Vår kostnadsfria funktion ”Fråga Experten” med vår otroligt kunniga panel av kompetens som besvarar dina frågor. Skicka din fråga till oss via e-post: info@stadbranschensverige.se

En fråga om miljöarbete i städbranschen

FRÅGA: Vi är ett nystartat städföretag som inser att det här med miljö är ett viktigt ”issue” i branschen. Kan vi få lite tips på hur vi skall arbeta och tänka i denna fråga?

SVAR: Nummer ett är att utarbeta en miljö- och hållbarhetspolicy, sätt er tillsammans (medarbetare/ledning) och försök konkretisera:

 • Vad vill vi? Vad har vi för avsikter när det gäller miljö och hållbarhet?
 • Vilka mål vill vi uppnå?

Flera städverksamheter väljer idag att svanenmärka sin verksamhet. Ni kan läsa mer om detta på www.svanen.se .

Ni kan också gå en riktad utbildning i miljö Ekocentrum erbjuder några av Sveriges mest efterfrågade och uppskattade oberoende miljöutbildningar, kolla in deras hemsida www.ekocentrum.se

Kemikalieanvändningen är ett stort område inom städning och rent generellt finns en överanvändning av kemikalier. Börja få koll på kemet genom att skapa en lista på allt kem ni använder, behövs allt, doserar ni rätt osv.

Parfymen i rengöringsprodukter förbättrar inte rengöringen, däremot är den en extra miljöbelastning. Dessutom är många allergiska. Undvik parfymerade produkter.

Mikrofibertrasor fungerar till mycket, utan att man behöver använda något rengöringsmedel. De tunna fibrerna i moppen eller trasan lyfter smutsen från ytan som städas och lagrar smutspartiklarna. När trasan eller moppen doppas i varmt vatten öppnar sig fibrerna och släpper ut smutsen. De kan tvättas i 60° när de är smutsiga. Använd inte sköljmedel, då förstörs effekten.

Ultrarent vatten blir mer och mer vanligt i städning. Nu kan du städa mer effektivt än förut och välja bort onödiga rengöringsmedel, kemikalier och gifter. Med hjälp av det ultrarena vattnet städar du inte bara renare, du hjälper också till att bidra till en hållbar miljö.

Bioteknik – naturliga rengöringsprodukter som innehåller en bakterieflora som producerar enzymer och proteiner. Detta tar bort smutsen på ytan och i porerna och lämnar kvar goda bakterier och fortsätter att göra rent och ta bort dålig lukt, är något som kommer mer i framtiden.

Lycka till med ert miljöarbete.

NYÅRSTIPS

Tips på bra nyårslöften som man kan hålla

Problemet med de flesta nyårslöftena är inte att folk är oengagerade och inte orkar anstränga sig. Allt handlar faktiskt om att löftena (eller målen som de faktiskt är) är otydliga, saknar tydlig riktning och inte går att mäta. För att lyckas med dina nyårslöften så måste du göra dem till SMARTA MÅL! Vad innebär det då? Jo, det innebär att alla mål måste vara:

 • Specifika
 • Mätbara
 • Accepterade
 • Realistiska
 • Tidsbestämda

Här kommer några exempel

Träna minst 50 gånger istället för att ”komma i form”

Att lova sig själv att träna 50 gånger på ett år är både fullt rimligt (ca en gång i veckan) och väldigt tydligt.
Mitt löfte är att om du lovat dig själv att ”komma i bättre form!” tidigare men inte lyckats, då kommer du märka enorm skillnad om du kör den här varianten istället!

Sluta äta en specifik matvara istället för att ”jag skall äta mer nyttigt”

Målet måste vara tydligt och har du problem med att du äter för onyttigt så bör du börja med att ta bort din absolut största last. Är det Snickers? Hamburgare? eller kanske Cola? Oavsett vad det är så skall ditt nyårslöfte vara att sluta helt med just den produkten. Det är tydligt, mätbart och realistiskt!

Ring dina föräldrar minst 50 gånger istället för att jag skall ”ringa oftare”

Hur ofta ringer du dina föräldrar? Uppskatta dina föräldrar mer. Börja inte när det är för sent, börja nu!

En fråga om inrökta rum

FRÅGA: En av våra medarbetare som gått i pension har varit storrökare (dock inte rökt på rummet) och haft samma kontorsrum under ett 20-tal år. Nu ska en ny medarbetare flytta in i rummet och det luktar väldigt mycket rök. Vi är oroliga att det kanske inte bara hjälper att måla om väggarna. Hur får man bort röklukt i ett kontorsrum som detta?

