Startsidan / Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen i Föreningen Städbranschen Sverige består av ordförande och kassör, sju ledamöter och sju suppleanter.

Varje år vid föreningens årsmöte väljs styrelsens ledamöter och suppleanter för ett nytt verksamhetsår. Ordförande och kassör sitter två år och skiftas aldrig samma år. Vid ett årsmöte väljs även interna revisorer och valberedning.

Under verksamhetsåret fördelas arbetet inom styrelsen på olika fokusområden och aktiviteter, alla hjälps åt och vi har högt i tak för att varken liten eller stor fråga skall komma i skymundan. Städbranschen är vårt gemensamma fokus, vi kämpar varje dag för ett rent och hållbart Sverige!

Verksamheten har två personer som är konsulterade, en kanslifunktion för dig som medlem, vi vill vara på tårna och hjälpa till och serva er på bästa sätt. Vi har också en kommunikationsansvarig som sköter om våra nyhetsbrev varje vecka men också hemsida och våra sociala medier.

Vill du kontakta någon av oss är du alltid välkommen med att skicka ett mejl, ange gärna ärendet tydligt så vi vet vem som bäst hanterar dina frågor, synpunkter eller förslag.

Vill du mejla till oss alla använd – info@stadbranschensverige.se men ange fortfarande ditt ärende!

matthias_8B8426
ORDFÖRANDE

Matthias Lindholm

Matthias Lindholm vill som ordförande för Städbranschen Sverige höja statusen och synen på branschen samt bidra med ett kvalitativt mervärde till alla de olika områden, yrkeskategorier och tjänster som är kopplade till städbranschen, inklusive produktutveckling. ​Alla kan inte städa - städning är ett yrke!

Matthias Lindholm är VD på företaget Clinnoc AB som erbjuder ​konsulttjänster, produkter och lösningar för den professionella städbranschen. Matthias har en gedigen branschkunskap och ett stort intresse för utveckling, både för Städbranschens Sveriges medlemmar samt branschen i stort, nationellt och internationellt.

– Jag vill genom mitt engagemang inom Städbranschen Sverige göra ett avtryck på synen av vår bransch. Alla kan inte städa, att uppmärksamma de som däremot kan det är en del av Städbranschen Sveriges strategi. Genom att lyfta fram verkligheten korrigerar vi förlegade föreställningar. 

Städbranschen Sveriges medlemmar vill leverera ett kvalitativt resultat samt erbjuda sina medarbetare en utvecklande vardag. Genom en seriös upphandling och utveckling av IFM (Integrating Facility Management) är branschen sedan länge redo för kvalitativa förändringar. 

Matthias arbetar därför även med att ta fram upphandlingsunderlag​, verktyg, nyckeltal mm som ska gagna samtliga parter i en seriös och rättssäker upphandling.

matthias.lindholm@stadbranschensverige.se

Christina_R_8B8466-e1525969723844
LEDAMOT Vice ordförande

Christina Rösand

Christina Rösand började i städbranschen för drygt 20 år sedan, med allt ifrån butiks-, kontorsstädning till sjukhusstädning. Hon blev arbetsledare på Karolinska Sjukhuset, där hon blev medveten om det komplexa i städbranschen. Vikten av att ha rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb blev tydligt för Christina med sin erfarenhet från yrkets alla sidor, dvs som städare, arbetsledare, driftchef, inköpare och utbildare. Idag är hon på ICG-I Clean Green.

– Jag vill bidra med stort engagemang och att få folk i branschen känna att de har rätt förutsättningar, med rätt introduktion och bra utbildningar för att göra ett bra jobb, säger Christina. Jag vill ändra på uttryck som ”ta ett städjobb tills du hittar ett riktigt jobb”. Det här är ett riktigt jobb. Städyrket är roligt, varierande, viktigt och med stor framtidspotential för både den enskilde medarbetaren och för branschen i stort, säger Christina.

