Startsidan / Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen i Föreningen Städbranschen Sverige består av ordförande och kassör, sju ledamöter och sju suppleanter.

Varje år vid föreningens årsmöte väljs styrelsens ledamöter och suppleanter för ett nytt verksamhetsår. Ordförande och kassör sitter två år och skiftas aldrig samma år. Vid ett årsmöte väljs även interna revisorer och valberedning.

Under verksamhetsåret fördelas arbetet inom styrelsen på olika fokusområden och aktiviteter, alla hjälps åt och vi har högt i tak för att varken liten eller stor fråga skall komma i skymundan. Städbranschen är vårt gemensamma fokus, vi kämpar varje dag för ett rent och hållbart Sverige!

Verksamheten har två personer som är konsulterade, en kanslifunktion för dig som medlem, vi vill vara på tårna och hjälpa till och serva er på bästa sätt. Vi har också en kommunikationsansvarig som sköter om våra nyhetsbrev varje vecka men också hemsida och våra sociala medier.

Vill du kontakta någon av oss är du alltid välkommen med att skicka ett mejl, ange gärna ärendet tydligt så vi vet vem som bäst hanterar dina frågor, synpunkter eller förslag.

Vill du mejla till oss alla använd – info@stadbranschensverige.se men ange fortfarande ditt ärende!

matthias_8B8426
ORDFÖRANDE

Matthias Lindholm

Matthias Lindholm vill som ordförande för Städbranschen Sverige höja statusen och synen på branschen samt bidra med ett kvalitativt mervärde till alla de olika områden, yrkeskategorier och tjänster som är kopplade till städbranschen, inklusive produktutveckling. ​Alla kan inte städa - städning är ett yrke!

Matthias Lindholm är VD på företaget Clinnoc AB som erbjuder ​konsulttjänster, produkter och lösningar för den professionella städbranschen. Matthias har en gedigen branschkunskap och ett stort intresse för utveckling, både för Städbranschens Sveriges medlemmar samt branschen i stort, nationellt och internationellt.

– Jag vill genom mitt engagemang inom Städbranschen Sverige göra ett avtryck på synen av vår bransch. Alla kan inte städa, att uppmärksamma de som däremot kan det är en del av Städbranschen Sveriges strategi. Genom att lyfta fram verkligheten korrigerar vi förlegade föreställningar. 

Städbranschen Sveriges medlemmar vill leverera ett kvalitativt resultat samt erbjuda sina medarbetare en utvecklande vardag. Genom en seriös upphandling och utveckling av IFM (Integrating Facility Management) är branschen sedan länge redo för kvalitativa förändringar. 

Matthias arbetar därför även med att ta fram upphandlingsunderlag​, verktyg, nyckeltal mm som ska gagna samtliga parter i en seriös och rättssäker upphandling.

matthias.lindholm@stadbranschensverige.se

Christina_R_8B8466-e1525969723844
LEDAMOT Vice ordförande

Christina Rösand

Christina Rösand började i städbranschen för drygt 20 år sedan, med allt ifrån butiks-, kontorsstädning till sjukhusstädning. Hon blev arbetsledare på Karolinska Sjukhuset, där hon blev medveten om det komplexa i städbranschen. Vikten av att ha rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb blev tydligt för Christina med sin erfarenhet från yrkets alla sidor, dvs som städare, arbetsledare, driftchef, inköpare och utbildare. Idag arbetar hon på Compass Group som tjänstespecialist inom Facility Management.

– Jag vill bidra med stort engagemang och att få folk i branschen känna att de har rätt förutsättningar, med rätt introduktion och bra utbildningar för att göra ett bra jobb, säger Christina. Jag vill ändra på uttryck som ”ta ett städjobb tills du hittar ett riktigt jobb”. Det här är ett riktigt jobb. Städyrket är roligt, varierande, viktigt och med stor framtidspotential för både den enskilde medarbetaren och för branschen i stort, säger Christina.

