Reaktion på SVT Aktuellt 29 maj 2019

Vid Aktuellt 29 maj 2019 och inslaget där Lars Calmfors (Professor Emeritus Nationalekonomi) uttryckte behov av nya arbeten med lägre minimilöner för att rädda integration och sysselsättning i vårt fantastiska och mångkulturella land. Städbranschen Sverige vänder sig tydligt emot detta inslag då det precis som fackförbunden redan kommenterat riskerar att orsaka en fortsatt ond spiral avseende lönebildningen i allmänhet.

Städbranschen Sverige vänder sin kritik också direkt till SVT och Aktuellt SVT2 då man i inslaget endast visar olika städmoment varpå detta yrke direkt kopplas till inslagets innehåll. Städbranschen lider redan sedan många år av ett sargat rykte och har redan problem avseende låga löner, dåligt genomförda upphandlingar där höga krav och dåliga ersättningar är ett faktum!

Det är verkligen inte respektbyggande att presentera inslaget på det sätt som gjorts för en stor yrkeskår som ägnar varje dag åt att skapa hållbara, rena och hygieniska miljöer i vårt samhälle! Att bevara våra fastigheter oavsett offentliga eller privata i ett gott skick kräver god kunskap och respekt!

Städbranschen är den bransch som redan idag tar emot och utvecklar flest nyanlända. Det innebär dock inte att ”alla kan städa” utan snarare att vi är en bransch som är kompetent nog att hantera och ta emot personer från många olika kulturer! 

Sista nyheter

Tipsa oss

Berätta om ett branschevenemang. Skicka ett mail till info@stadbranschensverige.se