Det krävs både teoretisk och praktisk kunskap och servicetänk för att kunna städa. En utav de utmaningar jag ser i framtiden är att få rätt betalt för det vi gör. Oftast hamnar personalen i kläm med för lite tid, för kort introduktion och fel utrustning. Det är något vi ständigt måste arbeta med, att hitta effektiva lösningar för Städbranschen Sveriges medlemmar utifrån deras förutsättningar. Då personalen har rätt kunskap för att utföra ett professionellt arbete så mår personalen bra och samhället njuter av resultatet, dvs en ren och fräsch omgivning, anser Christina.

christina.rosand@stadbranschensverige.se

Astor_22
EKONOMI

Astor Pettersson

Som en utav grundarna till Städbranschen Sverige 2013 så har Astor Pettersson idag hamnat rätt som kansli- och ekonomichef på vårt kansli i Kungens Kurva, Stockholm. I hela sitt yrkesliv har Astor haft fokus på den enskilda medarbetaren. Sverige skulle snabb stanna utan städarna och den insikten har Astor med sig i allt han gör.

Astor med över 30 år i branschen har arbetat på bland annat Samhall, ISS och Inspira. Under alla åren i yrket har Astor haft ett helikopterperspektiv på Städbranschen och därigenom skapat sig ett stort nätverk bland kunder, tillverkare, leverantörer, städföretag med flera. Ett urval av Astors uppgifter innefattar bland annat drift, sälj, kalkyl, material, metoder, produktutveckling, planering, projektledning och en del utbildning. Astor har erfarenhet i att ansvara för större städkontrakt till exempel på Arlanda flygplats, Försvarsmakten samt Polismyndigheten. Astor har även arbetat som kvalitéts- och miljöchef.

− Jag är helt övertygad om att Städbranschen Sverige är en nödvändig aktör för att branschen ska utvecklas åt rätt håll. Utvecklas kan alla göra, att utvecklas åt rätt håll behöver vi stundom hjälp med och där är Städbranschens Sverige bidrag avgörande säger Astor. 

Astors insats till branschen i stort och till Städbranschen Sveriges medlemmar i både stort och smått har och kommer även fortsättningsvis att bidra till positiva förändringar.

astor.pettersson@stadbranschensverige.se

c_holmefalk-450x549
LEDAMOT

Christina Holmefalk

Christina Holmefalk är säljare och utbildningsansvarig på Rengörare Näslund Hemma och Rengörare Näslund AB. Som styrelseledamot och konsult med fokusområde ”mötesplatser” för Städbranschen Sveriges räkning har medlemmar tillgång till Christinas enorma kontaktnät men även arbetslivserfarenhet. Christina har arbetat i branschen sedan 1983, inom städgrossistbranschen och städbolag. Arbetslivserfarenhet är något som Christina gärna delar med sig av, hon har bland annat varit marknadschef och utbildare på Borago AB. Mellan 2002 och till och 2010, var Christina ordförande för Sveriges Rengöringstekniska Förbund, SRTF. Christina leder även företaget Christina Holmefalk Städutbildningar AB, som arbetar med städutbildningar och konsultverksamhet. Styrelsen för Hushållsnära Tjänster hos Almega har även dem privilegiet att ha Christina i sin styrelse.

-Jag ser fram emot att få lansera allt spännande vi har på gång här på Städbranschen Sverige.
Vill inte avslöja för mycket men förutom att erbjuda digital fredagsfika så håller Städbranschen Sverige på att kika på att producera en podd. Vi har ständigt nya idéer i pipeline, allt för att öka tillgänglighet och synlighet för våra medlemmar men även för samhället i stort. Vi har mycket roligt och nyttigt att se fram emot, sådant som kommer öka mervärdet för Städbranschen Sveriges medlemmar, säger Christina.

Christinas erfarenheter, driv och kunskap har redan resulterat i ett mervärde för våra medlemmar som de inte hade kunnat inhämta någon annanstans. Ambitionsnivån höjs konstant med Christina i styrelsen för Städbranschen Sverige och det är både medlemmar och medarbetare tacksamma för. 

christina.holmefalk@stadbranschensverige.se

Sandra_Klackenborn
LEDAMOT

Sandra Klackenborn

Sandra Klackenborn arbetar idag som hållbarhetschef på Dustin. För Städbranschen Sveriges räkning så har Sandra sitt fokus på miljö och hållbarhetsfrågor vilket Sandra har arbetat med i IT-branschen sedan 2014. Innan sin karriär på Telia har Sandra tidigare arbetat inom städbranschen som arbetsledare och regionchef.

