Nytt år, nya möjligheter som det brukar heta…

Städbranschen Sverige Auktorisation växer, intresset är stort. På städmässan november 2022 fick vi många leads från olika verksamheter som vill vara med oss och förändra städbranschen.

Vi har precis signerat avtal med företaget Exelencia som nu kommer in i ansökningsfasen. För detta tar vår tredjepartskontrollverksamhet Ensucon över det fulla ansvaret, enligt de kriterier och kontroller som skall gås igenom för att bli fullvärdig medlem. Ytterligare fem företag står på tur att komma in i processen.

Inom kort kommer de företag som vi har i gång från förra året, få sin första årsdeklaration över sin auktorisation. Vi tycker det är viktigt att uppdatera och validera pågående auktorisationsprocess.

Det som är extra spännande är att vi har löpande dialog med såväl regioner som kommuner, men också tillverkarledet som ser möjligheter i att lyfta sig själv, men också branschen. Vi har alltid trott det skulle vara möjligt att samordna hela branschen, och det verkar faktiskt möjligt.

Det vi märker av sökande verksamheter och de som redan är i processen, är att de uppskattar vårt upplägg att samordna helheten inom auktorisationen. Vi tittar på alla delar som andra certifieringar eller kvalitetssäkringssystem och ger företaget en verklig genomlysning. Genom detta kan vi lämna konkreta förslag till hur alla delar verkligen ska användas tillsammans. Man skulle kunna säga att det blir en samordnande certifiering av företaget, som ger tydlighet mot marknad och beställare.

I grunden handlar arbetet som sker såväl inom föreningen Städbranschen Sverige, som inom Städbranschen Sverige Auktorisation att utveckla det viktiga arbete som varje dag utförs för ett Rent och Hållbart Sverige i alla delar.

Under februari kommer vi äntligen släppa hemsidan för Städbranschen Sverige Auktorisation. Där kommer man kunna läsa mer om verksamheten, kriterier och annan värdefull information, men också länka till Mina sidor. Mina sidor är ett verktyg som alla auktoriserade företag och medlemmar i föreningen kommer att kunna administrera sina medlemskap, men också ansökningsprocessen och dokumenthantering för auktorisationen. Genom verktyget kommer också en aktiv länk mellan certifikatet och vår digitala kvalitetssymbol genereras, detta för att beställare ska kunna vara säkra på att certifikatet är giltigt. I december släpptes första auktorisationspodden, nu är vi i gång med del två som kommer i början av februari, håll ögon och öron öppna så ni inte missar den.

Vill du också veta mer eller ansöka, gör din ansökan som medlem i Städbranschen Sverige därefter är det fortsatta ansökningsprocessen till Städbranschen Sverige Auktorisation i gång, om ni vill!