Digitalt webbinarium – Kvalitet del 2

Kvalitet – vad är det egentligen? I städbranschen är kvalitet ett viktigt men också ett diffust begrepp. Vad är egentligen kvalitet? Den minsta gemensamma nämnaren verkar dock vara att kvalitet är likvärdigt med värdet ett objekt, ett subjekt eller en aktivitet har och att det är mätbart. Så vem bestämmer då detta värde?

Läs mer

Digitalt webbinarium – Kvalitet del 1

Kvalitet – vad är det egentligen? I städbranschen är kvalitet ett viktigt men också ett diffust begrepp. Vad är egentligen kvalitet? Den minsta gemensamma nämnaren verkar dock vara att kvalitet är likvärdigt med värdet ett objekt, ett subjekt eller en aktivitet har och att det är mätbart. Så vem bestämmer då detta värde?

Läs mer

Städarens dag

Marika & Carina vill inspirera och prata om städyrket och om hur viktigt det är. De vill bidra till att höja yrkesstatusen, krossa fördomarna och påverka framtiden. Marika arbetar som gruppchef och Carina som enhetschef och som suppleant i styrelsen för Städbranschen Sverige. De är innovativa ledare i branschen och har massor av positiv energi…

Läs mer