SVAR: Krasst sett – det finns inga garantier för att man skall bli av med lukten! Inte med någon metod. Nikotinet har en förmåga att ”blöda” igenom det mesta.
Jonisator – avjoniserar röklukten, men luftutväxlingen är ganska säkert för klen.
Återstår – ozonsanering. Man täpper till alla luftventiler och sprutar in ozon i rummet med hjälp av maskiner som sedan får stå och bearbeta luften. Det ger ett hyggligt resultat men det kan vara så att man fortfarande inte kommer att få bort lukten helt. Även om det är den metoden som de flesta försäkringsbolag använder när de skall sanera efter bränder.
Vid behov kan man utföra så kallad spärrmålning (patentering) av väggar och tak vilket innebär att man genom målning med en alkydbaserad färg kan försegla kvarvarande luktpartiklar i byggnadsmaterialen

En fråga om introduktion av nya medarbetare

FRÅGA: Vi behöver skärpa till oss i vårt företag när det gäller introduktion av nyanställda medarbetare. Kan vi få lite tips på hur en bra introduktion av en nyanställd städare skulle kunna se ut?

SVAR: Med en genomtänkt introduktion får du din nya medarbetare snabbt på banan och ger personen bästa förutsättningar för att utvecklas.

Både ansvarig chef och den nyanställde har ansvar för att introduktionen ska bli bra och fungera väl. Chefen kan utse annan lämplig person att vara fadder/mentor, men ansvaret för att den blir utförd ligger på chefen.

Det är bra om den nya arbetsplatsen i god tid planerar för hur introduktionen ska läggas upp och utse en fadder, mentor eller någon annan som har huvudansvaret för den nyanställda.

Ställ i ordning städvagn, omklädningsskåp, arbetskläder och ordna praktiska saker som nycklar, passerkort och eventuella IT-verktyg.

Ge en så realistisk bild som möjligt av företaget och det aktuella jobbet redan under rekryteringsprocessen. Var tydlig med hur företaget ser på sin verksamhet, men även med hur arbetskamrater bemöter varandra och hur man ser på relationer med kunder och andra externa kontakter.

Skapa trygghet och tydlighet genom att ha en ärlig, rak och öppen dialog om den nyanställdes uppgifter och vad som förväntas.

Tänk på att ingen människa kan ta in hur mycket ny information som helst.

Här är exempel på en lista på vad som kan ingå i en introduktion:

 • Välkomsthälsning och presentation för arbetskamraterna.
 • En rundvandring och visning av arbetsplatsen och personalutrymmen, nödutgångar, omklädningsrum, köksutrymmen med mera.
 • En genomgång av arbetsuppgifterna.
 • Fakta om företaget/organisationen. Hur är företaget organiserat, vilka mål har det och vilka arbetsmiljöregler gäller.
 • Information om anställningsavtal, arbetstider, tidrapportering, sjukfrånvaro, löneutbetalning och andra rutiner. Personalförmåner som friskvård och subventionerad lunch.
 • Olycksrisker i arbetet och hur de förebyggs. Skyddsutrustning, första hjälpen, brandutrustning, larmrutiner och så vidare.
 • Risker för arbetsskador, som tunga lyft, och hur de undviks.
 • En introduktionsutbildning i vilka städmetoder, städmaterial, kem/rengöringsmedel, städmaskiner osv. som används i ert företag.
 • Vilka som är fackliga företrädare, eventuella handledare, närmaste chefer och skyddsombud.
 • Manualer, checklistor och andra skriftliga instruktioner som behövs i arbetet eller minskar risker
 • Efter 2-6 månader, genomför ett medarbetarsamtal inklusive uppföljning av introduktionen.

Lycka till

En fråga om skyddsronder

FRÅGA: Hur ska en bra skyddsrond se ut och hur ofta ska den genomföras. Finns det olika typer av skyddsronder. Räcker det med två skyddsronder per år.

SVAR: Det finns inget bra generellt svar på ovanstående fråga. På många arbetsplatser genomför man inte fler än två skyddsronder per år, på en del ställen bara en. Svar på om detta är tillräckligt så måste man se till hur verksamheterna ser ut på arbetsplatsen och hur den psykosociala arbetsmiljön ser ut.

Det första man behöver titta på är hur stor arbetsplatsen är, hur många är anställda, förekommer skiftarbete, förekommer kvälls- eller nattarbete, förekommer ensamarbete, förekommer arbete utomhus.

En skyddsrond ska inte ta för lång tid att genomföra, det är bättre att dela upp arbetsplatsens ansvarsområden och genomföra skyddsronderna oftare. Det är otroligt viktigt att de brister man upptäcker också blir åtgärdade vilket är enklare om åtgärdslistan inte blir alltför lång.

Så svaret på frågan om det räcker med två skyddsronder per år är både ja och nej beroende på verksamhetens art och hur man väljer att lägga upp arbetet.

