Min dräng hade också en dräng…

Med anledning av uppmärksamheten kring att stadsminister Magdalena Andersson, har haft städning i hemmet via ett företag som anlitar svart arbetskraft. Kan man verkligen hoppas att städbranschen nu äntligen kan komma lite högre upp på agendan, för vad som är rimligt, rättvist och mänskligt.

Tydligen meddelar städbolaget att personen aldrig varit inne hos stadsministern, men vad spelar det för roll… Det heter tydligen, min underentreprenör hade en underentreprenör som inte skött sig. Oavsett, har den uppdragande parten ett ansvar för vem som anlitas, det går inte bara att skylla ifrån sig.

Stadsministern menar att andra borde hålla koll på frågan, och vem som städar i dennes hem… Vem ska ha kontroll över detta, om inte den som anlitar städföretaget? Att kontrollera ett företag idag är lätt för alla, såväl via öppna gratisfunktioner på nätet som via fackförbunden vad gäller kollektivavtal.

Städbranschen Sverige har i flera år, försökt uppmärksamma media, samhället och våra politiker att detta förekommer, men som oftast blir det inte rätt fokus på frågan hos mottagaren.

Nu vill Städbranschen Sverige verkligen att ämnet kommer högt upp på agendan, att det blir ett slut på det moderna slaveri som faktiskt förekommer i städbranschen. Det kan inte vara meningen att människor som på grund av sin situation, utnyttjas på detta och många andra sätt i Sverige 2022.

Städbranschen Sverige har sedan 2013 verkat för rättvisa villkor, kompetens och en ljus framtid för branschen. Med sitt senaste initiativ Städbranschen Sverige Auktorisation, har frågan lyfts ännu högre inom verksamheten. Vi tror på ett Rent och Hållbart Sverige i samverkan med hela branschen!

Politiker, det är valår! Ta tag i frågan, städbranschen omfattar över 120.000 personer som utför ett samhällsviktigt arbete varje dag för allas trevnad, hygien och säkerhet! Utan professionell städning stannar Sverige!

För dig som har tips om pågående brister, fel eller orimliga villkor, gå in på vår nya hemsida www.stadbranschensverige.se, gå till FairPlay Städ, där kan alla lämna tips som vi alltid agerar på!