Vart är städbranschen på väg 2021?

37 sekunder, 2:-/kvm, 178:-/timme, 1.200 kvm/timme, 2:-/st, 50:-/timme

Är det bara siffror, bristande respekt för städyrket, snedvriden konkurrens, våra politiker som pratar om enkla jobb eller dålig verklighetsbild hos inköparen som är felet?

Städbranschen Sverige följer löpande upphandlingar, med stor hjälp av tips från medlemmar, men också genom eget arbete och bevakning av olika upphandlingar. Tyvärr är det många gånger offentliga upphandlingar som är värst, borde inte våra myndigheter visa vägen för andra? Eller är allt ett missförstånd?

Städbranschen Sverige har genom åren noterat att det tillåts väldigt låga ersättningsnivåer, och det sker fortfarande idag 2021. Timpriser på under 180:-/timme eller 2:-/kvm för golvvård, där även nollställning av golv skall göras vid behov. Vi som vet och kan, förstår att detta inte är möjligt!

Gäller inte ett mått av sunt förnuft längre? Tänk själv, räkna baklänges, gör en rimlighetskalkyl eller sök rätt information från någon som vet. Men gör det innan ett urval av anbudsgivare, beslut och tilldelning fattas. Den som sitter bakom inköpet borde vara utbildad och veta bättre, kan man tycka!

Nu ska vi inte bara skylla på inköparen, det är lika fel att en städleverantör inte säger ifrån. Med handen på hjärtat städleverantörer, vågar ni säga nej till en affär och förklarar ni också varför? Hur ska ekonomin gå ihop när vi vet att en ren arbetstimme kostar minst 300:-/timme och upphandlingen ger 178:-/timme? Hur ska nollställning av golv gå ihop, när vi vet att kostaden kan vara mellan 40 – 150:-/kvm, när vi har 2:-/kvm att jobba med? Det finns ingen rimlighet! Eller gör det?

Ett annat känt område är städning av toaletter, hur lång tid tar det att städa en toalett? Vissa säger tre minuter, andra mer, andra betydligt mindre. Värsta scenariot vi har noterat är 37 sekunder i snitt för att städa en toalett, det är inte möjligt, något som nästan vem som helst borde förstå. Vad är den rimliga tiden för att verkligen dagligt städa en toalett 2021?

Branschen drivs ständigt mot en negativ kreativitet, många gånger tack vare okunskap hos både köpare och säljare, eller är det ren okunskap eller en del i acceptansen? Gör jag en minuskalkyl, måste jag hämta pengar på annat sätt, hur? Några exempel vi noterat är, orimligt höga avgifter för extraarbeten, låga löner utanför kollektivavtal, hela tiden billigare och enklare städmaterial, planerat fusk med utförandet, bankomatlöner, undvika att betala rätt skatter och avgifter mm. Det blir en snedvriden konkurrens mot företag som vill göra rätt. Ett praktexempel är hur lönebidrag utnyttjas, lönebidraget bör användas till stöd för individen, men i stället används det som ett sätt att dumpa priser. Helt enkelt utnyttjas systemen i vårt land på fel sätt, men tyvärr också människors utsatthet, allt för att lämna priser som inte ens räcker till att betala och göra rätt för sig i vårt land!

Den som luras är köparen av tjänsten och människan/städaren som utför arbetet. Men också staten och vi alla medborgare. Vi luras inte bara på resultat och leverans, utan på skattepengar när allt för låga anbud och timpriser accepteras med långsiktiga följder på de människor som utför tjänsten. Andra tidskrävande och kostsamma konsekvenser är att fastigheter faller sönder i förtid av brist på rätt underhåll.

Städbranschen Sverige vill med detta uppmana fler att höra av sig när det inte är rätt, vi vill verkligen gå till botten med det som är fel. Städbranschen Sverige vi vill helst arbeta proaktivt och hjälpa till innan det blir fel. Sedan något år har vi tagit fram både Nyckeltal, Råd och Anvisningar och andra verktyg för verksamma i branschen, såväl köpare (inköpare/upphandlare) som säljare (leverantörer av service/tjänster).

Gör som många andra, delta i vårt arbete för ett rent och hållbart Sverige!

Sista nyheter

Tipsa oss

Berätta om ett branschevenemang. Skicka ett mail till info@stadbranschensverige.se