Städbranschen Sveriges Insamlingsstiftelse för kompetensutveckling

13 juni 2024

Alla eventer

Med syfte att:

  • Höja statusen för städbranschen
  • Höja kompetensen inom städbranschen
  • Lyfta karriärmöjligheter i städbranschen
  • Vill du vara med och bidra, finansiera, utbilda och utveckla både människor och företag?

Hör av dig till: Städbranschen Sverige info@stadbranschensverige.se

Insamlingsstiftelsen för kompetensutveckling är registrerad hos Länsstyrelsen

2023 års mottagare av bidrag från Insamlingsstiftelsen

Priset för stiftelsen för kompetensutveckling delades ut på Clean & Facility-mässan av grundaren Christina Holmefalk. Priset gick till Amina Hansson från Elite hemservice som fick en hemstädutbildning från Städakademin, Faduma Yassin från Elite hemservice fick ett Städkörkort med yrkessvenska från Christina Holmefalk Städutbildningar, samt Dorota Budzowska, Vallentuna kommun vann en ledarskapsutbildning från Borago. Grattis till er.

Vill du också vara med och bidra till att öka kunskapen i vår bransch så går det bra att sätta in ett frivilligt belopp på Städbranschen Sveriges Insamlingsstiftelse för kompetens-utvecklings Bankgiro 463-5322 eller SWISH 1236212989

Vid inbetalning ange namn, ditt eget personnummer eller företags organisationsnummer.

Städbranschen Sverige kommer en till två gånger om året i samband med branschdagar och/eller städmässor dela ut ett bidrag till en enskild person som vill höja kompetensen inom städyrket.

Det kan också vara städbolag, städorganisationer eller andra i branschen som söker bidrag för att ge möjlighet till att fler anställda kan få utbildning, även städbolag som redan har satsat på att utbilda och utveckla sin personal kan söka bidraget.

Vilket belopp de olika kriterierna kommer att erhålla kommer beslutas av Städbranschen Sverige Insamlingsstiftelses styrelse. I styrelsen för stiftelsen 2023 sitter följande personer – Christina Holmefalk, Astor Pettersson, Matthias Lindholm, Gesa Markusson

Alla som är med och bidrar kommer att synas och presenteras i samband med branschdagar och mässor samt i våra olika andra kanaler med logotype.

VAR MED OCH KOMPETENSHÖJ STÄDBRANSCHEN FÖR EN HÅLLBAR STÄDMILJÖ I FRAMTIDEN!

13 juni 2024

Tipsa oss

Berätta om ett branschevenemang. Skicka ett mail till info@stadbranschensverige.se

Kalender