Styrelsen

Här är Städbranschen Sveriges styrelse – vald på årsmötet den 26 augusti 2020.

Städbranschen Sverige har ett kansli som kan nås via mail på adressen: info@stadbranschensverige.se

Telefon: +46 8 410 969 72

Postadress: Box 920 03

120 06 Stockholm.

 

ORDFÖRANDE
Matthias Lindholm driver eget bolag, Clinnoc AB, med tjänster, unika produkter och lösningar för den professionella städbranschen. Matthias har en gedigen branschkunskap och ett stort intresse för utveckling, kombinerat med en stark vilja.

– Jag vill genom mitt engagemang inom Städbranschen Sverige göra ett avtryck för utvecklingen och synen på vår bransch. I fokus står att ta fram ett upphandlingsunderlag för Städ, för de kunder som vill göra en seriös upphandling, med ett kvalitativt resultat som även ger branschens medarbetare en utvecklande vardag. Genom detta och utveckling av IFM (Integrating Facility Management) tjänster kommer stoltheten för branschen att öka, säger Matthias.

matthias.lindholm@stadbranschensverige.se

 

LEDAMOT Vice ordförande

Christina Rösand Office Depot.

Fokusområde: Litteratur/Utbildning.

Christina började i städbranschen för drygt 20 år sedan, med allt ifrån butiks-, kontors- och sjukhusstädning. Hon blev arbetsledare på Karolinska Sjukhuset, där blev hon medveten om det komplexa i städbranschen och vikten av att ha rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb. Idag arbetar hon som kategorichef för Städ & Hygien på Office Depot.

– Jag vill bidra med stort engagemang och att få folk i branschen känna att de har rätt förutsättningar, med rätt introduktion och bra utbildningar för att göra ett bra jobb, säger Christina.
– Jag vill ändra på uttryck som ”ta ett städjobb tills du hittar ett riktigt jobb”. Det här ÄR ett riktigt jobb, både roligt och med framtidspotential.
– I framtiden har vi stora utmaningar med att få rätt betalt för det vi gör. Alla kan inte städa. Det krävs både kunskap och servicetänk. Oftast hamnar personalen i kläm med för lite tid, för kort introduktion etc. Det är något vi ständigt måste arbeta med, att hitta effektiva lösningar trots svåra förutsättningar, att personalen ska må bra och få kunskap för att utföra ett professionellt arbete, anser Christina.

christina.rosand@stadbranschensverige.se

astor_pEKONOMI
Astor Pettersson har med över 25 år i branschen jobbat på bland annat Samhall, ISS, Inspira och där med de flesta aspekter på städ – drift, sälj, kalkyl, material, metoder, produktutveckling, planering, projektledning med mera.
Astor har vana att ansvara för stora städkontrakt i ansvarsfyllda roller till exempel på Arlanda/Swedavia. Astor har också varit både kvalitéts- och miljöchef, senast inom Inspira AB.
Rollen som kassör har han också erfaren­het av från flera andra sammanhang.
Sina förväntningar på den nya organisationen uttrycker han så här:
− Jag är helt övertygad om att Städbranschen Sverige kommer att bli en stark aktör på marknaden i många, många år framöver, säger Astor.
astor.pettersson@stadbranschensverige.se

LEDAMOT

Christina Holmefalk. Enhetschef för Rengörare Näslund Hemma.

Fokusområde: Mötesplatser

Christina har arbetat i branschen sedan 1983, inom städgrossistbranschen och städbolag. Hon har varit marknadschef och utbildare på Borago AB. Mellan 2002 och till och 2010 var Christina ordförande för Sveriges Rengöringstekniska Förbund, SRTF.

Hon leder även företaget Vamos Viajes AB, som idag arbetar med städutbildningar och konsultverksamhet.

Idag är Christina aktiv styrelsemedlem i Städbranschen Sverige och har ansvar för mötesplatser. Hon sitter även i styrelsen för Hushållsnära Tjänster hos Almega.

christina.holmefalk@stadbranschensverige.se

 

LEDAMOT

Nur Gömlek 

Fokusområde: Medlemsnytta

– Min resa i branschen började 2010 på ett företag som sålde personlig skyddsutrustning och arbetskläder till olika företag, bla städfirmor. Den resan fortsatte sedan på Cleanhouse Scandinavia AB.

Där jag fick möjligheten att bygga upp en butik med personlig skyddsutrustning och arbetskläder som ett tillägg till det breda städmaterialssortimentet.

– Idag arbetar jag där som försäljningschef, och drivs av utveckling och av att bygga långsiktiga relationer.

