Startsidan / Aktuellt

Aktuellt

Pandemin påverkar Clean & Facility mässan i Kista

25 augusti 2020

Beslutet att ställa in årets mässa i Kista var både lätt och svårt! Lätt då det såklart inte finns något annat val när folks hälsa riskeras. Svårt då vi vet att många sett fram emot att ses på mässan och ta del av samt berätta om alla nyheter i branschen.

Introduktion är en viktig arbetsmiljöfråga, till och med en laglig rätt!

6 april 2020

Första dagen och tiden på det nya jobbet sätter avtryck för lång tid framåt. Arbetsgivaren har därför mycket att vinna på att skapa en bra introduktion.
Städbranschen Sverige jobbar både för företag och verksamheter i branschen men vi lägger också ett stort fokus på människan, individen, medarbetaren.

Hållbart samarbete gör oss starka#

23 mars 2020

​Städbranschen Sverige som samlande kraft i branschen väljer på initiativ från våra medlemmar att öppna upp för ett brett samarbete mellan medlemsföretag oavsett segment i branschen. Initiativet riktar sig till alla företag och verksamheter som verkar för ett rent och hållbart Sverige!

Utan professionell städning stannar Sverige!

19 mars 2020

Städbranschen Sverige uppmanar till en tydlig medial uppmärksamhet, också för alla professionella städare! Vi vill se att våra medier – tidningar och tv tar upp ämnet städning på allvar, och framförallt professionell städning! Från Städbranschen Sverige deltar vi gärna för att berätta mer om branschens utmaningar i Coronavirusets utbredning!

Städbranschen Sverige moderniserar begreppet auktorisation och branschsamverkan!

9 augusti 2019

Städbranschen Sverige moderniserar begreppet auktorisation och branschsamverkan!
Auktorisationen utgår från både hårda och mjuka värderingar. 
Värdet av alla medarbetare som utför tjänsten kommer att vara centralt.
Under hösten skall de sista pusselbitarna vara på plats, för att vid årsskiftet gå igång med Städbranschen Sverige Auktorisation!
Mer info via info@stadbranschensverige.se

Städbranschen Sverige startar en helt ny och modern auktorisation!

3 juli 2019

Riktningen är utstakad och klar! Städbranschen Sverige startar en ny modern och hållbar auktorisation för alla verksamheter stora som små som har koppling till ett rent och hållbart Sverige.

Reaktion på SVT Aktuellt 29 maj 2019

31 maj 2019

Vid Aktuellt 29 maj 2019 och inslaget där Lars Calmfors (Professor Emeritus Nationalekonomi) uttryckte behov av nya arbeten med lägre minimilöner för att rädda integration och sysselsättning i vårt fantastiska och mångkulturella land. Städbranschen Sverige vänder sig tydligt emot detta inslag

Städbranschen Sverige tar nästa steg för hela branschen!

23 maj 2019

Vi har sett ett framväxande behov i branschen att få tillgång till en samlande kraft, därför har vi nu dragit igång processen för att skapa en sådan.