Det krävs både teoretisk och praktisk kunskap och servicetänk för att kunna städa. En utav de utmaningar jag ser i framtiden är att få rätt betalt för det vi gör. Oftast hamnar personalen i kläm med för lite tid, för kort introduktion och fel utrustning. Det är något vi ständigt måste arbeta med, att hitta effektiva lösningar för Städbranschen Sveriges medlemmar utifrån deras förutsättningar. Då personalen har rätt kunskap för att utföra ett professionellt arbete så mår personalen bra och samhället njuter av resultatet, dvs en ren och fräsch omgivning, anser Christina.

christina.rosand@stadbranschensverige.se

Astor_22
EKONOMI

Astor Pettersson

Som en utav grundarna till Städbranschen Sverige 2013 så har Astor Pettersson idag hamnat rätt som kansli- och ekonomichef på vårt kansli i Kungens Kurva, Stockholm. I hela sitt yrkesliv har Astor haft fokus på den enskilda medarbetaren. Sverige skulle snabb stanna utan städarna och den insikten har Astor med sig i allt han gör.

Astor med över 30 år i branschen har arbetat på bland annat Samhall, ISS och Inspira. Under alla åren i yrket har Astor haft ett helikopterperspektiv på Städbranschen och därigenom skapat sig ett stort nätverk bland kunder, tillverkare, leverantörer, städföretag med flera. Ett urval av Astors uppgifter innefattar bland annat drift, sälj, kalkyl, material, metoder, produktutveckling, planering, projektledning och en del utbildning. Astor har erfarenhet i att ansvara för större städkontrakt till exempel på Arlanda flygplats, Försvarsmakten samt Polismyndigheten. Astor har även arbetat som kvalitéts- och miljöchef.

− Jag är helt övertygad om att Städbranschen Sverige är en nödvändig aktör för att branschen ska utvecklas åt rätt håll. Utvecklas kan alla göra, att utvecklas åt rätt håll behöver vi stundom hjälp med och där är Städbranschens Sverige bidrag avgörande säger Astor. 

Astors insats till branschen i stort och till Städbranschen Sveriges medlemmar i både stort och smått har och kommer även fortsättningsvis att bidra till positiva förändringar.

astor.pettersson@stadbranschensverige.se

c_holmefalk-450x549
LEDAMOT

Christina Holmefalk

Christina Holmefalk är säljare och utbildningsansvarig på Rengörare Näslund Hemma och Rengörare Näslund AB. Som styrelseledamot och konsult med fokusområde ”mötesplatser” för Städbranschen Sveriges räkning har medlemmar tillgång till Christinas enorma kontaktnät men även arbetslivserfarenhet. Christina har arbetat i branschen sedan 1983, inom städgrossistbranschen och städbolag. Arbetslivserfarenhet är något som Christina gärna delar med sig av, hon har bland annat varit marknadschef och utbildare på Borago AB. Mellan 2002 och till och 2010, var Christina ordförande för Sveriges Rengöringstekniska Förbund, SRTF. Christina leder även företaget Christina Holmefalk Städutbildningar AB, som arbetar med städutbildningar och konsultverksamhet. Styrelsen för Hushållsnära Tjänster hos Almega har även dem privilegiet att ha Christina i sin styrelse.

-Jag ser fram emot att få lansera allt spännande vi har på gång här på Städbranschen Sverige.
Vill inte avslöja för mycket men förutom att erbjuda digital fredagsfika så håller Städbranschen Sverige på att kika på att producera en podd. Vi har ständigt nya idéer i pipeline, allt för att öka tillgänglighet och synlighet för våra medlemmar men även för samhället i stort. Vi har mycket roligt och nyttigt att se fram emot, sådant som kommer öka mervärdet för Städbranschen Sveriges medlemmar, säger Christina.

Christinas erfarenheter, driv och kunskap har redan resulterat i ett mervärde för våra medlemmar som de inte hade kunnat inhämta någon annanstans. Ambitionsnivån höjs konstant med Christina i styrelsen för Städbranschen Sverige och det är både medlemmar och medarbetare tacksamma för. 

christina.holmefalk@stadbranschensverige.se

Sandra_Klackenborn
LEDAMOT

Sandra Klackenborn

Sandra Klackenborn arbetar idag som hållbarhetschef på Dustin. För Städbranschen Sveriges räkning så har Sandra sitt fokus på miljö och hållbarhetsfrågor vilket Sandra har arbetat med i IT-branschen sedan 2014. Innan sin karriär på Telia har Sandra tidigare arbetat inom städbranschen som arbetsledare och regionchef.

