Städbranschen Sverige tar nästa steg för hela branschen!

Vi har sett ett framväxande behov i branschen att få tillgång till en samlande kraft, därför har vi nu dragit igång processen för att skapa en sådan. Idag kräver många kunder och upphandlare en auktorisation för att förenkla offertförfarandet och samtidigt säkra kvaliteten på leveransen, men idag finns det ingen som samlar leverantörernas, ytägarens- och kundernas gemensamma kunskap och erfarenhet som måttstock.

Städbranschen Sverige har en unik position då vi välkomnar både kunder, leverantörer och andra intressenter under ett tak, något som gör att vi kan skapa goda möjlighet för verkligt hållbara upphandlingar.

– Det finns enorma fördelar för både kunder och leverantörer att de kan samarbeta, och vår målsättning är att sänka barriärerna och skapa större transparens, säger Matthias Lindholm som är ordförande i Städbranschen Sverige.

Till det nya initiativet kommer även kopplas mervärden, som exempelvis kunskaps forum för att skapa bättre upphandlingar ur alla perspektiv.Men också Fair Play städ för en vit bransch, olika branschnätverk och vägledningar samt nyckeltalsprojektet för att nämna några, alla var och en för sig till för att säkra god och hållbar leverans för städtjänster. 

Städbranschen Sverige är den samlande kraften för ett rent och hållbart Sverige!