Startsidan / NOCC – Nordic Cleaning Cooperation

NOCC – Nordic Cleaning Cooperation

NOCC_logo

För många år sedan hade vi ett Nordiskt råd inom städbranschen i Norden. Bland annat skapades städterminologin i ett nordiskt projekt i början på 2000. Nu har vi återupptagit vårt samarbete mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge under namnet Nordic Cleaning Cooperation - NOCC!

Syftet och målet med samarbetet är att initialt lära oss av varandra och sprida information samt höja statusen för städbranschen - kort sagt "göra städning nordisk"!

Varje år genomför vi en gemensam aktivitet för alla städare i Norden – Städarens Dag. Den viktiga påminnelsen kommer vi fortsätta med i vår återtagna gemenskap!

Det pågår en massa aktiviteter i rätt riktning i samtliga länder, och vi är övertygade om att vi kan påverka och driva de viktiga frågorna starkare tillsammans!

Vi samarbetar gällande litteratur, mötesplatser och mycket annat branschgemensamt. För att ytterligare bredda samarbetet har vi beslutat att bjuda in våra medlemmar i projektet. Som medlem i någon av de nordiska föreningarna får man därför samma medlemsrabatter på litteratur och branschdagar eller seminarium som gäller i respektive land.

Vi kommer också framöver kommunicera ut vilka olika aktiviteter som sker hos våra nordiska grannländer via vår funktion på hemsidan - Vad Händer och Aktuellt.

Vill du läsa mer om våra nordiska kollegor klicka på respektive logga/land.