Styrelsen

Här är Städbranschen Sveriges styrelse – vald på årsmötet den 7 maj 2018.

Städbranschen Sverige har ett kansli som kan nås via mail på adressen: info@stadbranschensverige.se

Telefon: +46 8 410 969 72

Postadress: Box 920 03

120 06 Stockholm.

 

ORDFÖRANDE
Matthias Lindholm arbetar som affärsutvecklingschef på L&T. Matthias har en gedigen branschkunskap och ett stor intresse för utveckling, kombinerat med en stark vilja. I Matthias arbete och uppdrag ingår att skapa en långsiktig och bärkraftig organisation för ett framåtblickande och ansvarstagande företag inom FM-branschen:
– Jag vill genom mitt engagemang inom Städbranschen Sverige göra ett avtryck för utvecklingen och synen på vår bransch. I fokus står att ta fram ett upphandlingsunderlag för FM för de kunder som vill göra en seriös upphandling, med ett kvalitativt resultat som även ger branschens medarbetare en utvecklande vardag. Genom detta och utveckling av IFM (Integrating Facility Management) tjänster kommer stoltheten för branschen att öka, säger Matthias.
matthias.lindholm@stadbranschensverige.se

VICE ORDFÖRANDE

Carina Boman Helgesson är städchef på Örebro Universitet sedan 14 år.
– Vi har större delen av städningen i egen regi men fem objekt ligger på entreprenad liksom fönsterputs och entrémattor vilket innebär att jag jobbar en del med offentlig upphandling. Jag ansvarar även för en personalgrupp på omkring 25 personer, berättar hon.
Carina har en fil kand i beteendevetenskap och personaladministration som grundutbildning och är även diplomerad handledare för SRY plus diplomerad LOU-upphandlare.
– Det är framförallt upphandlingar i LOU jag har intresserat mig för och utvecklat mig i, säger hon.
Carinas familj består av man och två hemmaboende tonårsbarn samt en vuxen son som hunnit flytta hemifrån. Intressen, utöver att umgås med familj och vänner, är heminredning, antikviteter, loppmarknader, musik, konst, teater och så vidare.
carina.bomanhelgesson@stadbranschensverige.se

astor_pKASSÖR
Astor Pettersson har med över 25 år i branschen jobbat på bland annat Samhall, ISS, Inspira och där med de flesta aspekter på städ – drift, sälj, kalkyl, material, metoder, produktutveckling, planering, projektledning med mera.
Astor har vana att ansvara för stora städkontrakt i ansvarsfyllda roller till exempel på Arlanda/Swedavia. Astor har också varit både kvalitéts- och miljöchef, senast inom Inspira AB.
Rollen som kassör har han också erfaren­het av från flera andra sammanhang.
Sina förväntningar på den nya organisationen uttrycker han så här:
− Jag är helt övertygad om att Städbranschen Sverige kommer att bli en stark aktör på marknaden i många, många år framöver, säger Astor.
astor.pettersson@stadbranschensverige.se
LEDAMOT
Konrad Löwhagen, Delägare och VD. Ansvarig för försäljning och marknad, Ångtvättbilen AB.
Konrad har en Magisterexamen inom Marknadsföring vid Handelshögskolan i Göteborg och arbetar sedan 2004 vid Ångtvättbilen. Företaget är rikstäckande och uteslutande nischat på golvvård, mattvätt, golvslipningar och golvrenoveringar. Företaget har haft en god tillväxt de senaste tio åren, och har sedan starten 1984 fokuserat enbart på nischade golvvårdstjänster/mattvätt, och utför ingen städning eller annan lokalvård. Konrad har god branschkännedom och kommer att bidra positivt med sin erfarenhet och engagemang i allehanda frågor, inte minst frågor av marknadskaraktär.
konrad.lowhagen@stadbranschensverige.se

LEDAMOT

Kent Möller Andersen Städchef i Enköpings kommun.

Kent föddes i Västerås en solig vintermorgon den 5 december 1953 och bor idag i ett Stationshus i Altuna utanför Enköping sedan 2 år tillbaks med min sambo Bitte och fyra hundar och ett gäng katter. Tre barn har det också hunnits med Lina 31, Daniel 33 och Jenny 43 år, som är utflugna för länge sedan och är utspridda i Sörmland. – Mitt och Bittes gemensamma fritidsintresse är våra hundar och Stationshuset.

1989 vaknade mitt intresse för städ, jag blev erbjuden ett konsultjobb hos Idera AB som skulle förändra Botkyrka kommuns städorganisation. Det blev startskottet för städbranschen. Sedan dess har jag arbetat inom städ, allt från egen företagare med två chefskollegor, genom ett utköp av Nyköpings kommuns städ och matverksamhet med 220 anställda och Invita Service, som bildades 1994 från en ursprunglig städ /mat verksamhet Service Nyköping 1992 i Nyköpings kommun. Jag har erfarenhet från olika företag som Servum, Östgötastäd och LT Service i olika befattningar, vd, vice vd, säljare, regionschef och sedan oktober 2013 fick jag förtroendet att bli Städchef i Enköpings Kommun med 85 fantastiska medarbetare.

Vi har satt ett högt mål att bli Sveriges Bästa städorganisation och för att nå dit har vi jobbat med olika förändrings/utbildnings insatser som vi givetvis fortsätter med och man får aldrig stanna upp. Våra ledord har varit fyra V – Våga –Växa –Vårda –Vinst.

