Vanligt kranvatten kan också vara skadligt

Städbranschen Sverige och Rådet för Golv och Ytskikt, följer ständigt debatterna på marknaden. Golvbranschen skriver i sin tidning Golv till Tak om konsekvenserna med de nya behandlade vattnen, som förekommer i städbranschen. Vi både hör och ser förändrade rutiner för rutinmässig städning och underhåll, vi både gläds och oroas. Det som oroar mest är att varken städleverantören, beställaren eller materialleverantören alltid vet vilka ytor som skall städas och hur. Vi hör att man slarvigt säger, det är ju bara ett golv, vi kör på… 

Det som gläder oss mest, är att fler och fler börjar använda städmaskiner och mindre onödiga kemikalier i större omfattning, framförallt i rutinmässig städning.

Olika kemikalier, rengöringslösningar, pH-värden, varierande typer av behandlade och aktiva vatten, redskap, maskiner eller rondellval, kan både göra nytta och stor skada, det gäller också vanligt kranvatten!

Den rätta vägen är att alltid göra sin hemläxa. Gå igenom och kartlägg vilka ytor ditt objekt innehåller, vänta inte, gör det nu! Samla ihop all nödvändig information från tillverkaren av era olika ytor, såsom skötselråd, produktinformation, underhållsinformation. Skapa din egen tydliga underhållsplan och loggbok, där framtida åtgärder dokumenteras. All denna information ska finnas i en pärm, eller i en digital mapp på objektet. Kan du inte själv göra det, finns sakkunniga i branschen som kan hjälpa till, även Städbranschen Sverige hjälper till så långt vi kan. Sist men inte minst, kontrollera alltid först med den som levererat golvet, ytbehandlingen eller ytskiktet om ni vill tänka nytt, eller annorlunda kring era metoder. Men gör er kontroll innan ni ändrar, gör inte bara som ”någon” säger eller vad ni själv tror är rätt.

Att inte följa anvisningarna från en tillverkare av ett golv, ytbehandling eller annat ytskikt, strider mot alla regler i branschen. Särskilt allvarligt är det om ytorna ligger inom garantiperiod. Väljer du själv som städansvarig, städleverantör eller din leverantör av utrustning, en annan metod än vad tillverkaren rekommenderar, påtar ni er också det fulla ansvaret för detta! Uppstår en skada, på grund av avvikande metoder, kem eller något av de olika vatten som förekommer på marknaden, blir ni ansvariga för den åtgärd som krävs att återställa. Det kan bli både kostsamt och komplicerat.

För naturgolv av typen natursten – kalksten, marmor, klinker med cementfog eller trägolv, behandlade med moderna lacker, oljor eller hårdvaxoljor, kanske linoleum eller textila golv, är det särskilt viktigt att följa de anvisningar som tillverkaren har. Att sköta dessa ytor med för höga eller låga pH-värden, felaktiga kem, för mycket vatten eller fel vatten, kan vara ödesdigert. Problemen syns oftast inte direkt, men efter en tid kommer effekten, och det kan kosta stora summor att åtgärda.

Ett golv som sköts på rätt sätt håller väldigt, väldigt länge. Ett golv som städas med fel metoder kan förstöras omedelbart! En ”golvnörd” som jag har tyvärr sett alldeles för många golv genom åren som städats sönder, långt innan de slitits ut. Var rädd om dina golv och ytskikt, om inte för något annan så för miljön och plånboken!

Mårten Widborg

Rådet för Golv och Ytskikt