Happyboss blir det första företaget inom Facility Management att certifieras enligt Verified Workforce

Solna, 2023.09.25 Sistec, en ledande aktör inom identitetsvalidering och arbetsrättsliga kontroller, är stolta över att meddela att vår uppdragsgivare Happyboss har blivit det första serviceföretaget inom Facility Management i Sverige att certifieras enligt Verified Workforce. Om Verified Workforce Verified Workforce är en certifiering som bekräftar att arbetsgivare har genomfört en säkerställd process för kontroll av…

Läs mer

Nu gör vi städbranschen Nordisk

Nu gör vi städbranschen Nordisk. Sedan en tid har de nordiska ordföranden från Sverige, Norge, Finland och Danmark, haft ett antal möten i syfte att jämföra och lära oss av varandra samt undersöka samarbetsområden i branschen. Samarbetet går numera under namnet; ”Nordic Cleaning Cooperation” och förkortas NOCC.

Läs mer