Det är väldigt enkelt, jag  tror allt handlar om att bli sedd och hörd på olika sätt både som kund och anställd. Det känns väldigt spännande att via styrelsen i Städbranschen få vara med att påverka våran härliga bransch .


LEDAMOT

Bo Manelius är idag Affärsområdeschef för FS-Service i Region Skåne, Regionen omfattar 11 sjukhus och > 300 vårdcentraler, lokalvårdsverksamhet drivs både i egen regi och via upphandlandtjänst. Han har tidigare arbetat både inom Sodexo och ISS som Regionchef sedan 90-talet och var en av de ursprungliga styrelseledamöterna inom HomeMaid AB:pb framtill 2010.
– Jag ser framtiden för branschen som mycket betydelsefull, inte minst med tanke på de ökade hygienkraven inom sjukvården där multiresistenta bakterier utgör en stor utmaning i framtiden. Och ser Städbranschen Sverige som en oberoende organisation som kan driva frågor som på ett neutralt sätt för att sprida förståelse för tjänstenäringens utmaningar, säger Bo.
bo.manelius@stadbranschensverige.se
 
 
LEDAMOT

Marcus Hedström. Key Account Manager, Diversey. Fokusområde ”Medlemsnyttor”.
Marcus började i städbranschen 2004, som säljare på Hygienteknik, senare på Twister. Har varit involverad i att utveckla nya lösningar på gamla problem, lösningar är i fokus även nu när han jobbar för Diversey som ansvarig mot storkunder.
– Det kommer att bli oerhört givande och spännande att samarbeta med styrelsen inom Städbranschen Sverige, i min roll som ansvarig för frågor som rör medlemsnyttan så vill jag både skapa och tydligt belysa de mervärden som företag inom städbranschen har genom att ansluta sig till Städbranschen Sverige, säger Marcus.

– Mitt hjärta klappar lite extra för golv; snygga, säkra, lättstädade och inbjudande golv. Men det finns ju så mycket mer spännande tjänster som utvecklas i takt med att vi blir bättre på att definiera och tillmötesgå de krav som en ständigt föränderlig marknad ställer. Det ska bli ett rent nöje att få vara med och verka för vårt gemensamma bästa!

marcus.hedstrom@stadbranschensverige.se

 

LEDAMOT

Christina Rösand, Office Depot. Fokusområde ”Litteratur/Utbildning”.

Christina började i städbranschen för drygt 20 år sedan, med allt ifrån butiks-, kontors- och sjukhusstädning. Hon blev arbetsledare på Karolinska Sjukhuset, där blev hon medveten om det komplexa i städbranschen och vikten av att ha rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb. Idag arbetar hon som kategorichef för Städ & Hygien på Office Depot.

– Att bli invald  i styrelsen är stort för mig, jag vill bidra med stort engagemang och att få folk i branschen känna att de har rätt förutsättningar, med rätt introduktion och bra utbildningar för att göra ett bra jobb, säger Christina.
– Jag vill ändra på uttryck som ”ta ett städjobb tills du hittar ett riktigt jobb”. Det här ÄR ett riktigt jobb, både roligt och med framtidspotential.
– I framtiden har vi stora utmaningar med att få rätt betalt för det vi gör. Alla kan inte städa. Det krävs både kunskap och servicetänk. Oftast hamnar personalen i kläm med för lite tid, för kort introduktion etc. Det är något vi ständigt måste arbeta med, att hitta effektiva lösningar trots svåra förutsättningar, att personalen ska må bra och få kunskap för att utföra ett professionellt arbete, anser Christina.

christina.rosand@stadbranschensverige.se

LEDAMOT

Gesa Markusson kan genom sina nätverk och föreningserfarenhet, medverka till att lyfta Städbranschen Sverige till nästa nivå.

Hon är bosatt i Stockholmsområdet och började arbeta i städbranschen 1970. Hon har varit anställd på små och stora städföretag och även med städning i egen regi, idag är hon pensionär. Gesa har arbetat med vanlig daglig städning, inom storstädning, med golvvård och som arbetsledare. Från från 1993 till pensioneringen 2014 var hon ombudsman på Fastighetsanställdas Förbund. Under sina år som ombudsman arbetade hon speciellt med ekonomisk brottslighet inom branschen, en fråga som hon vill fortsätta att engagera sig i.

Så här säger Gesa själv om vad hon kan bidra med i styrelsen och vad som känns extra viktigt för henne:

– Jag hoppas att mina kunskaper och erfarenheter, gällande dels rena yrkesfrågor i städbranschen, dels mina erfarenheter av ekonomisk brottslighet och oegentligheter i branschen kan komma till nytta.

– Vit bransch och att öka statusen på städyrket, är de frågor som känns extra viktiga för mig, säger Gesa.

Vit bransch är också det fokusområdet som kommer bli Gesas ansvarsområde i styrelsen.

gesa.markusson@stadbranschensverige.se

Personliga styrelsesuppleanter
Till Kent Möller Andersen: Ingrid Karlsson
Till Konrad Löwhagen Magnus Rönnmark
Till Bo Manelius: Christina Holmefalk
Till Carina Boman-Helgesson: Helen Warg Friberg
Till Marcus Hedström: Mårten Widborg
Till Christina Rösand: Marina Edberg
Till Gesa Markusson: Paul Thörnqvist
Revisorer Marie Möllner
Per Wahledow
Revisorssuppleanter Claes Sunebring
Lena Larsson
Valberedning Robert Petersson, sammankallande
Mattias Sjölander
Fredrik Andersson