Styrelsen

Här är Städbranschen Sveriges styrelse – vald på årsmötet den 23 maj 2019.

Städbranschen Sverige har ett kansli som kan nås via mail på adressen: info@stadbranschensverige.se

Telefon: +46 8 410 969 72

Postadress: Box 920 03

120 06 Stockholm.

 

ORDFÖRANDE
Matthias Lindholm arbetar som affärsutvecklingschef på L&T. Matthias har en gedigen branschkunskap och ett stor intresse för utveckling, kombinerat med en stark vilja. I Matthias arbete och uppdrag ingår att skapa en långsiktig och bärkraftig organisation för ett framåtblickande och ansvarstagande företag inom FM-branschen:
– Jag vill genom mitt engagemang inom Städbranschen Sverige göra ett avtryck för utvecklingen och synen på vår bransch. I fokus står att ta fram ett upphandlingsunderlag för FM för de kunder som vill göra en seriös upphandling, med ett kvalitativt resultat som även ger branschens medarbetare en utvecklande vardag. Genom detta och utveckling av IFM (Integrating Facility Management) tjänster kommer stoltheten för branschen att öka, säger Matthias.
matthias.lindholm@stadbranschensverige.se

astor_pKASSÖR
Astor Pettersson har med över 25 år i branschen jobbat på bland annat Samhall, ISS, Inspira och där med de flesta aspekter på städ – drift, sälj, kalkyl, material, metoder, produktutveckling, planering, projektledning med mera.
Astor har vana att ansvara för stora städkontrakt i ansvarsfyllda roller till exempel på Arlanda/Swedavia. Astor har också varit både kvalitéts- och miljöchef, senast inom Inspira AB.
Rollen som kassör har han också erfaren­het av från flera andra sammanhang.
Sina förväntningar på den nya organisationen uttrycker han så här:
− Jag är helt övertygad om att Städbranschen Sverige kommer att bli en stark aktör på marknaden i många, många år framöver, säger Astor.
astor.pettersson@stadbranschensverige.se

LEDAMOT

Christina Holmefalk. Enhetschef för Rengörare Näslund Hemma.

Fokusområde: Mötesplatser

Christina har arbetat i branschen sedan 1983, inom städgrossistbranschen och städbolag. Hon har varit marknadschef och utbildare på Borago AB. Mellan 2002 och till och 2010 var Christina ordförande för Sveriges Rengöringstekniska Förbund, SRTF.

Hon leder även företaget Vamos Viajes AB, som idag arbetar med städutbildningar och konsultverksamhet.

Idag är Christina aktiv styrelsemedlem i Städbranschen Sverige och har ansvar för mötesplatser. Hon sitter även i styrelsen för Hushållsnära Tjänster hos Almega.

christina.holmefalk@stadbranschensverige.se

LEDAMOT

Kent Möller Andersen Städchef i Enköpings kommun.

Fokusområde: Integration/jämställdhet

Kent född i Västerås 1953 och bor idag i ett Stationshus i Altuna utanför Enköping med sambon Bitte och fyra hundar och ett gäng katter och tre utflugna barn.

– Mitt och Bittes gemensamma fritidsintresse är våra hundar och Stationshuset.

– 1989 vaknade mitt intresse för städ, jag tog ett konsultjobb hos Idera AB, som skulle förändra Botkyrka kommuns städorganisation. Det blev startskottet för mig i städbranschen. Sedan dess har jag arbetat inom städ, allt från egen företagare med två chefskollegor, genom ett utköp av Nyköpings kommuns städ och matverksamhet med 220 anställda och Invita Service, som bildades 1994 från en ursprunglig städ /mat verksamhet Service Nyköping 1992 i Nyköpings kommun. Jag har erfarenhet från olika företag som Servum, Östgötastäd och LT Service i olika befattningar, vd, vice vd, säljare, regionschef och sedan oktober 2013 är jag Städchef i Enköpings Kommun med 85 fantastiska medarbetare.

– Vi har satt ett högt mål att bli Sveriges Bästa städorganisation och för att nå dit har vi jobbat med olika förändrings- och utbildningsinsatser som vi givetvis fortsätter med och man får aldrig stanna upp. Våra ledord har varit fyra V – Våga –Växa –Vårda –Vinst.

– Det är väldigt enkelt, jag  tror allt handlar om att bli sedd och hörd på olika sätt både som kund och anställd. Det känns väldigt spännande att via styrelsen i Städbranschen få vara med att påverka vår härliga bransch.

kent.moller-andersen@stadbranschensverige.se


LEDAMOT

Bo Manelius
Fokusområde: Hushållsnära tjänster
Affärsområdeschef för FS-Service i Region Skåne, Regionen omfattar 11 sjukhus och > 300 vårdcentraler, lokalvårdsverksamhet drivs både i egen regi och via upphandlandtjänst. Han har tidigare arbetat både inom Sodexo och ISS som Regionchef sedan 90-talet och var en av de ursprungliga styrelseledamöterna inom HomeMaid AB:pb framtill 2010.
– Jag ser framtiden för branschen som mycket betydelsefull, inte minst med tanke på de ökade hygienkraven inom sjukvården där multiresistenta bakterier utgör en stor utmaning i framtiden. Och ser Städbranschen Sverige som en oberoende organisation som kan driva frågor som på ett neutralt sätt för att sprida förståelse för tjänstenäringens utmaningar, säger Bo.
bo.manelius@stadbranschensverige.se

 

LEDAMOT

Christina Rösand Office Depot.

Fokusområde: Litteratur/Utbildning.

