Erbjudande till upphandlare av städtjänster

Är du upphandlare och håller på med städupphandlingar, eller har du en upphandlare i din organisation eller kanske anlitar ni en extern upphandlare som konsult, se hit! Vi skänker helt gratis våra Råd & Anvisningar del 4 till alla upphandlare som håller på med städupphandlingar, vilken är speciellt utformad till dig som upphandlare. Viktig läsning…

Läs mer

Att kasta sten i glashus är aldrig bra!

Ingen har nog missat att Städbranschen Sverige och Städbranschen Sverige Auktorisation har som högsta fokus – Respekt i städbranschen och en Ren och Hållbar städbransch på alla nivåer! Vi kanske ibland upplevs klanka på den offentliga upphandlingen, men tyvärr är det allt för ofta sant, det är där de största misstagen begås och bidraget till…

Läs mer

Nu gör vi städbranschen Nordisk

Nu gör vi städbranschen Nordisk. Sedan en tid har de nordiska ordföranden från Sverige, Norge, Finland och Danmark, haft ett antal möten i syfte att jämföra och lära oss av varandra samt undersöka samarbetsområden i branschen. Samarbetet går numera under namnet; ”Nordic Cleaning Cooperation” och förkortas NOCC.

Läs mer

Tumma inte på hygienen!

Även om pandemin har gått in en mindre akut fas är det fortsatt viktigt med god hygien och god lokalvård i samhället. Städbranschen Sverige och Branschföreningen Professionell Hygien & Rengöring vill påminna om hur viktig handhygien och bibehållen nivå på städning av lokaler och ytor är, för att hålla smittspridning på en fortsatt låg nivå.…

Läs mer