Startsidan / Årsmöte

Årsmöte

Vid varje årsmöte utfärdas ett protokoll från mötet för Föreningen Städbranschen Sverige.

Vid Årsmötet tillhandahålles medlemmar adekvata handlingar för detsamma, såsom Föreningen Städbranschen Sveriges ekonomiska resultat- och balans, årsberättelse, eventuella motioner och valberedningens förslag. Våra stadgar och kallelsen inför varje årsmöte beskriver hur alla dessa processer går till på rätt sätt för dig som medlem.

Årsmöte 4 maj 2023

Plats: Scandic Grand Örebro

Årsmöte 18 maj 2022

Plats: Scandic Sjöfartshotellet, Stockholm.

Årsmöte 19 maj 2021

Plats: Örebro Universitet Forum-huset hörsal F samt via Zoom