Vem utför arbeten i era lokaler?

De allra flesta leverantörer och underentreprenörer är seriösa och försöker göra rätt för sig! I dessa fall är det ofta till och med en kvalitetshöjning att använda sig av ”experter inom sitt specialområde” såsom till exempel fönsterputs och golvvård.

Läs mer

Nya lönegolvet från 1 november – katalysator för oseriösa företag

Nya lönegolvet – det vill säga den nya minimilönen för att klara försörjningsstödsnivån, och därigenom kunna erhålla nytt och/eller förlängt arbetstillstånd, är beräknad som ”80% av medianlönen i Sverige” och ligger just nu på 27 360 kr/månad.
Det finns säkert goda intentioner med att höja nivån, från tidigare låga 13 000 kr/månad, men trubbigheten i denna åtgärd gör att det kommer slå hårt mot lå

Läs mer

Happyboss blir det första företaget inom Facility Management att certifieras enligt Verified Workforce

Solna, 2023.09.25 Sistec, en ledande aktör inom identitetsvalidering och arbetsrättsliga kontroller, är stolta över att meddela att vår uppdragsgivare Happyboss har blivit det första serviceföretaget inom Facility Management i Sverige att certifieras enligt Verified Workforce. Om Verified Workforce Verified Workforce är en certifiering som bekräftar att arbetsgivare har genomfört en säkerställd process för kontroll av…

Läs mer

Erbjudande till upphandlare av städtjänster

Är du upphandlare och håller på med städupphandlingar, eller har du en upphandlare i din organisation eller kanske anlitar ni en extern upphandlare som konsult, se hit! Vi skänker helt gratis våra Råd & Anvisningar del 4 till alla upphandlare som håller på med städupphandlingar, vilken är speciellt utformad till dig som upphandlare. Viktig läsning…

Läs mer

ID kontroll – vägen till din trygghet

Vet du vem din kollega är egentligen eller vet du vem du anställt? Som upphandlare bör du även ställa dig frågan, hur viktigt det är att veta att rätt personer vistas i era fastigheter och kontor! Den återkommande frågan från upphandlande parten är; ”Men hur kan jag kontrollera det?!” Vilket i och för sig inte…

Läs mer

Att kasta sten i glashus är aldrig bra!

Ingen har nog missat att Städbranschen Sverige och Städbranschen Sverige Auktorisation har som högsta fokus – Respekt i städbranschen och en Ren och Hållbar städbransch på alla nivåer! Vi kanske ibland upplevs klanka på den offentliga upphandlingen, men tyvärr är det allt för ofta sant, det är där de största misstagen begås och bidraget till…

Läs mer

Nu gör vi städbranschen Nordisk

Nu gör vi städbranschen Nordisk. Sedan en tid har de nordiska ordföranden från Sverige, Norge, Finland och Danmark, haft ett antal möten i syfte att jämföra och lära oss av varandra samt undersöka samarbetsområden i branschen. Samarbetet går numera under namnet; ”Nordic Cleaning Cooperation” och förkortas NOCC.

Läs mer