– Jag tror att mina erfarenheter är bra lämpade för att jag ska kunna förstå den utmaningen som finns inom miljöområdet för organisationer i städbranschen. 

Jag hoppas på möjligheten att kunna stötta medlemsföretagen i deras arbete, och kanske hjälpa till att tolka en del av de krav som ställs på dagens företag när det gäller rapportering och uppföljning inom miljöområdet, säger Sandra.

Om vi kan skapa arbetssätt kring rapportering och uppföljning inom miljöområdet som förenklar vardagen för företagen, den enskilde medarbetaren och kunden så kan de ägna sig åt sina arbetsuppgifter. Städbranschen Sveriges nuvarande och framtida medlemmar kan alltid kontakta Sandra i dessa frågor.

sandra.klackenborn@stadbranschensverige.se

laura_soniasdotter_4738-450x548
LEDAMOT

Laura Soniasdotter

Laura Soniasdotter besitter över 25 års branscherfarenhet där kompetensen sträcker sig mellan allt från lokalvårdare, kvalitetssamordnare och regionchef.
När Laura föreläser eller kompetensdelar kring sina hjärtefrågor, jämställdhet och integration, inser man snabbt att det inte bara är ett arbetssätt utan även en attityd för en hållbar strategi.

– De senaste åren har jag valt att specialisera mig inom lokalvård mot vårdlokaler, berättar Laura. Vi har ett gemensamt ansvar för integration och jämställhet. Att från strategisk planering gå till medveten faktisk handling engagerar och gagnar hela företagandet. 

Lauras insats i dessa viktiga ämnen ger ringar på vattnet. Städbranschens Sveriges medlemmar håller med Laura att lokalvårdarens yrke är ett av de viktigaste rollerna i ett samhälle. Vi behöver hjälpas åt att belysa det och därmed boosta statusen för yrkeskategorin, det är då jag trivs bäst… när vi åstadkommer uppsatta mål, tillsammans, säger Laura.

laura.soniasdotter@stadbranschensverige.se

marten_w_20
LEDAMOT

Mårten Widborg

Mårten Widborg, ett välkänt namn i Städbranschen Sveriges sammanhang. Med föräldrar i städbranschen som grundade Ångtvättbilen på 80-talet, var det självklart för Mårten att följa i deras fotspår. Mårten insåg tidigt med sin breda erfarenhet att marknaden saknade en branschorganisation med tillhörande och aktiv auktorisation. Behovet var samstämmigt där företag, kunder, utförare och alla branschens yrkeskategorier saknade en organisation som verkligen såg till deras intressen. Mårten har varit branschorganiserad sedan 2005, först i Svenska Golvrådet, SRTF och sedan 2013 i Städbranschen Sverige. 

Mårtens specialområden är städ-, golv- och entréteknik. Mårtens driv och passion för att alla i branschen ska ha det lätt att göra rätt, är vad som gör honom till en mycket omtyckt och uppskattad partner till våra medlemmar.  

-Jag har under alla år i föreningen verkat för att göra branschen bättre vilket är ett ständigt pågående arbete. Det finns två aspekter i detta, dels bilden som de utanför branschen har, dels även vi i branschen som måste lyfta oss själva för att uppnå den respekt vi förtjänar, säger Mårten. 

Mårten har sedan 80-talet arbetat i många olika roller och verksamheter och fortsätter även idag som fristående konsult inom sina specialområden. Mårten kämpar envist vidare med Städbranschen Sveriges vision ”ett rent och hållbart Sverige” och hoppas fler vill delta i arbetet. 

