Rättvisa upphandlingar

Under flera år har vi fått tips från våra medlemmar, på upphandlingar som inte gör rätt för sig i ett modernt samhälle. Tyvärr förekommer fortfarande upphandlingar där uppdraget och ersättningen inte har rimliga proportioner, inte heller rättvisa i förhållande till de krav och villkor som ställs.

Vi har medverkat till att stoppa flera felaktiga upphandlingar genom åren, och det är det enda sättet för att få till en förändring. Tyvärr är det ofta i offentliga verksamheter, som det tillåts nivåer som inte ens räcker till att betala kollektivavtalsenliga löner, men det förekommer naturligtvis även i andra företag och organisationer. Det här med orimliga villkor skapar en stor uppfinningsrikedom hos en del leverantörer.

En kreativitet som vi absolut inte vill se i branschen, där bidrag, skattemedel och människor utnyttjas felaktigt som resultat. Mest lurade blir beställaren och individen som ska utföra tjänsten, för att inte tala om alla oss skattebetalare.

Vi har också vår egen spaning på marknaden, men kan omöjligt hitta alla oegentligheter som förekommer. Därför vädjar vi nu igen till alla verksamheter i branschen, såväl städleverantörer som leverantörer av material, maskiner eller förnödenheter. Kontakta oss, så vi kan fortsätta agera mot felaktiga upphandlingar, för en bättre framtid för alla i branschen.

Har du information om misstänkta oegentligheter, skicka in det till: upphandling@stadbranschensverige.se

För dig som anonymt vill berätta om något som inte är rätt, skicka din information till FairPlayStäd: https://stadbranschensverige.se/fairplay-stad/

Var med i arbetet för ett Rent och Hållbart Sverige på alla nivåer, du också!

Sista nyheter

Tipsa oss

Berätta om ett branschevenemang. Skicka ett mail till info@stadbranschensverige.se