Arbetsgivaren är alltid ansvarig för att skyddsronderna genomförs, det är arbetsgivaren som kallar till skyddsronden. Skyddsombudet och eventuella brandskyddsansvariga/arbetsmiljöansvariga skall delta, ansvarig chef och ibland kan någon från företagshälsovården delta (t e x skyddsingenjör).

På arbetsmiljöverket finns bra instruktioner och tips (i utskriftsvänlig version) på vad som skall undersökas och även bra handlingsplaner.

Hur ser skyddsronderna ut på din arbetsplats?

Vad är egentligen ett gott bemötande?

För företag är service och gott bemötande en överlevnadsfråga. Att kunna ”ta folk” gör också ditt jobb mycket lättare.

Service är det starkaste konkurrensmedlet, leveranser blir mer och mer standardiserade men får du ett bra bemötande kommer man tillbaka och kan till och med bli en stamkund.

Lite tips om bemötande

 • Få kunden att känna sig sedd och visa att du är tillgänglig
 • Skapa en dialog med kunden och ställ öppna frågor (”Hur kan jag hjälpa dig” snarare än ”kan jag hjälpa dig)
 • Visa intresse för kunden
 • Var trovärdig, äkta och ärlig. Människor känner direkt om de pratar med någon som saknar genuint intresse för deras ärende
 • Ha ett trevligt avslut vid en kommunikation som skapar en känsla för kunden vid ett eventuellt återbesök (”Har du några problem, tveka inte att ringa igen, här har du mitt visitkort”)

Övrigt att tänka på:

 • Ha rätt mental inställning
 • Var vänlig
 • Lyssna, lyssna, lyssna
 • Håll löften
 • Fråga, fråga, fråga
 • Var nyfiken
 • Följ upp

En fråga om linoleumgolv

FRÅGA: Jag har haft äkta mattor på ett linoleumgolv och de har legat där under en längre tid. Nu har mattorna färgat av sig på golvet och jag får inte bort färgen. Har ni några experttips på hur man kan göra för att få bort färgen, om det överhuvudtaget går?
Tacksam för råd.

SVAR: Om det legat äkta mattor på ett linoleumgolv och efter dem blivit fläckar är det mest troliga att den oxidation som pågår i linoleumgolvet (naturgolv) som också påverkas av dagsljus och syra avstannat (visar sig ofta som en gulaktig ton som förstås kan variera beroende på linoleumgolvets egentliga färg). Fläckarna på mattan brukar i dessa fall motsvara precis mattans storlek och är således egentligen inte ett tekniskt fel men kräver en tid av dagsljus för att dämpa sig och/eller helt försvinna.
Hur lång tid detta tar är olika men ett par månader minst och ibland längre, det beror väldigt mycket på hur länge mattorna legat på golvet. Något sätt att påskynda processen är svårt, men så stora mängder dagsljus som möjligt eller annat UV ljus påskyndar processen.
Är fläckarna av annan typ behövs lite mer dokumentation.

En fråga om medarbetarsamtal/utvecklingssamtal

FRÅGA: Jag är områdeschef över två enhetschefer vid en lokalvårdsorganisation vid ett större sjukhus. De har närmare 120 lokalvårdare under sig (ca 60 medarbetare var). Nu kommer en dem hastigt sluta sin anställning och uppgiften med medarbetarsamtal/utvecklingssamtal blir oöverstiglig för den enhetschefen som blir ensam kvar.

Min fråga är om medarbetarsamtal/utvecklingssamtal i grupp skulle kunna vara en lösning. Har ni erfarenhet av detta, vilka tips och råd kan ni ge?

SVAR: Utvecklingssamtal i grupp kan absolut vara en lösning i stora städorganisationer med många anställda. Det är viktigt att stämma av med medarbetarna att det är ok för dem, vissa kanske känner sig bekväma med det medan andra inte gör det. Prova det med de som vill och som vet vilka de känner sig bekväma med i grupp.

Annars kan du genomföra förberedande gruppsamtal t ex vad gäller verksamheten och hur teamet skall jobba för att bidra till verksamhetens mål på bästa sätt.

Genomför man förberedande gruppsamtal kan de individuella samtalen bli effektivare genom att ni snabbare kommer att samtala om medarbetaren.

Ämnen att diskutera i en gruppdialog

 • Övergripande mål
 • Avdelningens mål
 • Utvecklingsområden
 • Nya utmaningar
 • Er kompetens
 • Kompetensbehov
 • Förbättringsområden
 • Samarbete och relationer inom gruppen och med andra enheter

Du som chef skall vara samtalsledare, hålla samman och driva processen framåt, du måste även se till att alla har möjlighet att komma till tals.

Lycka till

En fråga om arbetsplatsträffar

FRÅGA: Vår chef säger att arbetsplatsträffar är obligatoriska, har chefen rätt i det?