Städbranschen Sveriges medlemmar, medarbetare och samverkanspartners är lyckligt lottade att just vår bransch fick en del av Mårtens driv, passion och kunskap. Mårten är en av initiativtagarna som samlat oss under Städbranschen Sverige, och för att tillsammans arbeta med de hjärtefrågor vi alla arbetar med på våra respektive håll. Ensam kan en inte göra mycket, men tillsammans kan vi göra underverk.

marten.widborg@stadbranschensverige.se

ac_lundqvist
LEDAMOT

Ann-Christine Lundqvist

Ann-Christine började sin resa i städbranschen 1995, innan dess hade Ann-Christine sin arbetsplats på Försäkringskassan. "Städa det kan alla" tänkte Ann-Christine och bestämde sig för att starta bolag inom städbranschen.

Idag, det vill säga fyra bolag och ca 60 anställda senare så vet Ann-Christine att det är skillnad på att ”städa” och att städa professionellt. Det och andra förutfattade meningar om städyrket är sådant som delvis driver Ann-Christine till sitt engagemang i Städbranschen Sverige för våra medlemmars räkning. 

Ann-Christines ledarskapsstil skulle kunna summeras enligt följande, utföra arbetet ordentligt genom att medarbetarna mår bra. Mår medarbetarna bra så gör de även ett bra arbete. Denna lärdom har Ann-Christine med sig från sin tid på myndigheten men även efter gedigen arbetslivserfarenhet som arbetsledare och chef.

Med sitt engagemang i Städbranschen Sverige så vill Ann-Christine förutom sitt område ”medlemsnyttor” fokusera på branschens olika nätverk.
Värdet av ett brett och utarbetat nätverk gör att vi kollektivt kan lösa de problem som uppstår. Framtiden för Städbranschen Sveriges nätverk är därmed fullt med potential, något som Ann-Christine ser fram emot att arbeta med genom sitt styrelseuppdrag.

Medlemsnyttor, tillgänglighet, driva bolag på rätt sätt och att dra sitt strå till stacken för att förbättra standarden i yrket motiverar Ann-Christine.
-Det är viktigt att driva städbolag på rätt sätt samt att öka kunskapen kring yrket för både kunder, samarbetspartners och personal, säger Ann-Christine. 

Lyckas vi skapa engagemang genom att sprida kunskap så skapar det också trygghet bland våra medlemmar.
Vi behöver engagerade medlemmar då vi endast förändrar det som behöver förändras i branschen genom att arbeta tillsammans.

ann-christine.lundqvist@stadbranschensverige.se

gesa2_8B8434
LEDAMOT

Gesa Markusson

Genom sina nätverk och föreningslivserfarenhet, medverkar Gesa Markusson till att ständigt lyfta Städbranschen Sverige till nästa nivå. Gesa bor i Stockholmsområdet och började arbeta i städbranschen 1970. Som anställd på både små och stora städföretag samt städning i egen regi vet Gesa hur vi kan stödja och serva Städbranschen Sveriges medlemmar marknadsanpassat i kombination med deras individuella behov. Gesa har förutom sin gedigna erfarenhet som ombudsman även arbetat med vanlig daglig städning, storstädning, golvvård och som arbetsledare. Från 1993 till sin pension 2014 var Gesa ombudsman på Fastighetsanställdas Förbund. Gesa är idag pensionär från sitt ordinarie arbete men fullt aktivt i Städbranschen Sverige. Gesa är både ledamot i styrelsen, med ett driv och engagemang för ”en vit bransch” där aktiv auktorisation är framtiden för en hållbar, kvalitativ och enhetlig utveckling. 

– Jag hoppas att mina kunskaper och erfarenheter, gällande yrkesfrågor i städbranschen, mina erfarenheter av ekonomisk brottslighet och oegentligheter i branschen kan komma till nytta. Vit bransch och att öka statusen på städyrket, är de frågor som känns extra viktiga för mig, säger Gesa.

Under sina år som ombudsman arbetade Gesa speciellt med ekonomisk brottslighet inom branschen, en fråga som hon vill fortsätta att engagera sig för Städbranschen Sveriges medlemmars räkning och för samhället i stort.

gesa.markusson@stadbranschensverige.se

Carina_01572-450x497
KANSLIANSVARIG / SUPPLEANT

Carina Boman Helgesson

Carina Boman Helgesson har arbetat i städbranschen i över 20 år och är sedan 2001 städchef på Örebro universitet. Städbranschen Sveriges styrelse har haft privilegiet att ha med Carina i flera år där hon bland annat har suttit i expertpaneler, skrivit krönikor, artiklar, böcker, samt arbetat som projektledare.

