Städbranschen Sverige Auktorisation AB + Ensucon AB

Städbranschen Sverige Auktorisation ABs kontroller genomförs av oberoende revisorer från konsultbolaget Ensucon AB. Revisorerna på Ensucon AB har mångårig erfarenhet med denna typ av kontroller åt flera andra branschorganisationer, industrier och upphandlande myndigheter runt om i Sverige. Tack vare denna kontroll och tillgång till expertstöd åt medlemmarna kan auktorisationen kvalitetssäkras ytterligare en nivå. Ensucon AB anlitas av flera stora myndigheter som upphandlar bland annat lokalvårdstjänster för att göra leverantörskontroller där lagefterlevnad och avtalsuppfyllnad står i fokus.

– Tack vare auktorisationen och de krav som ställs i kombination med kontrollerna, kan branschen växa och ge trygghet åt upphandlande organisationer, säger  Gustav Johansson, revisionsledare på Ensucon AB.

Ensucon AB är ett växande konsultföretag med cirka 50 konsulter som jobbar inom områdena miljö- och hållbarhet med kontor i Lund, Göteborg och Stockholm. Sedan 2019 har Ensucon hjälpt Städbranschen Sverige med att ta fram kriterier inom arbetsrätt, miljö, arbetsmiljö, hygien, kvalitet och sund företagsamhet. Syftet med kriterierna och auktorisationen är att höja ribban för alla verksamma inom branschen, såväl lokalvårdare, konsulter, materialleverantörer och upphandlare.

– Det är svårt för många företag och myndigheter att göra kontroller själva. Med hjälp av auktorisationen får dem det stöd de behöver för att känna sig trygga i det som upphandlas inom branschen, säger Gustav.

År 2022 är året då allt händer. Nu påbörjas resan mot en seriös och kvalitetsstämplad bransch för ett Rent och Hållbart Sverige.