Startsidan / Aktuellt

Aktuellt

Städning är en materialsport som kräver både kunskap, hållbara material och produkter.

21 oktober 2020

Städbranschen Sverige gläds över den starka respons som blev efter förra veckans inslag, angående städning med livsmedel. Uråldriga husmorsknep presenteras via nästan alla sociala medier, radio-, tv och bloggar som det mest naturliga man kan använda för att städa sitt hem eller kontor.

Att städa professionellt och hållbart, gör man inte med citron, bakpulver och ättika!

8 oktober 2020

Att städa eller tvätta med bikarbonat, citroner, ättika, ättikssprit, bakpulver, salt eller lut är inte professionell städning!
Under flera år har vi noterat att det i media, framförallt i TV, sprids en snedvriden och ogrundad expertis om hur städning skall utföras, och med vad?

STÄDBRANSCHEN SVERIGES NYA FOKUSOMRÅDE: ”RÅDET FÖR GOLV- OCH YTSKIKT”

8 oktober 2020

”Rådet för golv- och ytskikt” beslutades att återuppstå vid Städbranschen Sveriges årsmöte, och efterföljande styrelsemötet i augusti 2020.

Städbranschen Sverige jobbar vidare på att modernisera begreppet auktorisation och branschsamverkan!

22 september 2020

​Städbranschen Sverige jobbar vidare på att modernisera begreppet auktorisation och branschsamverkan!
Precis som vårt land Sverige och hela världen har den pågående pandemin covid-19 skapat en hel del hinder att komma vidare med många frågor samt därför nödvändiga omprioriteringar av insatser! Städbranschen Sverige jobbar varje dag för ett rent och hållbart Sverige!

Pandemin påverkar Clean & Facility mässan i Kista

25 augusti 2020

Beslutet att ställa in årets mässa i Kista var både lätt och svårt! Lätt då det såklart inte finns något annat val när folks hälsa riskeras. Svårt då vi vet att många sett fram emot att ses på mässan och ta del av samt berätta om alla nyheter i branschen.

Introduktion är en viktig arbetsmiljöfråga, till och med en laglig rätt!

6 april 2020

Första dagen och tiden på det nya jobbet sätter avtryck för lång tid framåt. Arbetsgivaren har därför mycket att vinna på att skapa en bra introduktion.
Städbranschen Sverige jobbar både för företag och verksamheter i branschen men vi lägger också ett stort fokus på människan, individen, medarbetaren.

Hållbart samarbete gör oss starka#

23 mars 2020

​Städbranschen Sverige som samlande kraft i branschen väljer på initiativ från våra medlemmar att öppna upp för ett brett samarbete mellan medlemsföretag oavsett segment i branschen. Initiativet riktar sig till alla företag och verksamheter som verkar för ett rent och hållbart Sverige!

Utan professionell städning stannar Sverige!

19 mars 2020

Städbranschen Sverige uppmanar till en tydlig medial uppmärksamhet, också för alla professionella städare! Vi vill se att våra medier – tidningar och tv tar upp ämnet städning på allvar, och framförallt professionell städning! Från Städbranschen Sverige deltar vi gärna för att berätta mer om branschens utmaningar i Coronavirusets utbredning!

Städbranschen Sverige moderniserar begreppet auktorisation och branschsamverkan!

9 augusti 2019

Städbranschen Sverige moderniserar begreppet auktorisation och branschsamverkan!
Auktorisationen utgår från både hårda och mjuka värderingar. 
Värdet av alla medarbetare som utför tjänsten kommer att vara centralt.
Under hösten skall de sista pusselbitarna vara på plats, för att vid årsskiftet gå igång med Städbranschen Sverige Auktorisation!
Mer info via info@stadbranschensverige.se

Städbranschen Sverige startar en helt ny och modern auktorisation!

3 juli 2019

Riktningen är utstakad och klar! Städbranschen Sverige startar en ny modern och hållbar auktorisation för alla verksamheter stora som små som har koppling till ett rent och hållbart Sverige.

Reaktion på SVT Aktuellt 29 maj 2019

31 maj 2019

Vid Aktuellt 29 maj 2019 och inslaget där Lars Calmfors (Professor Emeritus Nationalekonomi) uttryckte behov av nya arbeten med lägre minimilöner för att rädda integration och sysselsättning i vårt fantastiska och mångkulturella land. Städbranschen Sverige vänder sig tydligt emot detta inslag

Städbranschen Sverige tar nästa steg för hela branschen!

23 maj 2019

Vi har sett ett framväxande behov i branschen att få tillgång till en samlande kraft, därför har vi nu dragit igång processen för att skapa en sådan.