– Jag föreläser, upplyser och utbildar med mål att städbranschen skall få den status den förtjänar. Bilden av städyrket har förändrats över tid, men tyvärr finns den gamla bilden kvar hos gemene man. De förutfattade meningar som finns om yrket är till nackdel för både utförare och kunder och just den bilden vill jag förändra, säger Carina. 

Som målmedveten innovatör, ständigt på gång med nya projekt och idéer för städbranschen är Carinas insatser för Städbranschen Sveriges medlemmar ovärderliga. Carinas utbildningsbakgrund är bred med en filosofie kandidatexamen i inom beteendevetenskap från Örebro universitet i grunden. 

I den litteratur som Carina har skrivit har även FM utbildning på Karlstad universitet, SRY handledarutbildning, och flertalet utbildningar inom ledarskap varit till stor nytta. 

carina.bomanhelgesson@stadbranschensverige.se

Jenny_Svensson_DSC02442
SUPPLEANT

Jenny Svensson

Efter många år inom fordonsindustrin och ett par år hos en grossist i Göteborgsregionen började Jenny Svenssons resa i städbranschen inom Västra Götalandsregionen år 2012. Den röda tråden genom Jennys tidigare anställningar har varit att agera som länk mellan leverantörer och slutkund. 

-Inom Västra Götalandsregionen har jag utvecklat arbetet med avtalsuppföljning av bland annat lokalvård. Jag leder idag arbetet inom enheten ”Uppföljning serviceentreprenad” där 12 fantastiska avtalscontrollers och processledare arbetar med geografisk spridning över hela regionen, berättar Jenny.

Lokalvård är det område som min arbetsplats ”Uppföljning serviceentreprenad” arbetat längst tid med. Avgränsat inom området lokalvård har vi gjort omfattande förbättringar av våra avtal under de senaste tre avtalsperioderna och den expertisen hoppas Jenny att Städbranschens Sveriges medlemmar kommer kunna använda sig utav. Idag har vi tydliga avtal och framför allt en stabil avtalsuppföljning som leder till att vi får den leverans vi upphandlat. 

-Jag delar gärna med mig av min erfarenhet av lokalvårdsupphandling, framför allt kopplat till lyckad uppföljning. Jag ser fram emot att tillsamman med styrelsen bidra till utveckling i branschen, hälsar Jenny.

Nätverkande och benchmarking är viktiga grundpelare för att fortsätta utveckla branschen. Det finns så mycket kunskap och erfarenhet att ta del av och det är viktigt att vi alla sprider våra erfarenheter och lära av varandras misstag och framgångar. Analyserar vi hur olika upphandlingar av lokalvård hat gått till så märker vi ganska snart att det finns väldigt få leverantörer som inte vill göra ett bra arbete och få goda referenser. Leveransen sker dock enligt de krav som ställts så det är de egna kraven som först bör ses över om leveransen inte är enligt förväntan. Därtill krävs naturligtvis en fullgod avtalsuppföljning. Där ser vi att Jennys erfarenheter är värdefulla för Städbranschens Sveriges medlemmar.

Förutom upphandlingar och kvalitetssäkring av dessa upphandlingar så uppskattar Jenny konst och teater, reser gärna med lätt packning och trivs med att bo mitt i stan med nära till naturen.

jenny.svensson@stadbranschensverige.se

Christina_Lofman-1600
SUPPLEANT

Christina Löfman

Christina Löfman är hållbarhetsspecialist med gedigen erfarenhet av miljö- och arbetsmiljöarbete inom livsmedels, tillverknings och kemiindustri samt tjänsteverksamhet däribland städ, tvätt och Facility management.

