Kollektivavtal är ingen garanti…

Är verkligen kollektivavtalet den enda parameter att titta på för att se om ett företag har ordning och reda, samt sköter sig enligt svenska lagar och regler? Att kontrollera om det finns kollektivavtal är bra, men tyvärr vet vi att det inte är en absolut garanti för en frisk och sund leverantör/företagare. För att vara säker krävs många fler kontroller tex. bokslut, moms och skatt (SKV-4820), referenser för att nämna några.

Genom åren har Städbranschen Sverige följt ett antal leverantörer som har kollektivavtal, men som i bakgrunden inte alls uppfyller de krav man ska kunna avkräva. Kreativiteten har varierat med fokus på löner i förhållande till verklig arbetad tid, personalpolitik, arbetsmiljö, kompetensutveckling. Vi vet att kollektivavtalet ibland tyvärr fungerar som en fasad.

Senaste tiden har vi upplevt i media att lösningen på alla problem skulle vara att kolla om företaget har kollektivavtal. Vi hoppas att fler förstår att det tyvärr inte är den enda lösningen….

Årligen gör Städbranschen Sverige en genomlysning på sina egna medlemmar, även nytillkommande medlemmar kontrolleras noga. Vi kan meddela att det inte är lätt, inte ens för den som kan. Varje år tackar vi nej till flera medlemskapssökande företag då de inte klarar våra krav. Emellanåt dyker det upp förändringar hos befintliga medlemmar under innevarande år, som ibland orsakar uteslutning, i vart fall påpekanden för rättelse inom en begränsad tid.

En annan problematik vi har i Sverige är sekretessen mellan myndigheter. Skatteverk, Migrationsverk, Ekobrott, Arbetsmiljöverk får inte enkelt kommunicera med varandra om problem som var och en upptäckt. Gissar att ni förstår problemet.

Genom åren har vi deltagit i en mängd olika möten och grupper där frågan diskuterats, och vi vet att det finns en bred samsyn att bryta upp sekretessen. Att myndigheter testat i projektform känner vi till, och att projekten varit framgångsrika för att stoppa ”fula fiskar” men även otillbörlig hantering av människor, skatter och moms vet vi också. Att det i flera år pågått tankar om att öppna upp sekretessen är bra och önskvärt, något för våra politiker att greppa och genomföra, ju förr dess bättre. Att lämna våra myndigheter möjligheten att kontinuerligt titta in hos varandra skulle göra stor skillnad, för att minska den kreativitet och missbruk av människor, system och bidrag som annars riskerar växa sig ännu starkare i de ”fula fiskarnas vatten”.

Syftet med denna artikel är att lyfta fram behov av redskap och system för att kunna kolla upp företagen bättre, där ansvaret idag huvudsakligen läggs på beställaren och leverantören att ha koll. Även för privatpersoner som anlitar olika företag där såväl ROT- som RUT används behöver ett verktyg för att göra säkra köp.

Men är det inte då rimligt att våra myndigheter borde stödja denna koll och därmed sätta upp ordningen? Trots allt pratar vi om skattemedel som inte kommer dit de så väl behövs?

Vi vädjar till alla och framförallt våra myndigheter och politiker att omgående agera för att öppna upp sekretessen mellan myndigheter och verkställa smarta verktyg att använda för såväl företag som privatpersoner. Trots allt är det rimliga krav för att uppnå rättvisa villkor, och ett Rent och Hållbart Sverige på alla nivåer!

Sista nyheter

Tipsa oss

Berätta om ett branschevenemang. Skicka ett mail till info@stadbranschensverige.se