Städbranschen Sverige träffar Skatteverkets utredare

Nina Skoglund, Skatteverket, bjöd in Städbranschen Sverige till deras ”Utredarträff” på nya huvudkontoret i Sundbyberg 29:e mars, för att berätta om hur Städbranschen Sverige arbetar för att motverka de oseriösa och osunt kreativa företagen inom branschen. Ett viktigt syfte med mötet var för att stärka vårt redan nära samarbete och samverkan för branschen.

Vår representation på mötet var Gesa Markusson, ledamot och ansvarig för Fair Play Städ samt Matthias Lindholm, ordförande, som brinner för att höja statusen för branschen. Under en timme berättade vi och gav exempel från verkligheten, blandat med de olika aktiviteterna vi driver.

FairPlay Städ – tjänsten där man anonymt kan anmäla om man misstänker oegentligheter av olika slag hos städföretag. Till exempel oacceptabla arbetsvillkor, löner mm. Vi granskar noggrant, och vid fortsatt misstanke lämnas ärendet vidare till rätt myndighet, till exempel Skatteverket, Ekobrott, Migrationsverket och Arbetsmiljöverket. Oftast är det just Skatteverket, som är de som agerar snabbast – de vill ju effektivt få in skattepengarna. Här önskar och samtidigt vädjar vi till alla aktiva i branschen, att få in fler tips och även tips på upphandlingar som inte känns rimliga. I en optimal värld skulle det inte behövas, men verkligheten ser annorlunda ut.

Gesa gör våra egna kontroller, på våra medlemmar i Föreningen Städbranschen Sverige, och grundkontrollen för sökande till Städbranschen Sverige Auktorisation. I vårt nya engagemang, MadePerfect, görs samma grundkontroller för att trygga upphandlare som vill upphandla städtjänster inom den privata sektorn med seriösa företag. Läs mer på https://stadbranschensverige.se/medlemsnytta/made-perfect

Mycket av vårt fokus för en seriös bransch lägger vi på att informera och underlätta för upphandlare av städtjänster, så de kan ställa rätt frågor och ta rätt beslut. Detta tror vi är vägen för att lokalvårdaren i slutänden ska få en respekterad tillvaro, att utföra sina viktiga tjänster. Städbranschen Sverige driver kontinuerligt på frågan om att ID06 ska bli en naturligare garant för säkerhet och trygghet i städbranschen. ServiceID har inte i närheten motsvarande trygghet och säkerhet för alla parter i sin kontroll.

Utredarna på Skatteverket fick med sig flera handgripliga tips på vad de ska titta lite extra på för att hitta ”de fula fiskarna”. Till exempel ska man inte lura sig av att leverantören har kollektivavtal och olika certifikat. Det enda man kan vara säker på är att de som vill undvika oönskad kontroll, ser till att ha ”fasaden” fin utåt!. Däremot är det mycket sällan som verklig personalvård, med utbildning (inte bara på pappret), digitala hjälpmedel och ergonomiska städredskap existerar hos de verksamheter som i övrigt endast ser till sin egen plånbok. Skatteskulder, orena bokslut, obalans i förhållandet anställda och omsättning är andra exempel. Detta och mycket mer kommer sammanfattas under första halvåret 2022, och i kommande litteratur – Råd & Anvisningar del 4 – som handlar om upphandlingar och vad som är viktigt att tänka på.

Sista nyheter

Tipsa oss

Berätta om ett branschevenemang. Skicka ett mail till info@stadbranschensverige.se