-Jag drivs av att utveckla och göra skillnad för en hållbar samhällsutveckling som värnar om miljö och människor. Genom systematik, god ledning och styrning och att väva in hållbarhetsarbetet i ordinarie processer och genom goda samarbeten längs hela värdekedjan skapar vi utveckling med schyssta arbetsvillkor där människor trivs, är stolta och överträffar kundernas förväntningar, säger Christina.

Ett miljö- och arbetsmiljöarbete behöver inte betyda att jobbet blir mer komplicerat eller dyrare att utföra, tvärtom, gör vi rätt från början så blir utfallen goda över hela organisationen eller företaget. Städbranschen Sveriges medlemmar kan räkna sig själva som en del av en exklusiv klubb där Christinas kunskaper berikar den enskilda medarbetaren, kunderna och företaget.

christina.lofman@stadbranschensverige.se

Eleonor_sundberg
SUPPLEANT

Eleonor Sundberg

Eleonor Sundberg började i städbranschen 1996 och har suttit på flera stolar. 

Eleonor har för olika städbolags räkning arbetat operativt som lokalvårdare och områdeschef samt strategiskt som affärs och regionchef.  

Städbranschen Sveriges uppskattade medlemmar som Inspira (idag Coor Service Management) och Samhall har haft Eleonor som uppskattad medarbetare hos sig.
Idag så arbetar Eleonor som serviceförvaltare på Region Uppsala. 

Hela 27 års arbetslivserfarenhet inom städbranschen är det ovärderliga bidrag som Städbranschen Sveriges styrelse och våra medlemmar får i och med Eleonors engagemang. 

-Jag brinner för allt inom lokalvård. Medarbetarens personliga och professionella utveckling genom de utbildningar arbetsgivaren tillhandahåller arbetarna med, effektivisering utav arbetsprocesser samt de rätta förutsättningarna för att kunna implementera dessa innovativa metoder är sådant som jag vill arbeta vidare med, säger Eleonor.

Eleonor kommer med sin breda och nischade kunskap inom golvvård och kalkborttagning tillföra Städbranschen Sveriges medlemmar kunskap.

Med kreativa lösningar, ett glatt humör och en personlighet som med energi bistår med tips så vill Eleonor att det ska vara lätt att göra rätt.

eleonor.sundberg@stadbranschensverige.se

Lars-Sundstrom-1600
SUPPLEANT

Lars Sundström

Lars Sundström har ca 8 års erfarenhet inom städbranschen med tjänstgöring på Johans AB och Nilfisk. Sedan 2005 har Lars arbetat på Forbo Flooring, där han arbetar med golvåterförsäljning, arkitekter samt Sveriges kommuner och landsting. 

-Eftersom golv och skötsel starkt hänger ihop så tackade jag ja till att engagera mig i Städbranschen Sverige. Min ambition är att försöka stärka banden mellan golv och skötsel. För mig är miljöfrågorna viktiga och jag hoppas att jag kan tillföra kunskap och erfarenhet till Städbranschen Sveriges medlemmar gällande bland annat golv och miljö, säger Lars.

Efter en världsomfattande nedstängning av samhället blev det ännu tydligare hur viktig städningen är och hur nationen skulle stå still utan dem. Städarna var klassade som en samhällsbärande funktion, något som genomsyrat Städbranschen Sveriges medarbetare och medlemmars arbete. En branschorganisation som ser till våra medlemmars intressen genom en samlad kraftansamling är det minsta vi kan göra som ett litet tack för ett stort arbete.

lars.sundstrom@stadbranschensverige.se

malin_u_145915
SUPPLEANT

Malin Ulander

Malin Ulander har bred arbetslivserfarenhet inom lokalvård på bland annat Härnösand sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset samt Regionservice inom Västra Götalandsregionen. Arbetsuppgifterna har varit varierande, alla typer av lokalvård, samordnare, arbetsledare lokalvård och utbildare. Idag arbetar Malin Ulander som samordnare för Regionservice utbildningsgrupp och utöver att utbilda så arbetar Malin med riktlinjer och rutiner.

