Städbranschen Sverige – Nordiskt branschsamarbete

Sedan en tid har vi, nordiska ordföranden från Sverige, Norge, Finland och Danmark, haft digitala möten i syfte att jämföra och lära oss av varandra samt undersöka samarbetsområden i branschen!

12–14 oktober 2022 träffades vi allihop för första gången. Det var i samband med att DRF (Dansk Rengöringsteknisk Förening) firade 40-årsjubileum, och hade anordnat branschdagar i Nyborg med föreläsare, minimässa, mat och underhållning.

Under dessa dagar lärde vi känna varandra bättre, och påbörjade mer konkreta samtal gällande vad vi kan och bör göra tillsammans, för att på så sätt bli starkare och ena städbranschen. Bland annat lyfte vi fram terminologi, litteratur, tekniska lösningar, men även en önskan om att planera ett gemensamt event längre fram.

Mycket är likt, men även en del olikheter, där vi kan lära oss av varandra. Till exempel har man i Danmark kommit längre i att undvika ”lägsta prisupphandlingar”, vilket vi kommer undersöka vidare.

Vi hoppas även få med motsvarande organisation från Island i samarbetet.

Efter vårt möte i Danmark har vi fått stor uppmuntran och intresse från branschen, som verkar uppskatta och se fram emot vad vi kan åstadkomma tillsammans.

Fortsättning följer!

För en ren och hållbar bransch

Matthias Lindholm. Ordförande, Städbranschen Sverige