Christina började i städbranschen för drygt 20 år sedan, med allt ifrån butiks-, kontors- och sjukhusstädning. Hon blev arbetsledare på Karolinska Sjukhuset, där blev hon medveten om det komplexa i städbranschen och vikten av att ha rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb. Idag arbetar hon som kategorichef för Städ & Hygien på Office Depot.

– Att bli invald  i styrelsen är stort för mig, jag vill bidra med stort engagemang och att få folk i branschen känna att de har rätt förutsättningar, med rätt introduktion och bra utbildningar för att göra ett bra jobb, säger Christina.
– Jag vill ändra på uttryck som ”ta ett städjobb tills du hittar ett riktigt jobb”. Det här ÄR ett riktigt jobb, både roligt och med framtidspotential.
– I framtiden har vi stora utmaningar med att få rätt betalt för det vi gör. Alla kan inte städa. Det krävs både kunskap och servicetänk. Oftast hamnar personalen i kläm med för lite tid, för kort introduktion etc. Det är något vi ständigt måste arbeta med, att hitta effektiva lösningar trots svåra förutsättningar, att personalen ska må bra och få kunskap för att utföra ett professionellt arbete, anser Christina.

christina.rosand@stadbranschensverige.se

 

LEDAMOT

Mattias Åkerlund Supplies Direct

Fokusområde: Medlemsnytta

Mattias har arbetat inom städbranschen i drygt 25 år. Under denna tid har han arbetat i allt från städbolag till producentledet. Detta har givit honom en god insikt i komplexiteten i vår bransch. I dag arbetar Mattias mestadels med utbildningar samt med konsultation kring städrelaterade problemställningar. 

– Jag ser att det finns otroligt mycket vi kan göra inom vår bransch för att stärka den. Att få ingå i styrelsen för Städbranschen Sverige ger mig möjligheten att kunna vara med och påverka vår framtid från ett opartiskt branschorgan. Då jag arbetar en hel del med att utbildningar ser jag relativt ofta att det finns en del brister i, dels rent städrelaterad kunskap, men även i det logistiska och organisatoriska. Jag tror även att vi har en utmaning i att få en större förståelse från våra ytägare och uppdragsgivare att vi faktiskt underhåller och skyddar deras investeringar i olika ytmaterial. För att göra detta på ett bra sätt krävs rätt förutsättningar och kunskap. På dessa punkter brister det lite i dag.

mattias.akerlund@stadbranschensverige.se

 

 

LEDAMOT
Johan Israelsson. Key Account Manager på Essity Hygiene and Health AB, med Tork som vårt varumärke i kategorin.

Fokusområden: Miljö/hållbarhet

– Jag kommer driva våra gemensamma miljöfrågor som mitt huvudfokus i styrelsen och hoppas att kunna bidra med mitt engagemang för att ta dessa viktiga frågor framåt.

Det är med stor ödmjukhet och entusiasm som jag hoppar in i dessa frågeställningar.

LEDAMOT

Gesa Markusson

Fokusområde: Vit bransch

Hon kan genom sina nätverk och föreningserfarenhet, medverka till att lyfta Städbranschen Sverige till nästa nivå.

Hon är bosatt i Stockholmsområdet och började arbeta i städbranschen 1970. Hon har varit anställd på små och stora städföretag och även med städning i egen regi, idag är hon pensionär. Gesa har arbetat med vanlig daglig städning, inom storstädning, med golvvård och som arbetsledare. Från från 1993 till pensioneringen 2014 var hon ombudsman på Fastighetsanställdas Förbund. Under sina år som ombudsman arbetade hon speciellt med ekonomisk brottslighet inom branschen, en fråga som hon vill fortsätta att engagera sig i.

Så här säger Gesa själv om vad hon kan bidra med i styrelsen och vad som känns extra viktigt för henne:

– Jag hoppas att mina kunskaper och erfarenheter, gällande dels rena yrkesfrågor i städbranschen, dels mina erfarenheter av ekonomisk brottslighet och oegentligheter i branschen kan komma till nytta.

– Vit bransch och att öka statusen på städyrket, är de frågor som känns extra viktiga för mig, säger Gesa.

Vit bransch är också det fokusområdet som kommer bli Gesas ansvarsområde i styrelsen.

gesa.markusson@stadbranschensverige.se

KANSLIANSVARIG

Carina Boman Helgesson Städchef på Örebro Universitet sedan 15 år.
– Vi har större delen av städningen i egen regi men fem objekt ligger på entreprenad liksom fönsterputs och entrémattor vilket innebär att jag jobbar en del med offentlig upphandling. Jag ansvarar även för en personalgrupp på omkring 25 personer, berättar hon.
Carina har en fil kand i beteendevetenskap och personaladministration som grundutbildning och är även diplomerad handledare för SRY plus diplomerad LOU-upphandlare.
– Det är framförallt upphandlingar i LOU jag har intresserat mig för och utvecklat mig i, säger hon.
Carinas familj består av man och två hemmaboende tonårsbarn samt en vuxen son som hunnit flytta hemifrån. Intressen, utöver att umgås med familj och vänner, är heminredning, antikviteter, loppmarknader, musik, konst, teater och så vidare.
carina.bomanhelgesson@stadbranschensverige.se

Personliga styrelsesuppleanter
Till Christina Holmefalk: Ingrid Karlsson
Till Kent Möller Andersen: Carina Boman-Helgesson
Till Bo Manelius: Pernilla Sjöberg
Till Christina Rösand: Marina Edberg
Till Mattias Åkerlund: Mårten Widborg
Till Johan Israelsson: Niklas Hjelmar
Till Gesa Markusson: Mattias Sjölander
Revisorer Marie Möllner
Hanna Widborg
Revisorssuppleanter Claes Sunebring
Vakant
Valberedning

Hoppa till verktygsfältet