-Vi utbildare sitter i ett forum som kallas för riktlinjegruppen. Där förvaltar vi Regionstyrelsens Riktlinje för städkvalitet i Västra Götalandsregionens vårdlokaler (framtagna av Regionservice) i samarbete med sjukhusförvaltningarna inom VGR. De flesta av våra utbildningar bygger på den riktlinjen, samt vårdens riktlinjer och rutiner. Vi tar fram allt utbildningsmaterial själva, berättar Malin.

Som representant för Riktlinjegruppen arbetar Malin dagligen med en mängd lokalvårdsfrågor från alla delar i organisationen. Riktlinjegruppen är ett stöd inom frågor som gäller utbildningar, utbildningsmaterial, branschlitteratur, integration och frågor som rör lokalvård i vårdmiljö.

Malin anser att Städbranschen Sverige är en viktig samlingspunkt för branschen, med stor samlad kunskap inom alla delar, och ett stort engagemang för att skapa mötesplatser och för att utveckla och förbättra branschen. Malin uttrycker att det ska bli roligt att samarbeta med och lära av alla kunniga och engagerade medarbetare i styrelsen.

Det som driver Malin, det hon tycker är roligast med sitt arbete är alla människor hon träffar inom så många olika områden och ser därför samarbetet med Städbranschen Sveriges medlemmar som något positivt som hon ser fram emot framöver.

malin.ulander@stadbranschensverige.se

charlotte_nygren
SUPPLEANT

Charlotte Nygren

Charlotte ”Lotta” Nygren började sin resa i städbranschen som regionchef och ansvarig beställare. Lotta har varit anställd, arbetat som konsult och driver sedan eget företag som hon driver idag. Vad gäller själva hantverket så har Lotta arbetat med golvvård, sanering och basal lokalvård. 

-Detta är en rolig och utvecklande bransch där det händer väldigt mycket men det borde hända mera, säger Lotta. Precis som övriga engagerade styrelsemedlemmar önskar Lotta ändra attityden gentemot yrket både hos utförare, kunder och omgivningen i stort. Att öka statusen är viktigt men det måste ske parallellt genom att vi även rensar i branschen. Bland annat så måste beställningar hålla en viss kvalitativ nivå. För detta krävs attitydförändring samt kompetensdelning i branschen och bland branschens alla yrken, det gäller beställare lik väl som övriga roller.

Lotta önskar att seriösa aktörer organiserar sig för ett bättre klimat, och för detta ändamål är just Städbranschen Sverige det bästa forumet där expertisen är bred och engagemanget på topp. Lotta vill för kollegorna i branschen och Städbranschen Sveriges medlemmar lyfta värdet av kollektivavtal. Schysst arbetsmaterial är viktigt då det är direkt kopplat till arbetsmiljö där ergonomi bör vara en tumregel som formar inköp av arbetsmaterial. 

-De psykosociala aspekterna av yrket är också avgörande för arbetsmiljön. Jag vill få till både debatt och diskussion kring hur kunder och omgivning bemöter vår personal, säger Lotta.  Bemötandet av personal börjar redan vid upphandlingar och ju fler seriösa aktörer som tillsammans organiserar sig så blir det lättare att nå ut med en gemensam röst. Tillsammans gör vi branschen attraktiv och därmed får vi med oss fler. Breddar vi uppdraget så finns det mycket bra teknik och utrustning att informera våra medlemmar och omgivningen om. Vi kan sprida kunskap till gemene man och därmed få bättre resultat för kund, arbetare och företagen i städbranschen.

Lotta önskar arbeta vidare med att utveckla Städbranschen Sveriges tjänster för våra medlemmars räkning. Gå samman för att hitta tjänster som kan förenkla och effektivisera samverkan och därmed organisera arbetet bättre. Vi måste också våga säga Nej till kunder när de inte vill betala. Lyfta och belöna schyssta företag och visa exempel på lönsamma avtal.

När Lotta inte arbetar eller engagerar sig i Städbranschens Sveriges styrelse så gillar hon att träna och träffa vänner. Efter bubbel i gott sällskap och en långpromenad på stranden, så mår Lotta som bäst.

charlotte.nygren@stadbranschensverige.se

Marika
SUPPLEANT

Marika Krohn

Marika startade sin resa inom lokalvårdsyrket  för 16 år sedan. Ganska så snabbt kände hon att hon hamnat helt rätt. Eftersom hon är en person som drivs av nyfikenhet och pirret som uppstår när man befinner sig aningen utanför den berömda Comfortzonen så passar städbranschen henne som handen i handsken. 

