Tumma inte på hygienen!

Även om pandemin har gått in en mindre akut fas är det fortsatt viktigt med god hygien och god lokalvård i samhället.

Städbranschen Sverige och Branschföreningen Professionell Hygien & Rengöring vill påminna om hur viktig handhygien och bibehållen nivå på städning av lokaler och ytor är, för att hålla smittspridning på en fortsatt låg nivå.

Under pandemin konstaterades att antalet personer som tvättade händerna efter toalettbesök ökade markant. Även den mer rutinmässiga lokalvården ökade under pandemin i de lokaler som hölls öppna. Det är viktigt att hålla fast vid dessa goda rutiner även framöver för att fortsatt minska riskerna för smittspridning, i synnerhet under de förkylningsintensiva vintermånaderna då även mycket annan smittspridning sker.

Vid städning och rengöring av våra offentliga miljöer är det viktigt att bibehålla frekvensen av städning med rätt produkter och rätt utrustning. Tvätt- och rengöringsmedel för den professionella marknaden spelar en viktig roll för att uppnå det städresultat och den hygiennivå som önskas.

Leverantörer av kemiska produkter och utrustning bidrar inte bara med produkter, utan även med kunskap om vilken produkt som är lämplig att använda på vilken yta. Städleverantörerna har en viktig roll i produktvalet, men har även expertisen i hur städningen ska utföras på bästa sätt för att uppnå önskat resultat.

Förväntan på god hygien i samhället är hög, inte bara inom vården. Det är först när hygiennivån brister som gemene man märker av det.

Fortsätt med rutinerna att städa och rengöra ofta, det är billigare än att personal stannar hemma på grund av sjukdom!

Tips på fokusområden för den dagliga städrutinen*:

  • Tagytor – ytor man ofta berör tex. handtag, dörrblad, belysningsknappar, entrépartier, inloggningssystem.
  • Café/pentry – kaffemaskinen, diskmaskinen, diskbänken.
  • Arbetsplatsen – skrivbordet, stolen, belysning.
  • Medarbetaren – Anordna stationer med engångsdukar och desinfektion för era medarbetare så de kan torka av tangentbord, mus och mobiltelefon, särskilt om man delar arbetsplats med andra.
  • Toaletter – toaletter besöks frekvent av många, och där sprids bakterier.
  • Matsal – bords- och stolsstädning.
  • Konferensrum – bords- och stolsstädning samt alla övriga ytor som många personer berör.
  • Golv – allt som hamnar på golvet, oavsett textila eller hårda golv virvlar upp och tar sig in i andningsvägar och ventilation.
  • Ventilation – gör mer frekventa kontroller av ventilation och inomhusklimatet. Det är en grogrund till spridning av bakterier.

*För städning och rengöring inom vård och omsorg samt extra utsatta områden/ytor kan kraven vara betydligt högre.

Kontakt:

Städbranschen Sverige: Matthias Lindholm. matthias.lindholm@stadbranschensverige.se

Branschföreningen Professionell Hygien & Rengöring: Anna Melvås. anna.melvas@ktf.se

Sista nyheter

Tipsa oss

Berätta om ett branschevenemang. Skicka ett mail till info@stadbranschensverige.se