Evenemanget är över

Digitalt webbinarium – Kvalitet del 1, 23 februari

Webinar 23 februari 2022

Alla eventer

Tema: Kvalitet del 1. Städmaterial, tvättmöjligheter, rätt förutsättningar, ordning och reda-rent material, städinstruktioner, maskiner, kvalitetsmätningar.

Kvalitet – vad är det egentligen?

I städbranschen är kvalitet ett viktigt men också ett diffust begrepp. Vad är egentligen kvalitet?

Den minsta gemensamma nämnaren verkar dock vara att kvalitet är likvärdigt med värdet ett objekt, ett subjekt eller en aktivitet har och att det är mätbart. Så vem bestämmer då detta värde? 

Jo, det är förstås kunden som avgör vad som är kvalitet, och om vi vill leverera kvalitet så måste vi faktiskt ta reda på vad kunden anser vara kvalitet, inte gissa. Kommunicera kring vad som förväntas och vara tydlig med vad du kan leverera, och vad du inte kan leverera. Sätt mål kring er städkvalitet och följ sedan upp dessa mål.

Kvalitet kan faktiskt mätas och utvärderas och systematiskt förbättras genom kvalitetssäkring och ett målinriktat kvalitetsarbete.

Vill du veta mer om kvalitet, var då med på våra två kvalitetswebbinar som vi anordnar under våren.

Målgrupp: Chefer, Arbetsledare och städare i städbranschen.

Länk till webbinaret: Kvalitet i städbranschen, del 1

Utbildning och kompetens är kvalitet 

Christina Holmefalk Att se, göra och höra, se till att dina medarbetare växer

Teknisk kvalitet (vad vi gör)  

Christina Holmefalk Städprodukter, städutrustning, städrummet, städvagnen, kunskap, och tekniska hjälpmedel

Funktionell kvalitet (hur vi gör) 

Carina Boman Helgesson Servicevilja, relationer, flexibilitet, kundkontakter, kvalitet och konfliktlösning

Grunderna i Insta 800 

Christina Holmefalk

Checklista för egenkontroller i kvalitet  

Jan Stegmann

Digitala verktyg för kvalitetskontroller 

Avista Time  Vad finns på marknaden.

Datum

23 februari 2022

Tipsa oss

Berätta om ett branschevenemang. Skicka ett mail till info@stadbranschensverige.se

Kalender