Vi är flera medarbetare som tycker att arbetsplatsträffarna bara är information från chefen och att det inte finns någon möjlighet till dialog och diskussioner.

Hur kan vi skapa bättre arbetsplatsträffar som är mer givande?

SVAR: Ja det stämmer att chefen (arbetsgivaren) kan bestämma att arbetsplatsträffar är obligatoriska och är en del av de ordinarie arbetsuppgifterna. Man är skyldig att vara med på möten som man blir kallad till. Ibland kan denna fråga vara reglerad i lokala avtal med arbetsgivare och fackförbund. Kolla upp hur det ser ut just hos er.

Det är otroligt viktigt att medarbetare får komma till tals på arbetsplatsträffarna. Kan ni lägga fram ett förslag om att ha omväxlande möten med enbart information från chefen och ha andra möten där det finns mer utrymme för dialog? Se till att så många som möjligt kommer till tals på mötena med dialog, t e x via bikupor.

Information kan även lämnas i form av ett nyhetsbrev som mailas ut eller sätts upp på en anslagstavla, då går det åt mindre mängd tid för det på själva arbetsplatsträffen.

Det finns ingen idealmodell för hur en arbetsplats träff ska se ut men det är viktigt att den anpassas till verksamheten.

Dagordning och handlingar ska skickas ut i god tid, så att alla kan förbereda sig. De beslut som fattas ska dokumenteras, så att ni kan gå tillbaka till dem om det behövs.

Förslag på dagordning kan till exempel vara:

Verksamheten

 1. Verksamhetsläget: plan och diskussion för kommande period
 2. Ekonomiska läget
 3. Problem med maskiner, utrustning, städmaterial annat
 4. Inköp

Personal och organisation

 1. Personalfrågor
 2. Samarbetet i gruppen
 3. Arbetsfördelningen
 4. Förbättringsförslag (bikupor?)

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

 1. Risker på arbetet
 2. Uppföljning av eventuell åtgärdsplan

Övrigt

En fråga om kvalitetsuppföljning

FRÅGA: Vi har inga bra rutiner vad gäller kvalitetsuppföljningar och måste ta tag i denna fråga. Vad finns det för bra mallar och vad finns det för nycketal/redovisningar som är enkla att följa upp?

SVAR: Städbranschen Sverige har tagit fram en enkel excelmall för kvalitetsuppföljning som finns under Städbranschens ABC i vår app. Där redovisas kvalitén i en procentsats, till exempel 90%. Det är alltid bra att sikta högt och ha ett högt nyckeltal men där måste man också ha en dialog med kunden och deras önskemål förstås.

En del kvalitetssystem redovisar cirklar och diagram som bilden här nedan visar. Det är enkelt för både lokalvårdare och kund att ta till sig.

Det finns olika digitala system på marknaden och flera leverantörer som kan tillhandahålla bra kvalitetsuppföljningssystem. Ta kontakt med några och be om en demonstration.

INSTA 800 (SS 627801:2012) är en nordisk standard som används för mätning och utvärdering av städkvalitet. Standarden är framtagen i samarbete mellan köpare, branschorganisationer och fackliga organisationer och används idag framförallt vid upphandling av städning i offentliga miljöer.

För INSTA 800 krävs förkunskaper både för kund och städföretag. Vår medlemsnytta Borago tillhandahåller bra kurser i iNSTA 800, gå in på deras hemsida och läs mer www.borgao.se

En fråga om flammigt städresultat

FRÅGA: Vi städar på skolor och kontor och har problem med att alla ytor ser lite grå och flammiga ut – speglar, bord och golv. Vi tvättar själva i tvättmaskin och doserar med det kem vi är anvisade från vår beställare. Vi har en känsla av att det används lite för mycket kem i städningen, kan det verkligen vara orsaken?

SVAR: Problemet ni beskriver kan ha flera orsaker; 1.) Dosering av moppar och dukar är viktig för städresultatet, att anskaffa en bra doseringsutrustning är också lönsamt, framförallt nu för tiden när många rengöringsprodukter är i högkoncentrat. Fel dosering är en stor orsak till att de lämnar överskottsrester av rengöringsprodukt kvar på de ytor vi städar, som växer till sig över tid som överskott. 2.) Preparera moppar och dukar ”städklara” är också viktigt, ett mikrofibermaterial som är för blött gör ingen nytta det finns ingen plats kvar för smuts att fastna. Följ alltid anvisningarna från din materialleverantör hur mycket vatten/rengöringsvätska en mopp eller duk skall ha som städklar, använd tvättmaskin eller backpreparering som metod för preparering. Blötlägg aldrig moppar och dukar och försök pressa eller vrida ut materialet, det kommer alltid vara för blött och lämna för mycket kvar på ytan som städas med resultat som påminner om er fråga. 3.) Hållbarhet, tänk också på att moppar och dukar av mikrofiber inte håller i evighet, genom tvätt och städning slits materialet olika, beroende på kvalitét. Tvätten sliter allra mest (ca 75% av livslängden), därför är det viktigt med bra och rätt tvättmaskiner, rätt tvättmedel med kontrollerad dosering, fyll inte maskinen med för mycket material och serva maskinen regelbundet.

