Startsidan / Viktiga tips och råd för upphandling och inköp

Viktiga tips och råd för upphandling och inköp

 

Om du är upphandlare, se upp med det här (tips hämtade från tidningen Fastighetsfolket)

Även som upphandlare behöver du vara vaksam på om bolaget har skatteskulder, kronofogdeärenden, saknar olika tillstånd eller har status som likvidation, rekonstruktion, vilande eller konkurs. Men undersök också om någon de här varningssignalerna kan upptäckas:

  • Företaget har låg eller starkt skiftande kreditvärdighet vid rating.
  • Företrädaren har varit inblandad i företag som tidigare har gått i konkurs, lämnat styrelsen i andra företag strax före konkurs, eller har tidigare fått ett personligt betalningsansvar i samband med konkurs.
  • Företaget har låga arbetsgivaravgifter och/eller få anställda trots personalintensiv verksamhet, eller flera fordon trots liten personalstyrka.
  • Företaget har liknande namn som andra företag, särskilt bolag som avvecklats. Dess adress har tidigare använts i oseriösa sammanhang.
  • Årsredovisningen har bytts, kopierats från tidigare år eller är inte inlämnad. Anmärkningar från revisorn förekommer i årsredovisningen.

 

Ekobrottsmyndigheten har skapat en utvecklad checklista att följa - klicka på länken nedan eller gå in på hemsidan www.ekobrottsmyndigheten.se

Checklista: Undvik oseriösa aktörer. 

Mer om detta viktiga ämne kan läsas via Städbranschen Sverige - Råd & Anvisningar 4. Ett vägledande, beskrivande och exemplifierande dokument för upphandling av städtjänster, anpassad för dig som upphandlare, chef eller arbetsledare.

Vi på Städbranschen Sverige uppskattar alla olika initiativ för att göra städbranschen ren och vill själv på alla sätt bidra för ett rent och hållbart Sverige. Därför har vi lagt in en PDF (nedan) med hela materialet tillgängligt utan kostnad. Vill du få materialet i tryckt format beställ via vår butik via vår hemsida – www.stadbranschensverige.se

PDF: Råd & Anvisningar 4

Vi hoppas fler upphandlare, inköpare och andra verkligen går till botten med vem som skall utföra uppdrag inom er verksamheter eller i ert hem. Att göra kontrollen är en avgörande faktor för att komma till bukt med de oseriösa aktörer som utnyttjar systemet. Sedan 2022 kan ni säkra leveransen med att er leverantör är ansluten till Städbranschen Sverige Auktorisation – www.stadbranschensverigeauktorisation.se

Behöver ni mer stöd, support eller rent av hjälp är ni alltid välkomna att kontakta oss på Städbranschen Sverige – info@stadbranschensverige.se

Har ni noterat eller misstänker oegentligheter eller andra avvikande mönster hos er leverantör eller dennes medarbetare? Kontakta vår funktion – FairPlay Städ, vår visselblåsarfunktion som genast via våra särskilda experter tar greppet om det ni meddelat och bearbetar innehållet för prövning hos myndighet.

Vi har också en nära dialog med både ID-06 och Sistec för säker ID-kontroll och särskilt noggrann kontroll och uppföljning av vem som befinner sig i era lokaler. Läs mer via vår hemsida eller kontakta oss – info@stadbranschensverige.se