VARFÖR STÄDBRANSCHEN SVERIGE AUKTORISATION?

Självklart är det rimligt att ställa sig frågan om varför, räcker det inte med vad som redan finns?

Städbranschen Sverige har alltid haft ett genuint fokus på kompetens och utveckling i städbranschen, och framförallt individen. Vi tror att utan alla duktiga personer som utför tjänsterna, blir det inte mycket gjort. Vi ser att de tillgängliga alternativ som finns fokuserar på andra parametrar, vilket vi inte ser som fel, men vi vill med Städbranschen Sverige Auktorisation, bredda blicken ytterligare. Redan från starten av Städbranschen Sverige 2013, har en intern diskussion om hur ett nytt sätt att se på frågan skulle kunna gå till, och vad som är viktigt. Sakta men säkert har vi byggt en helt ny typ av kriteriebank, med fokus på just detta, med individen i fokus, med flera nivåer. Vi vill också erbjuda alla typer av verksamheter i branschen att delta.

Under åren fram tills att styrelsen i Städbranschen Sverige valde att ge sitt klartecken, har frågan varit intern. Under de senaste tre åren, har vi stämt av med många verksamheter i branschen, även med inköpare och upphandlare, om initiativet skulle kunna göra skillnad. Det enhälliga svaret har varit JA.

Avsikten är, att möta hela branschen. Alla verksamheter som vill medverka till ett Rent och Hållbart Sverige – leverantörer, tillverkare, konsulter, utbildare m.fl. Vi gör ingen åtskillnad på stora eller små företag, alla får genomgå samma genomgripande kontroll. Vi tror på utveckling av företag som alla någon gång varit små, men sedan vuxit sig stora och starka. Den anslutningskontroll vi avser genomföra kommer att ske av tredje part – Ensucon AB, som är experter på ämnet och gör processen helt opartisk. Ensucon kommer också att utföra framtida oannonserade stickprov hos anslutna verksamheter, i samarbete med Städbranschen Sverige Auktorisation.

Vi kommer att arbeta hårt, för att beställarsidan verkligen ser vårt kvalitetsmärke som en garant för välskötta verksamheter. Målet är att processen vid upphandling ska kunna fokusera på kvalitet, utveckling och innovation, till skillnad från parametrar som existerar.

Ett företag som innehar Städbranschen Sverige Auktorisations kvalitetsmärke, är likvärdigt med en trygg och säker arbetsgivare, där personalen och kunden är i centrum gällande arbetsmiljö, kompetensutveckling, innovation och rättvisa villkor, för att nämna några punkter. Vi tror på devisen, om en säljare och köpare av en tjänst förstår varandra, blir också affären dem emellan tryggare, säkrare och mer lönsam för båda parter.

Mer om Städbranschen Sverige Auktorisation kan läsas via https://stadbranschensverige.se/auktorisation/

Under februari 2022 öppnar vårt kansli, och vi jobbar redan med flera intressenter för anslutning till auktorisationen. Kompetensförsörjning från Föreningen Städbranschen Sverige fortsätter precis som vanligt. Under året kommer det många intressanta nya och uppdaterade verktyg, exempelvis. Råd & Anvisningar 3 och 4 som kommer att handla om avtalet, tjänsten och upphandling.

Välkommen du också! Gör din ansökan på vår nya hemsida under fliken Auktorisation.

Sista nyheter

Tipsa oss

Berätta om ett branschevenemang. Skicka ett mail till info@stadbranschensverige.se