Startsidan / Årsmöte

Årsmöte

Städbranschen Sveriges årsmöte 30 maj 2024

Årsmötet på K10 i Stockholm, onsdag 30 maj inleddes av ordförande Matthias Lindholm, han berättade kort om de aktiviteter som skett under 2023.

Det var alltifrån producerande av poddar, utveckling av sociala medier, vårt 10 års jubileum, roadshow samt stora städchefsdagen. Han berättade att flera nya medlemmar tillkommit och att vår auktorisation fortsätter att växa med tuffare krav då med införandet av krav på ID06.
Vi genomförde en lyckad städmässa i Jönköping, vi har utvecklat en medlemsförmån i form av ”mina sidor” där fler bra verktyg ligger som bl.a medlemsbevis, medlemslogga samt stor del av vår litteratur.
Samarbetet med de nordiska länderna (NOCC) fortsätter, det är bra samtal och samsyn och spännande att driva städbranschen på en nordisk nivå. FairPlay Städ fortsätter med Gesa Markusson i spetsen, där vi skapat en bra kontakt med alla myndigheter.
Två nya styrelsemedlemmar valdes in i styrelsen, Thomas Andersson från Borago som ledamot, och Robin Färdig från Organisationskonsulten som suppleant. Vi kommer att presentera Thomas och Robin mer utförligt i kommande nyhetsbrev.

Vill du ha mer information om årsmötet info@stadbranschensverige.se Styrelsen

Ladda ner dokument till och från årsmötet

Årsmöteskallelse 2024

Förvaltningsberättelse 2023

Valberedning 2024

Revisionsberättelse 2023

Resultat/Balans 2023

Årsmötesprotokoll 2024

Konstitueringsmöte 2024

 

 

Vid varje årsmöte utfärdas ett protokoll från mötet för Föreningen Städbranschen Sverige.

Vid Årsmötet tillhandahålles medlemmar adekvata handlingar för detsamma, såsom Föreningen Städbranschen Sveriges ekonomiska resultat- och balans, årsberättelse, eventuella motioner och valberedningens förslag. Våra stadgar och kallelsen inför varje årsmöte beskriver hur alla dessa processer går till på rätt sätt för dig som medlem.

Årsmöte 4 maj 2023

Plats: Scandic Grand Örebro

Årsmöte 18 maj 2022

Plats: Scandic Sjöfartshotellet, Stockholm.

Årsmöte 19 maj 2021

Plats: Örebro Universitet Forum-huset hörsal F samt via Zoom