Vem utför arbeten i era lokaler?

Glöm inte att kontrollera era leverantörers underentreprenörer – ingen annan gör det!

De allra flesta leverantörer och underentreprenörer är seriösa och försöker göra rätt för sig! I dessa fall är det ofta till och med en kvalitetshöjning att använda sig av ”experter inom sitt specialområde” såsom till exempel fönsterputs och golvvård.

Tyvärr sätter de oseriösa företagen det i system att använda sig av underentreprenörer samt underentreprenörers underentreprenörer. Allt i syfte att dölja pengatvätt, människohandel samt andra kriminella aktiviteter.

Knepigt att kontrollera

Det kan vara nog så knepigt att kontrollera och följa upp den kontrakterade leverantören så att allt sköts och hanteras på ett seriöst och korrekt sätt enligt gällande lagstiftning och skattemässiga regler.

Dock är det vanligt att Beställaren lägger över ansvaret på leverantören att kontrollera och garantera att de underentreprenörer som används på uppdraget lever upp till de uppställda kraven! Vidare förväntas underentreprenören kontrollera och garantera att dennes underentreprenörer lever upp till de uppställda kraven och så vidare…!

”Kreativa” lösningar

Ja, ni förstår att detta, allt som oftast, inte görs, vilket öppnar upp möjligheter för att oseriösa och ”kreativa” lösningar används. Dels i syfte att kunna erbjuda lägre priser, dels för att tjäna mer pengar.

Rimligtvis borde det vara tvärtom; anlitar man någon annan för utförande av kontrakterad tjänst, så blev det dyrare eftersom alla seriösa företagare behöver täcka bland annat OH-kostnader samt erhålla vinst.

Vikten av att ta ansvar

Vi vill med detta inlägg belysa vikten av att ta ansvar som Beställare, vilket i sin tur kräver att leverantörerna blir mer nogräknade vid val av underentreprenörer. Gör du det inte så riskerar du att bidra till den svarta arbetsmarknaden och ökad kriminalitet med minskade skatteintäkter som bieffekt!

Rätt ställda krav

Kan kännas som en ”omöjlig” uppgift, men med rätt ställda krav och tydliga genomtänkta upphandlingsunderlag, rutiner samt resurser för uppföljning och efterlevnad finns bra hjälpmedel och kontrollsystem till stöd. Till exempel görs flera viktiga kontroller löpande på de som är medlemmar i Städbranschen Sverige, både förening och auktorisation. Även Skatteverket och facken har bra stöd för kontroll.

Städbranschen Sverige Auktorisation

För företag och organisationer som är auktoriserade av Städbranschen Sverige följs också deras namngivna underentreprenörer löpande upp som ett krav för fortsatt auktorisation. På detta område stärks kriterierna och kontrollfunktionerna ytterligare under 2024.

Läs mer om Städbranschen Sverige Auktorisation

”Fin fasad”

Till exempel ska man inte lura sig av att leverantören/underentreprenören har kollektivavtal och olika certifikat. Det enda man kan vara säker på är att de som vill undvika oönskad kontroll ser till att ha ”fasaden” fin utåt! Det är mycket sällan som verklig personalvård med utbildning (inte bara på pappret), digitala hjälpmedel och ergonomiska städredskap existerar hos de verksamheter som i övrigt bara ser till egen vinning. Skatteskulder, orena bokslut, obalans i förhållandet anställda och omsättning är andra exempel på uppgifter som är rimligt lätta att få fram.

Detta och mycket mer hittar du i Städbranschen Sveriges – Råd & Anvisningar del 4 – som handlar om just upphandlingar och vad som är viktigt att tänka på. Behöver du hjälp och råd att utveckla rätt kontrollfunktioner för era verksamheter, hör gärna av dig, vi hjälper gärna till!

Finns att beställa på webshopen

Matthias Lindholm, ordförande Städbranschen Sverige