Här händer det någonting hela tiden, nyheter, innovationer, utveckling, framåtanda, gemenskap, nätverk och mycket mer.

Sedan 10 år tillbaka figurerar Marika i en ledande funktion som samordnare för lokalvården på Örebro universitet. Hon är utbildad inom FM på Karlstad universitet, yrkesbedömmare för SRY, Författare & föreläsare.

År 2021 vann hon titeln årets framtidslöfte på Clean Bright Award. Vilket hon är väldigt stolt över så klart.

Marika brinner för branschen och hoppas på att få vara med att bygga vidare på allt vad den har att ge. 

Framför allt lyfta yrkesstoltheten och statusen för lokalvårdsyrket.

  • Som suppleant för fokusområdet medlemsnytta hoppas Marika kunna bidra med sitt genuina engagemang för hur viktigt det är att fånga mötet med människan bakom yrket och hur vi tillsammans kan jobba för städbranschens framtid. Också lyfta fram vilket fantastiskt nätverk av härliga människor som alla jobbar för att utveckla, underlätta och göra världen lite enklare och renare att leva i för alla i samhället runt omkring oss. 
  • Som SRY handledare brinner jag så klart lite extra för vikten av att medarbetarna ska få möjligheten till en bra utbildning och med det, förutsättningarna för att bygga på sin profession inom yrket.

Att på något sätt få nå ut till många och ännu flera i form av föreläsningar och/eller bra material för både lärande, utveckling och information för att väcka intresse och kunskap om yrket hur viktigt det är och möjligheterna som finns däri.

Det vill jag göra många gånger om.

marika.krohn@stadbranschensverige.se

 

Lars-Ake_Liden
SUPPLEANT

Lars-Åke Lidén

Lars-Åke Lidén är VD på Golvkedjan sedan 2011. Golvkedjan är Sveriges största kedja av golv- och plattsättningsentreprenörer och består av ett 70-tal företag som tillsammans omsätter ca 3,25 miljarder och sysselsätter ca 2 300 medarbetare. Innan Golvkedjan var Lars-Åke nordenchef på kemiföretaget Akzo Nobel. Han har även erfarenhet från reklambyråbranschen och bank.

– Jag hoppas kunna bidra med de erfarenheter jag har, kanske i synnerhet från min tid på Golvkedjan. Det finns ju en väldigt naturlig koppling mellan golv och städ/skötsel av golv. Ämnen som ligger mig riktigt varmt om hjärtat är lönsamhet, företagsutveckling, marknadsföring och hållbarhet, säger Lars-Åke.

 

 

Daniel_Melin
SUPPLEANT

Daniel Melin

Daniel Melin har jobbat på lite olika företag och olika positioner i branschen, sedan en tid tillbaka känner folk igen honom som produktchef på Kärcher.

– Jag brinner för frågor som rör städbranschen som helhet, men kanske specifikt delar som hållbarhet och social inkludering på arbetsplatser. Jag har en grundinställning i att det är helt enkelt lättare att arbeta, om alla har roligt på jobbet och tycker arbetsglädje alldeles för sällan är ett mättal, när företag tar fram sina KPI:er, säger Daniel.

 

Personliga styrelsesuppleanter

Till Christina Holmefalk Carina Boman Helgesson
Till Christina Rösand Malin Ulander
Till Mårten Widborg Lars-Åke Lidén
Till Laura Soniasdotter Eleonor Sundberg
Till Gesa Markusson Jenny Svensson
Till Sandra Klackenborn Daniel Melin
Till Ann-Christine Lundqvist Charlotte Nygren
Revisorer Marie Möllner
Hanna Widborg
Revisorssuppleanter Claes Sunebring
Carina Wedin
Valberedning Jan Stegmann, ordförande
Helen Warg-Friberg
Linda Amiri