Startsidan / SISTEC

SISTEC

Sistec grundades år 2018 med en tydlig vision: att erbjuda riktiga identitetskontroller till arbetsgivare på den svenska arbetsmarknaden. Med 20 servicecenter över hela landet och ett team på 30 experter är Sistec specialister inom identitetsvalidering och verifiering av rätten att arbeta. Vi har idag hjälpt över 7500 företag och genomfört över 200 000 individkontroller

RIGHT TO WORK

Sistec erbjuder individkontroller med identitetsvalidering och kontroll av rätt till arbete som grund. Kontrollen genomförs på något av Sistec kontor runt om i landet eller på plats i uppdragsgivarens lokaler. Tjänsten erbjuds för kontroll av både befintlig personal och för arbetssökande, som en del av arbetsgivares rekryteringsprocesser.

VERIFIED WORKFORCE

Verified Workforce är en certifiering som bekräftar att arbetsgivare har genomgått en säkerställd process för kontroll av identitet och rätt till arbete för sina anställda. Certifieringen hjälper arbetsgivare att visa sitt engagemang för socialt ansvarstagande och säkerställer en pålitlig personalstyrka.

För att erhålla certifieringen Verified Workforce av Sistec, måste arbetsgivaren följa en fastställd process som säkerställer att samtliga anställda genomgår kontroll av identitet och rätt till arbete enligt Sistecs riktlinjer och krav

 • Verifiering av befintlig personal
 • Verifiering av ny personal
 • Kontinuerlig uppföljning av arbetstillstånd
 • Årlig revision

FÖRDELAR OCH MÖJLIGHETER

 • Efterlevnad av lagar och regler: Certifieringen hjälper arbetsgivare att uppfylla lagliga krav och skyldigheter för arbetsrättsliga kontroller.
 • Konkurrensfördelar vid upphandling: Arbetsgivare med ”Verified Workforce”-certifiering kan stärka sina anbud genom att påvisa en säkerställd process för identitetskontroller och arbetsrättigheter, vilket kan ge en fördel i upphandlingar och affärsmöjligheter.
 • Positiv påverkan på hållbarhetsrapporter: Certifieringen kan stärka företagets hållbarhetsinitiativ genom att visa engagemang för socialt ansvarstagande och etiska arbetsprinciper.
 • Ökad förtroende: Certifieringen ”Verified Workforce” visar att arbetsgivaren tar ansvar och agerar aktivt för en pålitlig arbetsmiljö.
 • Minskad risk: Genom att säkerställa identitetskontroller minskar arbetsgivaren risken för att anställa personer med falska identiteter eller otillåtna arbetsrättigheter.
 • Förbättrad image: Arbetsgivare som certifierar sig visar sitt engagemang för en sund arbetsmiljö och kan stärka sin image som en pålitlig och ansvarstagande aktör på arbetsmarknaden.
 • Kravställ externt: Genom att kravställa ”Verified Workforce” på externa leverantörer så ges ni nya verktyg för sund konkurrens vid upphandling och kan säkerställa att extern personal som arbetar i er verksamhet är de personer som de utger sig för att vara samt att de har rätt till arbete.
 • Marknadsföring: Arbetsgivare som blir certifierade har rätt att använda Verified Workforce logotypen i sin marknadsföring och dokumentation.