– Jag tror att mina erfarenheter är bra lämpade för att jag ska kunna förstå den utmaningen som finns inom miljöområdet för organisationer i städbranschen. 

Jag hoppas på möjligheten att kunna stötta medlemsföretagen i deras arbete, och kanske hjälpa till att tolka en del av de krav som ställs på dagens företag när det gäller rapportering och uppföljning inom miljöområdet, säger Sandra.

Om vi kan skapa arbetssätt kring rapportering och uppföljning inom miljöområdet som förenklar vardagen för företagen, den enskilde medarbetaren och kunden så kan de ägna sig åt sina arbetsuppgifter. Städbranschen Sveriges nuvarande och framtida medlemmar kan alltid kontakta Sandra i dessa frågor.

sandra.klackenborn@stadbranschensverige.se

Eleonor_sundberg
LEDAMOT

ELEONOR SUNDBERG

Eleonor Sundberg började i städbranschen 1996 och har suttit på flera stolar.

Eleonor har för olika städbolags räkning arbetat operativt som lokalvårdare och områdeschef samt strategiskt som affärs och regionchef.

Städbranschen Sveriges uppskattade medlemmar som Inspira (idag Coor Service Management) och Samhall har haft Eleonor som uppskattad medarbetare hos sig.
Idag så arbetar Eleonor som serviceförvaltare på Region Uppsala.

Hela 27 års arbetslivserfarenhet inom städbranschen är det ovärderliga bidrag som Städbranschen Sveriges styrelse och våra medlemmar får i och med Eleonors engagemang.

-Jag brinner för allt inom lokalvård. Medarbetarens personliga och professionella utveckling genom de utbildningar arbetsgivaren tillhandahåller arbetarna med, effektivisering utav arbetsprocesser samt de rätta förutsättningarna för att kunna implementera dessa innovativa metoder är sådant som jag vill arbeta vidare med, säger Eleonor.

Eleonor kommer med sin breda och nischade kunskap inom golvvård och kalkborttagning tillföra Städbranschen Sveriges medlemmar kunskap.

Med kreativa lösningar, ett glatt humör och en personlighet som med energi bistår med tips så vill Eleonor att det ska vara lätt att göra rätt.

eleonor.sundberg@stadbranschensverige.se

marten_w_20
LEDAMOT

Mårten Widborg

Mårten Widborg, ett välkänt namn i Städbranschen Sveriges sammanhang. Med föräldrar i städbranschen som grundade Ångtvättbilen på 80-talet, var det självklart för Mårten att följa i deras fotspår. Mårten insåg tidigt med sin breda erfarenhet att marknaden saknade en branschorganisation med tillhörande och aktiv auktorisation. Behovet var samstämmigt där företag, kunder, utförare och alla branschens yrkeskategorier saknade en organisation som verkligen såg till deras intressen. Mårten har varit branschorganiserad sedan 2005, först i Svenska Golvrådet, SRTF och sedan 2013 i Städbranschen Sverige. 

Mårtens specialområden är städ-, golv- och entréteknik. Mårtens driv och passion för att alla i branschen ska ha det lätt att göra rätt, är vad som gör honom till en mycket omtyckt och uppskattad partner till våra medlemmar.  

-Jag har under alla år i föreningen verkat för att göra branschen bättre vilket är ett ständigt pågående arbete. Det finns två aspekter i detta, dels bilden som de utanför branschen har, dels även vi i branschen som måste lyfta oss själva för att uppnå den respekt vi förtjänar, säger Mårten. 

Mårten har sedan 80-talet arbetat i många olika roller och verksamheter och fortsätter även idag som fristående konsult inom sina specialområden. Mårten kämpar envist vidare med Städbranschen Sveriges vision ”ett rent och hållbart Sverige” och hoppas fler vill delta i arbetet. 

