Varför görs inte fler kvalificerade upphandlingar?

– Varför tror de som fattar beslut om att köpa städtjänster att det skulle vara en enkel tjänst att upphandla?

– Varför är det så att 98% av alla städtjänster som upphandlas har lägsta pris som utvärderingsmodell utan att det egentligen ställs några som helst kvalitetskrav?

– Varför är det så att i de allra flesta fall saknas tillräckliga kunskaper om städning av de chefer som tar besluten?

Min städkollega Jan Stegmann säger följande:

”Det är viktigt att ta reda på hur lokalvård fungerar, har du en verksamhet som omsätter många miljoner och initierar många tusen människor (anställda, elever, uppdragsgivare m.fl.) är det väl investerad tid att sätta sig in i saken”.

Men gör de beslutande det? Säkert några men definitivt inte alla.

Varför tar de beslutande inte ett större socialt ansvar, är måna om vilka värderingar som skall genomsyra organisationen och företaget? Ska inte den offentliga sektorn vara ett gott föredöme i upphandlingar?

Varför kan man ”titt som tätt” läsa:

”Städverksamheten måste spara pengar, genom att outsourca kommer vi sänka kostnaden för städning med 20%”

Ja det är många frågor som jag funderar på när det gäller just upphandling av städtjänster. Jag tror att det finns många saker som brister i städupphandlingar både före, under och efter.

Jag tror att de flesta skulle behöva vara mer intresserade i förberedelsearbetet. Ett dåligt förberedelsearbete innebär oftast oklara behov. De flesta lämnar över hela uppdraget till en upphandlare som inte har de viktiga verksamhetsmässiga kunskaperna som behövs för att säkerställa behoven.

Är behovet och målet att det skall sparas in 20 % på städningen blir oftast kvalitetskraven förbisedda och städningen blir därefter.

Hur kan det gå då?

Självklart uppstår det problem för städorganisationer som upphandlar städtjänster utan att ställa tillräckliga krav på städningen. Här hittar du några exempel:

Städning skedde på ett exklusivt trägolv i ett nybyggt kontorskomplex. Efter 6 månaders städning med fel städmetoder (bl a för mycket vatten på golvet) var golvet helt förstört och man blev tvungen att byta ut det till en hög kostnad.

Eller matbutiken som anlitade en ny och billig städentreprenör. Städningen gick snabbt på orimligt liten tid. Vad händer? Ja det blev inte rent vilket ledde till att kunderna i butiken började uppleva butiken som ofräsch vilket ledde till att omsättningen minskade med många procent.

Var det värt det billiga priset i ovan beskrivna scenarion? Nej, skulle inte tro det.

Hjälp till att säga stopp för lägsta pris i städupphandlingar?

Carina Boman HelgessonStädchef på Örebro Universitet. Styrelsemedlem i Städbranschen Sverige


Sista nyheter

Tipsa oss

Berätta om ett branschevenemang. Skicka ett mail till info@stadbranschensverige.se