Värdeskapande inkludering ger massor av synergieffekter.

Lite tankar och reflektioner från Laura Soniasdotter. Ledamot i Städbranschen Sveriges styrelse, med fokusområdet Jämställdhet och integration.

Att inkludera lokalvårdaren i den strategiska kundutvecklingen är ett ypperligt sätt att integrera och höja yrkesstoltheten, samt skapa mervärde för kund.

Många gånger får lokalvårdaren ett schema att följa, och i bästa fall även ett kontrakt att förhålla sig till.

– Jag menar att lokalvårdaren är den viktigaste länken mellan kund och affärsidé.
Om en lokalvårdare kan förmedla avvikelser såsom trasiga lampor, tröga lås eller rinnande kranar, så kan hen även ingå i ett forum där man strukturerat och kontinuerligt fångar upp kundens vanor, behovsförändringar och utveckling.

Om företag lika självklart som att man skapar synergier i driften, skapade forum för lokalvårdaren att förmedla vad de ser hos kund, skulle vi sätta kunden i fokus. Lokalvårdaren skulle få en nyckelroll, som i sig skulle höja yrkesstoltheten samt boosta individen.

Lokalvårdaren blir sedd, företaget förmedlar att lokalvårdaren gör ett viktigt arbete i en viktig funktion.

Inte minst skulle dessa forum kunna nyttjas till att ge konkreta och handfasta exempel på bra service.

Hur svarar man en viktig kund? Måste man ha svar på allt och hur svarar man på ett korrekt sätt.

God service blir ytterligare ett element som lyfter företaget, kunden och individen.

Låt era lokalvårdare utvecklas och ta mer ansvar i det viktiga kundperspektivet – en länk som kan ge en otrolig synergieffekt, där även integrationen och jämställdheten i företaget blir synligt.

Laura Soniasdotter

Sista nyheter

Tipsa oss

Berätta om ett branschevenemang. Skicka ett mail till info@stadbranschensverige.se