Styrelsen

Här är Städbranschen Sveriges styrelse – vald på årsmötet den 26 augusti 2020.

Städbranschen Sverige har ett kansli som kan nås via mail på adressen: info@stadbranschensverige.se

Telefon: +46 8 410 969 72

Postadress: Box 920 03

120 06 Stockholm.

 

ORDFÖRANDE
Matthias Lindholm driver eget bolag, Clinnoc AB, med tjänster, unika produkter och lösningar för den professionella städbranschen. Matthias har en gedigen branschkunskap och ett stort intresse för utveckling, kombinerat med en stark vilja.

– Jag vill genom mitt engagemang inom Städbranschen Sverige göra ett avtryck för utvecklingen och synen på vår bransch. I fokus står att ta fram ett upphandlingsunderlag för Städ, för de kunder som vill göra en seriös upphandling, med ett kvalitativt resultat som även ger branschens medarbetare en utvecklande vardag. Genom detta och utveckling av IFM (Integrating Facility Management) tjänster kommer stoltheten för branschen att öka, säger Matthias.

matthias.lindholm@stadbranschensverige.se

 

LEDAMOT Vice ordförande

Christina Rösand 

Fokusområde: Litteratur/Utbildning.

Christina började i städbranschen för drygt 20 år sedan, med allt ifrån butiks-, kontors- och sjukhusstädning. Hon blev arbetsledare på Karolinska Sjukhuset, där blev hon medveten om det komplexa i städbranschen och vikten av att ha rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb. Idag arbetar hon Compass Group.

– Jag vill bidra med stort engagemang och att få folk i branschen känna att de har rätt förutsättningar, med rätt introduktion och bra utbildningar för att göra ett bra jobb, säger Christina.
– Jag vill ändra på uttryck som ”ta ett städjobb tills du hittar ett riktigt jobb”. Det här ÄR ett riktigt jobb, både roligt och med framtidspotential.
– I framtiden har vi stora utmaningar med att få rätt betalt för det vi gör. Alla kan inte städa. Det krävs både kunskap och servicetänk. Oftast hamnar personalen i kläm med för lite tid, för kort introduktion etc. Det är något vi ständigt måste arbeta med, att hitta effektiva lösningar trots svåra förutsättningar, att personalen ska må bra och få kunskap för att utföra ett professionellt arbete, anser Christina.

christina.rosand@stadbranschensverige.se

astor_pEKONOMI
Astor Pettersson har med över 30 år i branschen jobbat på bland annat Samhall, ISS, Inspira och där med de flesta aspekter på städ – drift, sälj, kalkyl, material, metoder, produktutveckling, planering, projektledning med mera.
Astor har vana att ansvara för stora städkontrakt i ansvarsfyllda roller till exempel på Arlanda/Swedavia. Astor har också varit både kvalitéts- och miljöchef.
Rollen som kassör har han också erfaren­het av från flera andra sammanhang.
Sina förväntningar på den nya organisationen uttrycker han så här:
− Jag är helt övertygad om att Städbranschen Sverige kommer att bli en stark aktör på marknaden i många, många år framöver, säger Astor.
astor.pettersson@stadbranschensverige.se

LEDAMOT

Christina Holmefalk. Enhetschef för Rengörare Näslund Hemma.

Fokusområde: Mötesplatser

Christina har arbetat i branschen sedan 1983, inom städgrossistbranschen och städbolag. Hon har varit marknadschef och utbildare på Borago AB. Mellan 2002 och till och 2010, var Christina ordförande för Sveriges Rengöringstekniska Förbund, SRTF.

Hon leder även företaget Christina Holmefalk Städutbildningar AB, som arbetar med städutbildningar och konsultverksamhet.

Idag är Christina aktiv styrelsemedlem i Städbranschen Sverige och har ansvar för mötesplatser. Hon sitter även i styrelsen för Hushållsnära Tjänster hos Almega.

christina.holmefalk@stadbranschensverige.se

 

LEDAMOT
Sandra Klackenborn
Fokusområde: Miljö och hållbarhet

Sandra arbetar idag som Miljöchef. Hon har arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor på Telia sedan 2014.

Innan dess har Sandra en tidigare karriär inom städbranschen bakom sig där hon arbetade som arbetsledare och regionchef mm.

– Jag tror att mina erfarenheter är bra lämpade för att jag ska kunna förstå den utmaningen som finns inom miljöområdet för organisationer i städbranschen. Jag hoppas på möjligheten att kunna stötta medlemsföretagen i deras arbete, och kanske hjälpa till att tolka en del av de krav som ställs på dagens företag när det gäller rapportering och uppföljning inom miljöområdet.

sandra.klackenborn@stadbranschensverige.se

 

 

LEDAMOT

Laura Soniasdotter

Fokusområde: Jämställdhet och integration

Laura besitter över 25 års branscherfarenhet där kompetensen ligger på allt mellan lokalvårdare, kvalitetssamordnare och regionchef.