Städbranschen Sveriges medlemmar, medarbetare och samverkanspartners är lyckligt lottade att just vår bransch fick en del av Mårtens driv, passion och kunskap. Mårten är en av initiativtagarna som samlat oss under Städbranschen Sverige, och för att tillsammans arbeta med de hjärtefrågor vi alla arbetar med på våra respektive håll. Ensam kan en inte göra mycket, men tillsammans kan vi göra underverk.

marten.widborg@stadbranschensverige.se

Thomas
LEDAMOT

Thomas Kronståhl

Thomas Kronståhl tidigare Andersson är idag delägare och ansvarig för konsultverksamheten på Borago AB där han varit sedan 2015. Efter studier påbörjade han sitt arbetsliv som inköpare och har därefter under snart 15 år specialiserat sig inom städområdet. Från att köpa in städtjänster på Siemens, vidare för arbete inom ISS till att åter på konsultbasis hjälpa upphandlande myndigheter och privata städbolag med sina upphandlingar. Förutom upphandlingar arbetar han dagligen med olika typer av städutredningar, ofta kopplat till nyckeltal och utvecklar digitala hjälpmedel för att kunna utvärdera sin städleverans. Genom sitt arbete med olika kundgrupper över hela landet och även deltagande i internationella städprojekt har han ett brett kontaktnät.

 

  • Jag vill genom mina erfarenheter bidra med att utveckla och skapa en bättre städbransch där seriösa utförare gynnas. Grunderna till detta tror jag är en seriös beställare med rätt kompetens, både vid upphandling och uppföljning av städavtal. Genom ökad kunskap om branschen hoppas jag att problem kan synliggöras och på sikt lösas.

 

Thomas ser fram emot sitt arbete inom Städbranschen Sverige med en övertygelse om att vi tillsammans kan lyfta och utveckla städbranschen.

thomas.kronstahl@stadbranschensverige.se

gesa2_8B8434
LEDAMOT

Gesa Markusson

Genom sina nätverk och föreningslivserfarenhet, medverkar Gesa Markusson till att ständigt lyfta Städbranschen Sverige till nästa nivå. Gesa bor i Stockholmsområdet och började arbeta i städbranschen 1970. Som anställd på både små och stora städföretag samt städning i egen regi vet Gesa hur vi kan stödja och serva Städbranschen Sveriges medlemmar marknadsanpassat i kombination med deras individuella behov. Gesa har förutom sin gedigna erfarenhet som ombudsman även arbetat med vanlig daglig städning, storstädning, golvvård och som arbetsledare. Från 1993 till sin pension 2014 var Gesa ombudsman på Fastighetsanställdas Förbund. Gesa är idag pensionär från sitt ordinarie arbete men fullt aktivt i Städbranschen Sverige. Gesa är både ledamot i styrelsen, med ett driv och engagemang för ”en vit bransch” där aktiv auktorisation är framtiden för en hållbar, kvalitativ och enhetlig utveckling. 

– Jag hoppas att mina kunskaper och erfarenheter, gällande yrkesfrågor i städbranschen, mina erfarenheter av ekonomisk brottslighet och oegentligheter i branschen kan komma till nytta. Vit bransch och att öka statusen på städyrket, är de frågor som känns extra viktiga för mig, säger Gesa.

Under sina år som ombudsman arbetade Gesa speciellt med ekonomisk brottslighet inom branschen, en fråga som hon vill fortsätta att engagera sig för Städbranschen Sveriges medlemmars räkning och för samhället i stort.

gesa.markusson@stadbranschensverige.se

Carina_01572-450x497
KANSLIANSVARIG / SUPPLEANT

Carina Boman Helgesson

Carina Boman Helgesson har arbetat i städbranschen i över 20 år och är sedan 2001 städchef på Örebro universitet. Städbranschen Sveriges styrelse har haft privilegiet att ha med Carina i flera år där hon bland annat har suttit i expertpaneler, skrivit krönikor, artiklar, böcker, samt arbetat som projektledare.

– Jag föreläser, upplyser och utbildar med mål att städbranschen skall få den status den förtjänar. Bilden av städyrket har förändrats över tid, men tyvärr finns den gamla bilden kvar hos gemene man. De förutfattade meningar som finns om yrket är till nackdel för både utförare och kunder och just den bilden vill jag förändra, säger Carina. 

