hemadress (krävs egen aktivitet).

Företagsmedlem GULD+; Medverkan på 1-2 branschgemensamma seminarier/ mötesdagar per år (max 3 personer) exkl resa, kost och logi. Möten under medlemsåret med fokus på branschöverskridande utveckling, viktiga ämnen, projekt, nyckeltal, tidsfaktorer, terminologi eller inom andra motsvarande områden kan ske i samband med branschdagar. Agenda meddelas senast 2 månader i förväg och avser i antal 1-2 tillfällen/år av (1) dags möte mellan 10.00-17.00.

Välkommen att bli medlem i branschorganisationen Städbranschen Sverige!

Våra medlemmar delar ett gemensamt intresse för rena, hygieniska, lättskötta och vårdade fastigheter och finns både i det privata näringslivet och i den offentliga sektorn.

Ditt medlemskap i Städbranschen Sverige innebär att du får tillgång till hela städbranschens gemensamma samlingsplats. Som medlem hos oss kommer du kunna möta och utbyta erfarenheter med andra medlemmar, bidra med kunskap, få inspiration och vara med och driva utveckling och opinion i för branschen angelägna frågor.

STÄDBRANSCHEN SVERIGE har en stark lokal förankring. Det ger dig som medlem full nytta av verksamheten och också en möjlighet att medverka och engagera dig på de mötesplatser som skapas.

Exempel på yrken bland våra medlemmar är städare/lokalvårdare, golvläggare/golvvårdare, arbetsledare, inköpare, tillverkare, leverantörer, konsulter, fastighetsförvaltare, arkitekter, entreprenörer m fl.

KLICKA PÅ LÄNKEN FÖR ATT KOMMA TILL ANSÖKNINGSBLANKETTEN

Hoppa till verktygsfältet