– De senaste åren har jag valt att specialisera mig inom lokalvård mot vårdlokaler, berättar Laura.

– Vi har ett gemensamt ansvar för integration och jämställhet. Att från strategisk plan gå till medveten handling hos våra anställda engagerar hela företagandet. Jag kommer att göra mitt yttersta för att bidra till dessa viktiga ämnen.

– Att lokalvårdarens yrke är ett av de viktigaste i ett samhälle är en självklarhet men, vi behöver hjälpas åt att belysa det och därmed boosta statusen för yrkeskategorin.

– Det är då jag trivs bäst… när vi åstadkommer uppsatta mål, tillsammans, säger Laura.

laura.soniasdotter@stadbranschensverige.se

 

 

LEDAMOT

Mårten Widborg 

Fokusområde: Rådet för golv- och ytskikt

Mårten har varit branschorganiserad sedan 2005, i Svenska Golvrådet, SRTF och sedan 2013 i Städbranschen Sverige. Har tidigare varit ordförande, suppleant och numer en passionerad ny ledamot i styrelsen. Mårtens specialområden är städ-, golv- och entréteknik. Har under alla år i föreningen verkat för att göra branschen bättre, och framförallt uppnå den respekt den förtjänar, vilket är ett ständigt pågående arbete! Han har sedan 80-talet arbetat i många olika roller och verksamheter, Mårten fortsätter som fristående konsult inom sina specialområden.

– Mitt hjärta brinner för ett rent och hållbart Sverige, och jag gläds åt att ansvara för vårt nya fokusområde ”Rådet för golv- och ytskikt”!

marten.widborg@stadbranschensverige.se

 

 

LEDAMOT
Stefan Andersson

Fokusområde: Medlemsnytta

Stefan bor i Töcksfors i Västra Värmland, och jobbar som kundansvarig på ett företag som heter N3AB ”N3zones”,

– Min förhoppning är att jag med min långa karriär inom golvbranschen, ska kunna bidra med erfarenhet till Städbranschen. Det ska bli en spännande utmaning, säger Stefan.

stefan.andersson@stadbranschensverige.se

LEDAMOT

Gesa Markusson

Fokusområde: Vit bransch

Hon kan genom sina nätverk och föreningserfarenhet, medverka till att lyfta Städbranschen Sverige till nästa nivå.

Hon är bosatt i Stockholmsområdet och började arbeta i städbranschen 1970. Hon har varit anställd på små och stora städföretag och även med städning i egen regi, idag är hon pensionär. Gesa har arbetat med vanlig daglig städning, inom storstädning, med golvvård och som arbetsledare. Från från 1993 till pensioneringen 2014 var hon ombudsman på Fastighetsanställdas Förbund. Under sina år som ombudsman arbetade hon speciellt med ekonomisk brottslighet inom branschen, en fråga som hon vill fortsätta att engagera sig i.

– Jag hoppas att mina kunskaper och erfarenheter, gällande dels rena yrkesfrågor i städbranschen, dels mina erfarenheter av ekonomisk brottslighet och oegentligheter i branschen kan komma till nytta.

– Vit bransch och att öka statusen på städyrket, är de frågor som känns extra viktiga för mig, säger Gesa.

gesa.markusson@stadbranschensverige.se

KANSLIANSVARIG

Carina Boman Helgesson

– Jag har arbetat i städbranschen i över 20 år. Jag är sedan 2001 städchef på Örebro universitet. Har suttit i Städbranschen Sveriges styrelse i flera år, där jag bl.a ingått i expertpanelen, skrivit krönikor, artiklar, böcker, arbetat som projektledare mm.

– Jag föreläser, upplyser och utbildar. Jag vill att städbranschen skall få den status den förtjänar, och vill ta bort de förutfattade meningar som finns om yrket i samhället. Bilden av städyrket har förändrats över tid, men tyvärr finns den gamla bilden kvar hos gemene man, den bilden vill jag förändra.

–Jag brukar kalla mig själv för en målmedveten innovatör, ständigt på gång med nya projekt och idéer för städbranschen.

–Jag har en bred utbildning med en filosofie kandidatexamen i inom beteendevetenskap från Örebro universitet i grunden, FM utbildning på Karlstad universitet, SRY handledare, och flertalet utbildningar inom ledarskap.

carina.bomanhelgesson@stadbranschensverige.se

Personliga styrelsesuppleanter
Till Christina Holmefalk Carina Boman Helgesson
Till Christina Rösand Anneli Signell
Till Mårten Widborg Lars Sundström
Till Laura Soniasdotter Pernilla Sjöberg
Till Gesa Markusson Marina Edberg
Till Sandra Klackenborn Christina Löfman
Till Stefan Andersson Lars Sjölander
Revisorer Marie Möllner
Hanna Widborg
Revisorssuppleanter Claes Sunebring
Carina Wedin
Valberedning Ingrid Karlsson, ordförande
Helen Warg-Friberg

Filip Sofianidis