Som målmedveten innovatör, ständigt på gång med nya projekt och idéer för städbranschen är Carinas insatser för Städbranschen Sveriges medlemmar ovärderliga. Carinas utbildningsbakgrund är bred med en filosofie kandidatexamen i inom beteendevetenskap från Örebro universitet i grunden. 

I den litteratur som Carina har skrivit har även FM utbildning på Karlstad universitet, SRY handledarutbildning, och flertalet utbildningar inom ledarskap varit till stor nytta. 

carina.bomanhelgesson@stadbranschensverige.se

patrik 2
SUPPLEANT

Patrik Gidmo

Patrik Gidmo arbetar för närvarande som processledare inom Västra Götalandsregionen, han innehar även rollerna som tjänsteägare för lokalvården inom hela Västra Götalandsregionen samt produktägare för robotstäd. Patrik har tidigare arbetat inom hotellranchen, där han varit chef på linje två samt linje ett nivå inom städ. Även inom Västra Götalandsregionen har Patrik arbetat som områdeschef för serviceorganisationen på Sahlgrenska sjukhuset.

Som processledare arbetar jag med att förvalta och utveckla. Riktlinje för städkvalitet i Västra Götalandsregionens vårdlokaler. Det är ett brett område som bland annat innehåller, lokalvårdsrutiner, ekonomi, ny och ombyggnationer samt utveckling av befintliga rutiner, riktlinjer, processer och tjänster.  Samtidigt som han ger dagligt stöd till driftorganisationen.

Det som driver Patrik är möjligheten att göra skillnad, både i det stora, som i det lilla. Patrik finner ett driv i att försöka få upp statusen/ yrkesstoltheten för samtliga städyrken, oavsett vilken branschtillhörighet dem har.

Patrik bidrar med en bred erfarenhet inom servicesektorn, både från privata och offentliga organisationer. Nätverkande och benchmarking är viktiga grundpelare för att fortsätta utveckla branschen. Det finns så mycket kunskap och erfarenhet att ta del av och det är viktigt att vi alla sprider våra erfarenheter och lära av varandras misstag och framgångar.

patrik.gidmo@stadbranschensverige.se

https://stadbranschensverige.se/wp-content/uploads/2021/11/cropped-stadbranschensverige-favicon.jpg
SUPPLEANT

Robin Färdig

malin_u_145915
SUPPLEANT

Malin Ulander

Malin Ulander har bred arbetslivserfarenhet inom lokalvård på bland annat Härnösand sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset samt Regionservice inom Västra Götalandsregionen. Arbetsuppgifterna har varit varierande, alla typer av lokalvård, samordnare, arbetsledare lokalvård och utbildare. Idag arbetar Malin Ulander som samordnare för Regionservice utbildningsgrupp och utöver att utbilda så arbetar Malin med riktlinjer och rutiner.

-Vi utbildare sitter i ett forum som kallas för riktlinjegruppen. Där förvaltar vi Regionstyrelsens Riktlinje för städkvalitet i Västra Götalandsregionens vårdlokaler (framtagna av Regionservice) i samarbete med sjukhusförvaltningarna inom VGR. De flesta av våra utbildningar bygger på den riktlinjen, samt vårdens riktlinjer och rutiner. Vi tar fram allt utbildningsmaterial själva, berättar Malin.

Som representant för Riktlinjegruppen arbetar Malin dagligen med en mängd lokalvårdsfrågor från alla delar i organisationen. Riktlinjegruppen är ett stöd inom frågor som gäller utbildningar, utbildningsmaterial, branschlitteratur, integration och frågor som rör lokalvård i vårdmiljö.

Malin anser att Städbranschen Sverige är en viktig samlingspunkt för branschen, med stor samlad kunskap inom alla delar, och ett stort engagemang för att skapa mötesplatser och för att utveckla och förbättra branschen. Malin uttrycker att det ska bli roligt att samarbeta med och lära av alla kunniga och engagerade medarbetare i styrelsen.

