Rent och Cleannet är vår mediepartner 

Städbranschen Sverige har ett mediesamarbete med tidskriften Rent och Mentor Communications. Rent och Mentor fungerar som Städbranschen Sveriges utvalda mediepartner, vilket bland annat innebär att tidskriften Rent idag är den enda branschtidningen i sitt slag i Sverige – tillika starkt understödd av föreningen Städbranschen Sverige.

Om rent

Rent – Sveriges ledande städtidning
Rent är branschtidningen för alla som arbetar med städning och rengöring inom offentlig och kommersiell sektor.
Rent riktar sig främst till nyckelpersoner inom branschen som är ansvariga för inköp av städutrustning och kemikalier, planering och upphandling av städtjänster. Läs mer på: www.cleannet.se/

Rent bevakar

  • nyheterna inom rengöringsbranschen
  • den tekniska utvecklingen
  • nya städmetoder
  • organisationsförändringar
  • rehabiliteringsprojekt
  • betydande mässor

Rent når

  • städchefer inom stat, landsting och kommun
  • städansvariga inom offentliga och privata fastighetsbolag
  • privata städföretag