Startsidan / Städkörkortet med yrkessvenska

Städkörkortet med yrkessvenska

STÄDKÖRKORTET MED YRKESSVENSKA: En digital utbildning som vänder sig till alla som arbetar inom städbranschen både lokalvårdare/städare och arbetsledare.

Behovet av att utbilda personal inom städyrket är stort. Städkörkortet är en heltäckande, digital utbildning för städpersonal och arbetsledning. Städkörkortet inkluderar även yrkessvenska och fackordskunskap. Städkörkortets innehåll bygger på stor erfarenhet och kunskap om vad som behövs för att städa professionellt.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig både till lokalvårdare/ städare och till arbetsledare.

Digital utbildning med modern pedagogik

Utbildningen är upplagd på en digital lärplattform som ger ett flexibelt, individanpassat lärande där det man lär sig är lätt att omsätta i verksamheten. För att förankra kunskapen hos deltagarna har varje modul en tydlig struktur med syfte och mål, självtester och uppgifteratt göra.

Utbildningarna innehåller både filmer, poddar som kombineras med övningar i yrkessvenska. Man läser i egen takt och kan repetera obegränsat.

Innehåll Städ delen

Fokus i innehållet ligger på hög kvalitet i städningen men också på hållbarhet, både när det gäller miljön och lokalvårdarens fysiska och mentala hälsa. Innehållet motsvarar kravspecifikationen enligt SRY och PRYL.

 1. Städningens grunder, kvalitet (teknisk och funktionell), service, planering.
 2. Golvmaterial, inredningsstädning. Rengöringsprocessen, kemtekniska medel, skydd och säkerhet.
 3. Arbetsmiljö fysisk och psykosocial. Städhygien med smittspridningsvägar och personlig hygien.
 4. Arbetsteknik och ergonomi, städmetoder inkl. trappstädning.
 5. Hållbarhet, miljö, service, friskvård och hälsa. 
 6. Skötsel och underhåll av material, tvätt, miljömedvetenhet.
 7. Städmaskiner i regelmässig städning – Körteknik och skötsel (gäller för lokalvård)
 8. Dagens golvmaterial och golvvård

Innehåll Yrkessvenska

I yrkessvenskan får den studerande träna svenska språket med fokus på de ord och uttryck som är vanliga inom städyrket och som också finns i poddarna och filmerna.

För att kunna ta till sig innehållet kursen i yrkessvenska bör den studerande ha grundläggande kunskaper i svenska motsvarande SFI C eller A2 (enligt den Gemensamma Europeiska Referensramen

 1. Läsförståelse av yrkes- och arbetsplatsrelaterade texter
 2. Ordkunskap – övningar med ord från städyrket
 3. Uttal – filmer där man får förbättra sitt uttal i fraser och ord från städyrket
 4. Hörförståelse – texter om städyrket som man kan lyssna till
 5. Vanliga svenska uttryck som används i vardagliga samtal

Diplom

Efter att alla delar är godkända får man ett diplom som skrivs ut från webbportalen.

Enkel administration

VI får namn och mailadress på de deltagare som beställer Städkörkortet och skickar sedan ut en länk som ger tillgång till Städkörkortet med yrkessvenska i 3 månader.

Pris 1995  kronor (exkl moms) per licens . För Städbranschen Sveriges medlemmar erhålles 10% rabatt . Medlemspris är : 1795,50 kr exkl moms per licens.

Praktisk övning på plats

Städkörkortet kan kompletteras med en fysisk, praktisk genomgång av arbetsteknik vid manuell och maskinell städning. Detta kan göras efter att den digitala utbildningen är genomförd och godkänd.

För detta tillkommer en kostnad om 4500 kr exkl moms för Städbranschen Sveriges medlemmar plus resekostnader och hotellkostnad som debiteras till självkostnadspris . Praktisk övning sker under 1 heldag.

Kursledare Christina Holmefalk.

Kontakta oss gärna för ytterligare information

Christina Holmefalk, Christina Holmefalk Städutbildningar AB

Mail: info@holmefalkstadutbildning.se, mobil: 076 0214 112

Lotta Simonsson, Swedish 4U AB

Mail: lotta.simonsson@swedish4u.se, mobil: 0733 784 403