Att kasta sten i glashus är aldrig bra!

Ingen har nog missat att Städbranschen Sverige och Städbranschen Sverige Auktorisation har som högsta fokus – Respekt i städbranschen och en Ren och Hållbar städbransch på alla nivåer! Vi kanske ibland upplevs klanka på den offentliga upphandlingen, men tyvärr är det allt för ofta sant, det är där de största misstagen begås och bidraget till kriminalitet i branschen göds.

Vi vill själva ibland också tro, precis som många inköpare, upphandlare och andra tjänsteköpande kunder att olika anslutningar, certifikat, kollektivavtal och liknande, är ett kvitto på ett seriöst företag. Men så är det bevisligen inte, det är ett allt för naivt sätt att se på detta!

För att säkerställa seriösa företag, har vi valt att skapa ett finmaskigt nät av kontroller från städrum till ledningsrum, kontroller som sker löpande ute i verksamheterna hos våra medlemmar och auktoriserade verksamheter. Det skall vara tryggt att anlita ett företag som auktoriserats hos Städbranschen Sverige Auktorisation.

FairPlay Städ

Redan 2019 – 2020 fick Städbranschen Sverige larm om märkliga upphandlingar i södra Sverige, från några av våra medlemsföretag. Vi, eller rättare sagt vår visselblåsartjänst FairPlay Städ, kunde snart konstatera att det verkligen inte stod rätt till. Företaget hade en snygg fasad, men i bakgrunden lurade inte bara ”skumfiskar” eller ”tomtar”.

Det blev ett av flera projekt, som vi tillsammans med många fler parter i branschen bearbetat, för att våra myndigheter skulle kunna komma vidare.

Vi värderar städbranschen högt

Det tar mycket tid och kraft att samla ihop tillräckligt med underlag för att få något att hända. Men vi värderar städbranschen högt, och ser det som en av våra viktigaste uppgifter.

I förra veckan kunde vi äntligen läsa i media att;

Panos Company Städ AB har försatts i konkurs 1 februari 2023, efter att företagets F-skatt dragits in i slutet av december 2022.

En väl genomarbetad anmälan

2022 lämnade FairPlay Städ slutligen över en väl genomarbetad anmälan till Skatteverket, efter att ha fått fler tips och anmälningar från olika håll, om att det inte stod rätt till med företaget. Andra företag i branschen, påtalade för oss om de onormalt låga anbuden företaget konkurrerade med.

Flera seriösa städföretag valde även att inte lämna anbud, när de förstod att Panos Company Städ AB skulle vara med i upphandlingen. Utbildningsföretag tipsade om att man försökt köpa intyg på utbildning, för städare som inte gått utbildningen. Facket tipsade om löner via Swish, misstanke om svart arbetskraft, och utnyttjande av bidrag från Arbetsförmedlingen.

Låga lönekostnader

FairPlay Städ undersökte vidare efter dessa tips, och kunde konstatera att företagets lönekostnader knappast skulle kunna räcka till att bemanna de kontrakt man kände till att företaget hade, om man skulle betala avtalsenliga löner, och att den del som gick till lönekostnader, låg lågt i förhållande till vad som är normalt i branschen. Den del av omsättningen som gick ut till underentreprenörer var också hög, jämfört med vad som är normalt i branschen.

Anmälan till Skatteverket

Alla fakta vi kände till skrevs ned i den anmälan vi gjorde till Skatteverket, i förhoppningen att det skulle leda till att företaget granskades närmare.

Om det är vårt tips som lett till att företaget inte längre konkurrerar på osunda villkor, och utnyttjar människor i slavliknande villkor?

Vi kan inte säkert veta, myndigheterna har sekretess på alla sina ärenden. Kanske var det så, kanske bidrog vi bara med några pusselbitar kring ett företag man redan hade ögonen på. Oavsett vilket, vill vi sända ett varmt tack till alla som tipsat och hjälpt oss, och som vi tror därför bidragit till en renare städbransch.

Vill du läsa mer om tänkvärda lösningar för kontroll och säkring vid upphandling, men även om andra otäcka scenarion som verkligen hänt och tyvärr händer, beställ Råd & Anvisningar del 4, om Upphandling av städtjänster, hos www.stadbranschensverige.se

Läs mer om FairPlay Städ


FairPlay Städ

Sista nyheter

Tipsa oss

Berätta om ett branschevenemang. Skicka ett mail till info@stadbranschensverige.se