– Det ska bli fantastiskt roligt att få möjlighet att kunna påverka det som händer i branschen. Jag ser fram emot min resa i Städbranschen Sverige.

nur.gomlek@stadbranschensverige.se

 

 

LEDAMOT

Mårten Widborg 

Fokusområde: Rådet för golv- och ytskikt

Mårten har varit branschorganiserad sedan 2005, i Svenska Golvrådet, SRTF och sedan 2013 i Städbranschen Sverige. Har tidigare varit ordförande, suppleant och numer en passionerad ny ledamot i styrelsen. Mårtens specialområden är städ-, golv- och entréteknik. Har under alla år i föreningen verkat för att göra branschen bättre, och framförallt uppnå den respekt den förtjänar, vilket är ett ständigt pågående arbete! Han har sedan 80-talet arbetat i många olika roller och verksamheter, under 2020 kommer han fortsätta som fristående konsult inom sina specialområden!

– Mitt hjärta brinner för ett rent och hållbart Sverige, och jag gläds åt att ansvara för vårt nya fokusområde ”Rådet för golv- och ytskikt”!

marten.widborg@stadbranschensverige.se

 

 

LEDAMOT
Linus Berg Divisional Director, iCleanGreen

Fokusområden: Integration och jämställdhet

Linus jobbar som Divisional Director på I Clean Green och ansvarar för att starta upp och driva företagets verksamhet i Norge, Danmark och en del större objekt i Stockholm. Inom branschen har Linus tidigare haft roller som driftchef och försäljningschef och har även jobbat med affärssystem riktat mot städ- och servicebranschen.

– Jag är jätteglad att få vara en del av Städbranschen Sverige! Via företaget Samkrafter utbildar jag i jämlikhet och inkludering, så mitt fokusområde ”Integration och jämställdhet” känns verkligen rätt. Jag ser fram emot att jobba mer aktivt med dessa frågor i vår bransch – vi gör ju redan en massa bra saker och det ska vi bli bättre på att synliggöra. Vi har också en del utmaningar, och det ska bli väldigt spännande att få bidra till att komma framåt i dessa.

linus.berg@stadbranschensverige.se

LEDAMOT

Gesa Markusson

Fokusområde: Vit bransch

Hon kan genom sina nätverk och föreningserfarenhet, medverka till att lyfta Städbranschen Sverige till nästa nivå.

Hon är bosatt i Stockholmsområdet och började arbeta i städbranschen 1970. Hon har varit anställd på små och stora städföretag och även med städning i egen regi, idag är hon pensionär. Gesa har arbetat med vanlig daglig städning, inom storstädning, med golvvård och som arbetsledare. Från från 1993 till pensioneringen 2014 var hon ombudsman på Fastighetsanställdas Förbund. Under sina år som ombudsman arbetade hon speciellt med ekonomisk brottslighet inom branschen, en fråga som hon vill fortsätta att engagera sig i.

– Jag hoppas att mina kunskaper och erfarenheter, gällande dels rena yrkesfrågor i städbranschen, dels mina erfarenheter av ekonomisk brottslighet och oegentligheter i branschen kan komma till nytta.

– Vit bransch och att öka statusen på städyrket, är de frågor som känns extra viktiga för mig, säger Gesa.

gesa.markusson@stadbranschensverige.se

KANSLIANSVARIG

Carina Boman Helgesson Städchef på Örebro Universitet sedan 15 år.
– Vi har större delen av städningen i egen regi men fem objekt ligger på entreprenad liksom fönsterputs och entrémattor vilket innebär att jag jobbar en del med offentlig upphandling. Jag ansvarar även för en personalgrupp på omkring 25 personer, berättar hon.
Carina har en fil kand i beteendevetenskap och personaladministration som grundutbildning och är även diplomerad handledare för SRY plus diplomerad LOU-upphandlare.
– Det är framförallt upphandlingar i LOU jag har intresserat mig för och utvecklat mig i, säger hon.

carina.bomanhelgesson@stadbranschensverige.se

Personliga styrelsesuppleanter
Till Christina Holmefalk: Carina Boman Helgesson
Till Linus Berg: Pernilla Sjöberg
Till Christina Rösand: Anneli Signell
Till Mårten Widborg: Vakant
Vakant Johan Israelsson 
Till Gesa Markusson: Marina Edberg
Till Nur Gömlek: Mattias Sjölander
Revisorer Marie Möllner
Hanna Widborg
Revisorssuppleanter Claes Sunebring
Carina Wedin
Valberedning Ingrid Karlsson, ordförande
Helen Warg-Friberg

Filip Sofianidis

Hoppa till verktygsfältet