Det som driver Malin, det hon tycker är roligast med sitt arbete är alla människor hon träffar inom så många olika områden och ser därför samarbetet med Städbranschen Sveriges medlemmar som något positivt som hon ser fram emot framöver.

malin.ulander@stadbranschensverige.se

Marika
SUPPLEANT

Marika Krohn

Marika startade sin resa inom lokalvårdsyrket  för 16 år sedan. Ganska så snabbt kände hon att hon hamnat helt rätt. Eftersom hon är en person som drivs av nyfikenhet och pirret som uppstår när man befinner sig aningen utanför den berömda Comfortzonen så passar städbranschen henne som handen i handsken. 

Här händer det någonting hela tiden, nyheter, innovationer, utveckling, framåtanda, gemenskap, nätverk och mycket mer.

Sedan 10 år tillbaka figurerar Marika i en ledande funktion som samordnare för lokalvården på Örebro universitet. Hon är utbildad inom FM på Karlstad universitet, yrkesbedömmare för SRY, Författare & föreläsare.

År 2021 vann hon titeln årets framtidslöfte på Clean Bright Award. Vilket hon är väldigt stolt över så klart.

Marika brinner för branschen och hoppas på att få vara med att bygga vidare på allt vad den har att ge. 

Framför allt lyfta yrkesstoltheten och statusen för lokalvårdsyrket.

  • Som suppleant för fokusområdet medlemsnytta hoppas Marika kunna bidra med sitt genuina engagemang för hur viktigt det är att fånga mötet med människan bakom yrket och hur vi tillsammans kan jobba för städbranschens framtid. Också lyfta fram vilket fantastiskt nätverk av härliga människor som alla jobbar för att utveckla, underlätta och göra världen lite enklare och renare att leva i för alla i samhället runt omkring oss. 
  • Som SRY handledare brinner jag så klart lite extra för vikten av att medarbetarna ska få möjligheten till en bra utbildning och med det, förutsättningarna för att bygga på sin profession inom yrket.

Att på något sätt få nå ut till många och ännu flera i form av föreläsningar och/eller bra material för både lärande, utveckling och information för att väcka intresse och kunskap om yrket hur viktigt det är och möjligheterna som finns däri.

Det vill jag göra många gånger om.

marika.krohn@stadbranschensverige.se

 

Lars-Ake_Liden
SUPPLEANT

Lars-Åke Lidén

Lars-Åke Lidén är VD på Golvkedjan sedan 2011. Golvkedjan är Sveriges största kedja av golv- och plattsättningsentreprenörer och består av ett 70-tal företag som tillsammans omsätter ca 3,25 miljarder och sysselsätter ca 2 300 medarbetare. Innan Golvkedjan var Lars-Åke nordenchef på kemiföretaget Akzo Nobel. Han har även erfarenhet från reklambyråbranschen och bank.

– Jag hoppas kunna bidra med de erfarenheter jag har, kanske i synnerhet från min tid på Golvkedjan. Det finns ju en väldigt naturlig koppling mellan golv och städ/skötsel av golv. Ämnen som ligger mig riktigt varmt om hjärtat är lönsamhet, företagsutveckling, marknadsföring och hållbarhet, säger Lars-Åke.

 

 

Daniel_Melin
SUPPLEANT

Daniel Melin

Daniel Melin har jobbat på lite olika företag och olika positioner i branschen, sedan en tid tillbaka känner folk igen honom som produktchef på Kärcher.

– Jag brinner för frågor som rör städbranschen som helhet, men kanske specifikt delar som hållbarhet och social inkludering på arbetsplatser. Jag har en grundinställning i att det är helt enkelt lättare att arbeta, om alla har roligt på jobbet och tycker arbetsglädje alldeles för sällan är ett mättal, när företag tar fram sina KPI:er, säger Daniel.

 

Personliga styrelsesuppleanter

Till Christina Holmefalk Carina Boman Helgesson
Till Christina Rösand Malin Ulander
Till Mårten Widborg Lars-Åke Lidén
Till Eleonor Sunberg Robin Färdig
Till Gesa Markusson Patrik Gidmo
Till Sandra Klackenborn Daniel Melin
Till Thomas Ståhl Marika Krohn
Revisorer Hanna Widborg
Claes Sunebring
Revisorssuppleanter Carina Wedin
Valberedning Charlotte Nygren, ordförande
Vakant