Projekt desinfektionsmedel

24 juli 2024

Alla eventer

Städbranschen Sverige har beslutat att genomföra ett praktiskt test avseende hur olika desinfektionsmedel påverkar städbranschens vardag.

Städbranschen Sverige har beslutat att genomföra ett praktiskt test avseende hur olika desinfektionsmedel påverkar städbranschens vardag.

Projektet kommer omfatta såväl alkoholbaserade, som alkoholfria desinfektionsmedel och hur dessa påverkar olika golv- och ytskikt.

Vi vet att skador från alkoholbaserade hand- och ytdesinfektion många gånger är omfattande, att ytmaterial, tillika olika ytbehandlingar skadas med onödiga kostnader och konsekvenser till följd.

Vi vet:

Att skador från alkoholbaserade hand- och ytdesinfektion många gånger är omfattande, att ytmaterial, tillika olika ytbehandlingar skadas med onödiga kostnader och konsekvenser till följd.

Att utvecklingen ständigt går framåt och att nya alkoholfria produkter kommer ut på marknaden.

Att alkoholfria desinfektionsmedel har god funktion i förhållande till alkoholbaserade, med också andra viktiga värderingar avseende transport, lagerhållning och risker för såväl ytor som människan.

Att det inom EU bearbetas kring nya regler avseende farligt avfall kopplat till såväl ISO som Avfallsförordningen, vilket sannolikt kommer att komplicera användning av alkoholbaserade desinfektionsmedel ytterligare

Det vi nu ska ta reda på är:

Hur olika golv och ytskikt påverkas över en tid och vilka skador som uppstår vid kontinuerlig påverkan.

Vi kommer att kontinuerligt belasta ytor med desinfektion, men också där ytan först städas före ny dosering av desinfektion.

Produkterna som kommer användas är hämtade från marknaden och skall representera de mest vanligt förekommande inom respektive typ.

Stort intresse från golvtillverkare

Städbranschen Sverige har uppnått stort intresse från golvtillverkare och branschen för detta initiativ, och kommer nu under Q1-2024 genomföra testprojektet.

När testen genomförts kommer en sammanställd rapport presenteras med fokus på hur olika golv- och ytskikt påverkas över tid.

Under tiden vi genomför testet rekommenderar vi alla som brukar desinfektionsmedel, att börja tänka igenom de konsekvenser användningen innebär.

Gör er funktions- och riskanalys på alla nivåer!

Mårten Widborg, Rådet för Golv och Ytskikt

24 juli 2024

Tipsa oss

Berätta om ett branschevenemang. Skicka ett mail till info@stadbranschensverige.se

Kalender