Evenemanget är över

Digitalt webbinarium – Kvalitet del 2

Webinar 8 april 2022

Alla eventer

Tema: Kvalitet del 2 | Miljö och hållbarhet | Implementera ledningssystem | Initiativ för bra miljömål | Tvätt – Hållbar utveckling

Kvalitet – vad är det egentligen?

I städbranschen är kvalitet ett viktigt men också ett diffust begrepp. Vad är egentligen kvalitet?

Den minsta gemensamma nämnaren verkar dock vara att kvalitet är likvärdigt med värdet ett objekt, ett subjekt eller en aktivitet har och att det är mätbart. Så vem bestämmer då detta värde? 

Jo, det är förstås kunden som avgör vad som är kvalitet, och om vi vill leverera kvalitet så måste vi faktiskt ta reda på vad kunden anser vara kvalitet, inte gissa. Kommunicera kring vad som förväntas och vara tydlig med vad du kan leverera, och vad du inte kan leverera. Sätt mål kring er städkvalitet och följ sedan upp dessa mål.

Kvalitet kan faktiskt mätas och utvärderas och systematiskt förbättras genom kvalitetssäkring och ett målinriktat kvalitetsarbete.

Vill du veta mer om kvalitet, var då med på våra två kvalitetswebbinar som vi anordnar under våren.

Målgrupp: Chefer, Arbetsledare och städare i städbranschen.

Länk till webbinaret: Kvalitet i städbranschen, del 2

 Miljö och hållbarhet

Sandra Klackenborn och Christina Löfman. Introduktion till kvalitet och hållbarhet

Implementera ledningssystem

Sandra Klackenborn intervjuar Jenny Furtenbach, vd på First Impression Company. Hur går det praktiskt till för att certifiera sig för ett ledningssystem

Initiativ för bra miljömål

Sandra Klackenborn samtalar med Rolf Gaude, verksamhetschef på Uppsala Kommun, berättar hur de startade och vilka är de viktigaste drivkrafterna i deras miljöarbete.

Tvätt – Hållbar utveckling

Electrolux: Jörgen Andersson, försäljningschef och Anette Johansson, expert på tvättprocesser och kem. De ger ett generellt perspektiv på tvätt och att vara hållbar i sin tvätthantering

Datum

8 april 2022

Tipsa oss

Berätta om ett branschevenemang. Skicka ett mail till info@stadbranschensverige.se

Kalender