En fråga om rekrytering

FRÅGA: Jag skall rekrytera några lokalvårdare till vår lokalvårdsorganisation. Den här gången vill jag verkligen ha in rätt personer. Kan ni ge tips på hur man ska tänka så att rekryteringen blir så lyckad som möjlig?

SVAR: I städyrket är det jätteviktigt att man få in rätt person med rätt attityd. Precis som i alla andra yrken vill vi gärna behålla personen under en lång period framöver och då är det extra viktigt personen ifråga inte ser det som ett ”tillfälligt” jobb tills de hittar något annat ”bättre”.

Några tips att tänka på:
 • Anställ en person med rätt attityd och utbilda henne eller honom med rätt kunskaper, istället för att anställa en person med rätt kunskaper men med fel attityd.
 • Träffa några av slutkandidaterna tillsammans.
  I grupp förändras alla människor, vissa till det bättre andra till det sämre. Därför är det klokt att se vilket gruppbeteende respektive kandidat har innan du anställer.
 • Ställ frågor som tvingar till ett val. Det gör det svårare för kandidaten att reservera sig, eller svara med en helgardering, vilket ger dig ett betydligt bättre grepp om kandidatens personlighet och sätt att resonera. Därmed blir det lättare för dig att välja rätt.
 • Det är ingen slump att vindrutan på en bil är större än backspeglarna. Lägg alltså inte allt för mycket energi på och vikt vid respektive kandidats CV – vad de gjort förut. Fokusera istället din tankemöda på vad hon eller han kan göra tillsammans med dig i framtiden. Trots allt: Det är ju de framtida stordåden du vill åt.

Har ni roligt på jobbet?

Minst åtta timmar per dag och 50 % av din vakna tid tillbringar du på jobbet eller med tankar på jobbet.

En del tycker det är tråkigt, andra tycker om sitt jobb men stressar för mycket, tar på sig för mycket arbete, ägnar tid åt fel saker, och känner ständigt dåligt samvete för att inte hinna med och då kan jobbet kännas som en börda.

Ju mer en anställd fokuserar på att arbetet är tråkigt desto större risk är att den anställde varken skrattar eller trivs vilket i sin tur påverkar arbetsresultatet negativ.

Att ha roligt på jobbet ökar arbetsresultatet och lusten. Hur kan man då göra för att få roligt på jobbet?

Allt börjar med vad du väljer att tänka på. När du är på väg till arbetet kan du t ex välja att tänka på något som gör glad, upprymd, arg eller irriterad. Oavsett vad du tänker kommer dina tankar att avgöra vilka känslor du har när du kommer till jobbet.

Några tips

 • Ändra förhållningssätt till jobbet och se det som en möjlig källa till att få energi, glädje och inspiration
 • Lista upp minst 10 positiva saker med ditt jobb och var glad och tacksam över dessa
 • Börja dagen med att bestämma dig för att idag ska du inte stressa upp dig oavsett vad som händer
 • Börja dagen med ett leende och hälsa på alla du möter och ta dig tid till samtal, samtalet kanske ger dig en kick i rätt riktning
 • Gör något roligt på lunchen, gör något du inte brukar göra med någon arbetskamrat
 • Vill du ha mer utmanande arbetsuppgifter – prata med chefen, det kanske finns möjligheter

Det finns ett samband mellan skratt, trivsel och arbetsresultatet. Gör saker som får dig att må bra eller i alla fall bättre. Le mer för ju mer du ler desto större är chanserna att leendena utvecklas till skratt.

Ändrade förutsättningar?

FRÅGA: Vid en upphandling av städ behöver vi få med eventuella förändringar i uppdragen. Städytor kan ju under kontraktstiden utökas eller minskas av olika anledningar. (Både små och stora förändringar).
Hur bör man formulera detta i avtalet? Hur brukar man formulera avräkningen på de nya ytorna?

SVAR: Vid avtalsändringar gällande minskat åtagande t.ex. ändring av städyta, lokalförändringar m.m. skall dessa bekräftas genom skriftlig avtalsändring. Uppsägningstiden är beroende av erforderlig uppsägningstid av personalen.
Vid minskning med upp till 3% av den fasta städkostnaden gäller två veckors uppsägningstid. Vid minskning på 3 – 25% av den fasta städkostnaden gäller tre månaders uppsägningstid. Minskning därutöver gäller sju månaders uppsägningstid.

