Nu gör vi städbranschen Nordisk

8 mars 2023

Alla eventer

För flera år sedan hade vi ett Nordiskt råd inom städbranschen i Norden. Nu har vi återupptagit vårt samarbete mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge under namnet Nordic Cleaning Cooperation - NOCC!

För flera år sedan hade vi ett Nordiskt råd inom städbranschen i Norden. Nu har vi återupptagit vårt samarbete mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge under namnet Nordic Cleaning Cooperation – NOCC!

Syftet och målet med detta samarbete är initialt att lära oss av varandra och sprida information samt höja statusen för städbranschen – kort sagt ”göra städning nordisk”!

Det pågår en massa aktiviteter i rätt riktning i samtliga länder och vi är övertygade om att vi kan påverka och driva de viktiga frågorna starkare tillsammans!

Vi samarbetar gällande litteratur, mötesplatser och mycket annat branschgemensamt. För att ytterligare bredda samarbetet har vi beslutat att bjuda in våra medlemmar, så att när man är medlem i någon av de nordiska föreningarna får man samma medlemsrabatter som gäller i respektive land.

Datum

8 mars 2023

Tipsa oss

Berätta om ett branschevenemang. Skicka ett mail till info@stadbranschensverige.se

Kalender