ID kontroll – vägen till din trygghet

Vet du vem din kollega är egentligen eller vet du vem du anställt? Som upphandlare bör du även ställa dig frågan, hur viktigt det är att veta att rätt personer vistas i era fastigheter och kontor!

Den återkommande frågan från upphandlande parten är; ”Men hur kan jag kontrollera det?!” Vilket i och för sig inte bara gäller ID kontroll, utan även flertalet andra krav som man ställt i sin upphandling. Här finns stor potential att bli bättre generellt.

Om vi i denna artikel fokuserar på just ID kontroll, så törs jag lova att många tror att de har en bra kontroll när de kontrollerar Körkort eller Pass samt LMA kort. Samtidigt är det skrämmande många som inte ens kontrollerar detta!

Men om man nu ändå har en rutin som innebär att man alltid kontrollerar Körkort eller Pass samt LMA-kort i samband med anställning, så finns det många saker att tänka på:

  • Pass är generellt bättre att kontrollera än Körkort (som ID handling)
  • LMA kort och Körkort bör kontrolleras med täta mellanrum för att kontrollera så de är giltiga.
  • Vilken erfarenhet, kunskap samt utrustning har ni för att genomföra kontrollerna?
  • När man använder Passet i sin ID kontroll så finns en massa bra information som man kan kontrollera; likhet med foto, ögonfärg, längd, födelseort, be personen tala om sitt personnummer samt skriva sin namnteckning.
  • Även om personen klarar denna kontroll kan passet vara förfalskat, så ”duktiga” har förfalskarna blivit idag.

I en serie om tre avsnitt har vi spelat in en podd med Tobias Eng på Sistec, som är företaget som hjälper till med mer sofistikerade kontroller.

Lyssna och sprid i era företag och nätverk, dessa poddar och den information som delges är garanterat något som kommer spridas vidare och uppskattas! Inte minst är det en hel del häpnadsväckande ”aha upplevelser” som levereras!

Lyssna på poddarna här

Städbranschen Sverige har länge haft nära dialog och samarbete med #FairPlayBygg och driver sedan flera år verksamheten #FairPlayStäd.

Vi har fått ta del av mycket av det som gjorts inom Byggnadsindustrin kopplat till svart arbetskraft och fusk. Bland annat har vi insett att ID06 skulle behöva etableras i större omfattning även i vår bransch, det skulle ge alla en betydande trygghet kopplat till de fördjupade kontroller som genomförs där. Jämfört med ServiceID som är mer utbrett i vår bransch.

Städbranschen Sverige Auktorisation som startade upp 1: a februari 2022, har lagt med ID06 som ett krav. Just med tanke på trygghet och kontroll.

Inom kort kommer även en podd serie med ID06 – håll utkik efter den!

FairPlay Städ – tjänsten där man anonymt kan anmäla om man misstänker oegentligheter av olika slag hos städföretag. Till exempel oacceptabla arbetsvillkor, löner mm. Vi granskar informationen noggrant och vid fortsatt misstanke lämnas ärendet vidare till rätt myndighet, till exempel Skatteverket, Ekobrott, Migrationsverket och Arbetsmiljöverket. Oftast är det just Skatteverket som är de som agerar snabbast – de vill ju effektivt få in skattepengarna! Här önskar vi och vädjar till alla aktiva i branschen att få in fler tips och även tips på upphandlingar som inte känns rimliga. I en optimal värld skulle det inte behövas, men verkligheten ser annorlunda ut.

Gesa Markusson gör löpande våra egna kontroller på medlemmar i Föreningen Städbranschen Sverige och även grundkontrollen för sökande till Städbranschen Sverige Auktorisation.

Mycket av vårt fokus för en seriös bransch lägger vi på att informera och underlätta för upphandlare av städtjänster, så de kan ställa rätt frågor och ta rätt beslut. Detta tror vi är vägen för att lokalvårdaren i slutänden ska få en dräglig tillvaro att utföra sina viktiga tjänster.

Vi driver också på frågan att ID06 ska bli en naturligare garant för säkerhet och trygghet inom städbranschen, då ServiceID inte har någon direkt kontroll vid beställning av detta kort.

Sista nyheter

Tipsa oss

Berätta om ett branschevenemang. Skicka ett mail till info@stadbranschensverige.se