Intyg och certifikat inom städbranschen?

FRÅGA: Det förekommer viss förvirring kring vilka certifikat och intyg som finns i städbranschen, kan ni tydliggöra det?

SVAR: Almega har tillsammans med branschen tagit fram SRY yrkesbevis och SRY kompetensbevis. Här ingår både teoretiska och praktiska prov. Även muntlig del förekommer.

SSC har tillsammans med branschen och Fastighetsanställdas förbund tagit fram PRYL certifikat. Här ingår både ett teoretiskt och praktiskt prov.

Flera företag och leverantörer har tagit fram interna/externa tester, intyg och diplom.

Det viktigaste – vad är det som vi efterfrågar i vår organisation så att utbildningarna kan anpassas till det egna behovet och validering av kunskaper.

Sök mer på hemsidorna nedan:

SRY Yrkesbevis – Almega Serviceföretagen www.sry.se/yrkesbevis

SRY BAS – Almega service företagen www.sry.se/sry-bas

SRY Validering – Almega serviceföretagen  www.sry.se/sry-bas/

PRYL – Svenska Special Certifieringar www.borago.se/PRYL_utbildning.html

Vill du veta mer om utbildningarna kontakta handledare Almega Service entreprenörerna:  www.sry.se/dipl-handledare/

Polishbehandla oljade trägolv?

FRÅGA: Kan man polishbehandla trägolv som är oljade eller möjligen hårdvaxoljade?

SVAR: Att polishbehandla trägolv är inte en lämplig metod, särskilt om man inte vet hur golvet är behandlat tidigare. Undantaget kan vara ett lackat trägolv som med rätt fabrikat (viktigt att veta vem som är golvtillverkare så det blir rätt produkt) av lackrefrescher (lättpolish) snyggas till. På oljade eller hårdvaxoljade trägolv kommer polishen inte att fastna särskilt bra och svårigheten att ta bort polishen ökar markant, polishbort förstör trägolven.

Oljade eller hårdvaxoljade trägolv skall underhållas med rätt produkt, bäst med den som har använts från början. Möjligheten att konvertera från traditionell olja till hårdvaxolja finns, vilket också kan förenkla kommande underhåll.

Vill du veta mer? Kontakta en leverantör av hårdvaxoljeprodukter i din närhet.

Kalkavlagringar på klinker

FRÅGA: Vad är den kraftfullaste metoden för att få bort gammalt och hårt sittande kalkavlagringar på duschgolv av klinker och i fogar?

SVAR: När inte sanitetsrent i starkare koncentration, ättika, citron eller vinsyra eller slutligen specifika kalkbort från de större kemleverantörerna fungerar så är det bara Saltsyra som hjälper, och då måste man vara både klok och försiktigt för att lösa problemet!

Utöver kunskap om åtgärd vid användning av saltsyra skall det personliga skyddet följa adekvata regler med såväl hand, ögon och kroppsskydd samt att aktuell yta spärras av.

Ytan skall vara fuktad med vatten, saltsyra tillförs i små doser med stor försiktighet och får verka en kortare stund (det brukar gå ganska fort) sedan sköljs allt bort med vanligt vatten och neutraliseras slutligen – efter noggrann sköljning – med såpvatten. Såpa och saltsyra får under inga omständigheter komma i kontakt med varandra (surt och basiskt är en farlig kombination)!

Risken med saltsyran är att fogar kan ta skada (vittrar sönder), plattan tar sällan skada så länge det är en sintrad/glaserad klinkertyp. I värsta fall kan man bli tvungen att komplettera fogen i efterhand.

Riskbedömning inför en organisationsförändring

FRÅGA: Jag har fått i uppdrag att göra en psykosocial riskbedömning inför en planerad organisationsförändring i vår städorganisation (en del av städobjekten skall läggas på entreprenad).

Kan ni hjälpa mig med vad en sådan bör innehålla samt lite allmänna tips och råd

SVAR: Att ta reda på vilka arbetsmiljörisker en förändring i verksamheten kan innebära är lönsamt genom att riskerna kan åtgärdas i tid. När det gäller den psykosociala arbetsmiljön är det främst saker som människan påverkas av på arbetsplatsen såsom stress, relationer, arbetsorganisation och arbetsinnehåll.

Allmänna tips och råd kan vara att bjuda in arbetstagare/skyddsombud för att medverka och att ni tillsammans i gruppen diskuterar, träffar berörda och sammanställer materialet.

