Att städa professionellt och hållbart, gör man inte med citron, bakpulver och ättika!

Städbranschen Sverige följer media och samhällsdebatten varje dag! Vi vill hela tiden verka för att städbranschen och alla berörda verksamheter, ska känna ett starkt stöd från branschorganisationen.

Vi verkar tillsammans varje dag för att stärka respekten för detta viktiga arbete, också denna gång! Våra medlemmar representerar både den offentliga och privata sektorn, även tillverkningsindustri inom städ-, kem-, maskin-, golv-, ytskikt-, redskap och verktyg samt fastighetsdrift, yt-ägare, konsulter och utbildare. Vi har alltid haft och kommer alltid ha dörren öppen för alla som vill verka tillsammans med oss, för ett rent och hållbart Sverige!

UNDER FLERA ÅR har vi noterat att det i media, framförallt i TV och kvällspress, sprids en snedvriden och ogrundad expertis om hur städning skall utföras, och med vad? Bland annat har TV4 valt att presentera föråldrade husmorsknep, som goda exempel på hållbar städning.

Städbranschen Sverige har uppmärksammat detta vid flera tillfällen, men inte fått något gehör. Nu vill vi ännu en gång försöka framställa en mer nyanserad och korrekt bild på professionell städning, för en större respekt för städyrket samt materialindustrins utvecklingsarbete.

Att städa eller tvätta med bikarbonat, citroner, ättika, ättikssprit, bakpulver, salt eller lut, är inte professionell städning! Det är heller inte ett recept för den städning vi utför i våra hem! Att använda någon av dessa lösningar är okontrollerat och effekten av dessa ”naturliga produkter” kan resultera i allvarliga skador. En varierande effekt på olika citroner eller doseringar av ättika, blandningar av surt och alkaliskt blir per definition okontrollerad. I värsta fall kan lösningen ge stora skador, vara hälsovådlig om vissa vätskor blandas fel. Kanske har många i media noterat riskerna kring ättikssprit, såsom giftcentralen har gjort!

Moderna material i hemmet eller på kontoret, har alltid skötselråd från tillverkaren. Rätt använda produkter för rengöring och underhåll, skadar eller förstör aldrig!

Börjar vi laborera med egna knep och lösningar, kan vi orsaka onödiga skador som kanske aldrig kan repareras, varken av tillverkaren eller försäkringsbolaget. Att lyssna på dessa så kallade städexperter, att exempelvis ättikssprit skulle vara både ofarligt och supereffektivt, kan vara lika tokigt som att försöka åka buss med körkortet.

Tillverkare av rengöringsprodukter, både svenska och Internationella, verkar för en långsiktig, hållbar och miljöriktig produktion. Företagen spenderar stora resurser på expertis, kompetens och råvaror, för hur rengöringsprodukter utvecklas för att inte skada ytor, miljö eller människa. Varje år görs stora investeringar, för att miljömärka och redovisa produkter hos miljö- och myndighetsorgan, för allas vår trygghet! Att likställa och trivialisera städbranschen, genom att påstå att städa med citron eller bikarbonat skulle vara både bättre och säkrare är fake-news på riktigt!

Städbranschen Sverige tycker att media borde sträcka på sig och göra en bättre research, när det gäller att städa hemma, och för  professionell städning i synnerhet!

Det finns stor kompetens om hur, och med vad, professionell städning ska utföras. Låt inte gamla husmorsknep förringa det viktiga städyrket! Varje dag är vi i behov av professionell städning, av alla ytor vi kommer i kontakt med, även hemma! Det gäller inte bara under pågående pandemi, utan i all framtid!

Städyrket ska hanteras med respekt, utan städning stannar Sverige!

Sista nyheter

Tipsa oss

Berätta om ett branschevenemang. Skicka ett mail till info@stadbranschensverige.se