Auktorisationspodden, ID06

Två poddar om att använda ID06 även i städbranschen ID06s uppdrag är att försvåra svartarbete och övrig ekonomisk brottslighet och därigenom stärka den sunda konkurrensen, samt att öka säkerheten på arbetsplatserna. Del 1 av podden om ID06 i städbranschen Del 2 av podden om ID06 i städbranschen

Läs mer

Auktorisationspodden #4

Samtal om auktorisation och ISO-certifiering. De resonerar bland annat kring kring ISO-certifiering och auktorisation. ”– Är det samma sak eller varför ska man ha både och?“ Lyssna på Auktorisationspodden här

Läs mer

Auktorisationspodd #3

– I vår tredje podd från Städbranschen Auktorisation, är det äntligen dags för er att få träffa Sofia Nyström, från vår oberoende tredje part, samarbetspartner Ensucon. Dagens samtal, tillsammans med Matthias Lindholm, är en introduktion och ger er en liten hint om vad man kan vänta sig om man väljer att ansluta sig till Städbranschen Sverige…

Läs mer

Städpodden #7 Köp inte grisen i säcken

Gesa Markusson menar att dåliga bortförklaringar till lågt pris är vanligt förekommande, så vanligt att hon skulle kunna skriva en hel bok om detta. Gesa har god inblick i den svarta marknaden när det gäller städning. Hon sitter bl a i Städbranschen Sveriges styrelse med ansvar för vit bransch. Christina Holmefalk och Marika Krohn medverkar också…

Läs mer

Städpodd #6: Allt är möjligt…

Arbeta hårt och målmedvetet med att lära dig svenska språket. Möt Kenan som flyttade till Sverige för 12 år sedan.– Ett viktigt mål för mig har varit att lära mig det svenska språket. Jag har jobbat hårt och målmedvetet och det har gett goda resultat, idag har jag inga som helt problem med att prata och…

Läs mer