Arbetsmiljöverket har utarbetat ett mycket bra material just för ”Riskbedömningar inför ändringar i verksamheten” som finns på www.av.se

Lite exempel kan vara:

A. Precisera den planerade ändringen

 • Var ska ändringarna genomföras?
 • Vilka arbetstagare/grupper berörs?

B. Gör riskbedömningen

 • Vilka risker innebär ändringarna?
 • Är riskerna allvarliga eller inte?

C. Åtgärda

 • Vilka åtgärder skall genomföras?
 • När ska åtgärderna vara genomförda?
 • Vem ser till att åtgärderna genomförs?

Chefskap/ledarskap?

FRÅGA: Det är lätt och vanligt att blanda ihop begreppen chefskap och ledarskap, kan ni hjälpa oss att förklara skillnaden?

SVAR: Ja chefskap och ledarskap är lätt att blanda ihop. Ett faktum är att det är två helt olika saker. Förenklat kan man säga att chefskapet är en position och ledarskapet är en relation.

Som chef blir du tillsatt. Oftast av andra chefer. Chefsrollen är mer formell och mer väldefinierad än ledarrollen. I en chefsroll ingår oftast några på förhand definierade förväntningar och ansvar. Mycket av chefskapet handlar om beslutsfattande, förmedling och inhämtning av information, styrning (vilken riktning ska organisationen ta, vilken marknad ska vi in på, vilka tjänster ska vi leverera och så vidare), uppföljning, lönesättning och budgetarbete. I detta ligger även miljöarbetet. En chef får därför ”aldrig” vara villrådig, åtminstone inte utåt sett, en chef måste alltid visa att han eller hon tror på sitt och gruppens beslut, om inte så kan beslutet anses taget på osäkra grunder med risken att det inte efterlevs.

Ledord inom chefskapet är: Verksamhetsansvar, målstyrning, strategier, resursstyrning, ekonomistyrning, MBL, personalansvar, arbetsmiljöansvar.

En god ledare är en person som dels lyckas skapa trygghet och förtroende och dels en person som inte sätter sig främst utan som hellre lyfter fram andra. En bra ledare agerar föredöme och förmår andra att vilja uppnå mål och övergripande målet utifrån sin egen vilja och sina val.

Ledarskap handlar om att få alla medarbetare att med beslutsamhet och entusiasm sträva mot samma mål. Ledare blir du genom ditt sätt att vara och hur du påverkar andra. Ditt ledarskap formas i dina relationer till framför allt dina medarbetare.

Ledord inom ledarskapet är: Experten inom verksamhetsområdet, strukturera det dagliga arbetet, kvalitetsansvarig, strukturfel lyfts till chef, gruppens naturliga ledare, personlig coaching, kompetensutveckling/introduktion.

Fråga om flyttstädning…

FRÅGA: Jag beställde flyttstädning från en städfirma i Mellansverige. Den person som kom arbetade inte åt städfirman utan troligen hos en annan städfirma. Personen kunde knappt svenska och knagglig engelska. Men det är varken det eller utförandet av jobbet (som var prickfritt) som är mitt problem.

Problemet var att jag inte hade fått information om att det var en annan städfirma (än den jag anlitat). Jobbet startade klockan 09:00 och 19.30 avslutades det. Som jag uppfattade det hade en person gjort allt jobb ensam. Raster? Arbetstid? Lön? Många frågetecken.

Min känsla är att om jag kontaktar städfirman jag anlitade händer inget. Vet inte om det går att göra på annat sätt? Är det vanligt att man köper in tjänster från andra firmor i branschen. Jag använder inte städtjänster annars.

Hoppas få lite råd/vägledning

SVAR: Det bästa är om du personligen tar kontakt med städfirman du anlitade, och ställer dina frågor/funderingar kring raster, arbetstid och lön, det är viktigt att de blir medvetna om kundernas tankar (misstankar). Om städfirman är professionell och mån om sina kunder, ger de dig ett bra svar som du kan känna dig nöjd och tillfreds med.

Om det inte är så och dina misstankar kvarstår måste du få fram lite mer bevismaterial t ex att det verkligen förhåller sig så att de inte betalar avtalsenliga löner, och/eller har anständiga arbetsförhållanden. Då kan du också vända dig till Arbetsmiljöverkets avdelning för ”osund verksamhet” som gärna kollar närmare på företag som inte sköter sig.

Städfirmor som är knutna till Almega eller till Städbranschen Sverige är att rekommendera när man skall köpa sina städtjänster. En av Städbranschen Sveriges ledstjärnor är en vit bransch, där vi arbetar för rimlig prissättning av städtjänster, avtalsenliga löner och anständiga anställningsvillkor.

Att städfirmor använder sig av underleverantörer är inte helt ovanligt framförallt vid arbetstoppar, men då bör dom informera dig som kund om att så kommer ske. Vidare ska de bära arbetskläder och kunna uppvisa Service-ID eller motsvarande legitimation så att du som kund känner dig trygg med vem eller vilka som befinner sig i ditt hem eller på din arbetsplats.

Miljöriktiga moppar

Fråga: Vi är ett städbolag som försöker vara miljöriktiga i alla våra val. Sedan en tid har vi märkt att våra moppar och dukar slits mer än vanligt. Vi använder Bra Miljöval och Svanenmärkta kem men tycker ändå att materialet slits för fort och heller inte städar lika bra.

Vi tvättar alla material själva och har ganska nya, mindre tvättmaskiner. Vi tvättar i 90-95 grader och använder ett pulvertvättmedel vi blivit rekommenderade.

Har ni några förslag hur vi kan göra?

Svar: Låter som ni tänkt på många delar i ert arbete, något vi tycker är jättebra!

Beträffande tvätt av dukar och moppar är det vanligaste felet att vi tvättar onödigt varmt och glömmer att materialet inte håller en livstid. Endast i särskilda fall behövs temperaturer över 70° för att göra tillräckligt rent. Inom vårdmiljö tvättar man med så kallad termisk desinfektionstvättprogram, där temperaturen pikar 10 minuter på slutet över 72° och upp till 78° för att uppnå sina krav.

Pulvertvättmedel har ofta ett högre pH, vilket ni lätt sänker genom att använda flytande tvättmedel, pH bör ligga på max 9,7 för att inte slita onödigt.

Idag finns också biologiska tvättmedel som gör att man kan sänka temperaturen ännu mer med bibehållen eller förbättrad renhet.

Viktigt är också att borsta/skaka ur mopparna före tvätt och inte stoppa tvättmaskinen för full. Tvätten måste ha plats att tumla runt annars blir den inte ren, lite mer än halvfull maskin är optimalt. Sänk temperaturen, rätt pH-värde och fyll inte maskinen för mycket, är tre bra tips för att öka hållbarheten och funktionen på era material.

Hur ska man hantera konflikter mellan medarbetare?

FRÅGA: Vi har en långdragen konflikt mellan två medarbetare på jobbet, som i grunden handlar om meningsmotsättningar. Situationen börjar bli ohållbar. Kan jag som arbetsledare få lite vägledning hur jag kan agera?

SVAR: Tyvärr tycker de flesta att konflikter är jobbiga och obehagliga. Därför tillåts många konflikter på arbetsplatsen att gro alldeles för länge. Med rätta metoder kan man lösa de flesta konflikter. Det allra viktigaste är att försöka undvika kamp eller prestige och tänka konstruktivt. Försök få parterna att lyssna på och förstå varandra så blir det lättare att lösa konflikten.
Pröva att utgå från dessa punkter i en konflikt:
•    Balans, se till att känslorna inte rusar iväg, försök behålla en lugn stämning och att få en balans mellan känsla och förnuft.
•    Förståelse, ibland kan medarbetare göra allt för att missförstå varandra. Be dem försöka förstå hur den andre tänker. Att se konflikten både utifrån sin egen och sin motparts utgångspunkt.
•    Kommunikation, så länge parterna fortsätter att prata med varandra finns en chans att de ska kunna lösa konflikten. När de slutar kommunicera är alla möjligheter borta. Försök få dem att skapa en dialog, istället för monolog.
•    Tillförlit, om man inte vill att en konflikt skall sluta i total kaos, måste man sluta tänka illa om sin motpart. Ömsesidig tillit är en basförutsättning för man skall kunna lösa en konflikt.
•    Acceptans, försök få dem acceptera varandra som individer, även om de inte kan acceptera varandras åsikter. Att ha olika åsikter kan till och med vara bra i företag och organisationer och kan bidra till utveckling och nytänkande.

Fråga om upphandling av entrémattor

Vi skall göra en upphandling för hyra av entrémattor (tvätt, transport, utbyte). Kan ni ge lite tips och råd kring vilka krav som är lämpliga att ställa?

SVAR:

Förutom sedvanliga kontroller som:

 • Ekonomisk stabilitet, och skattekontroller
 • Kapacitet

Exempelvis:

Beskrivning av organisation och bemanning, tänkt logistikupplägg för att klara uppdraget. Lagerhållning av aktuella mattor och tvättkapacitet

 • Referenser

Exempelvis:

Referenslista på två (2) företag där anbudsgivaren haft uppdrag av det slag som upphandlingen avser de senaste tre (3) åren. Referensperson inklusive kontaktuppgifter samt värde och tidpunkt skall anges för varje företag. Ange huruvida det varit uppdrag inom privat eller offentlig sektor.

 • Kvalitetssystem

Anbudsgivaren skall bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, antingen enligt ISO 9001 (eller motsvarande) eller i form av ett eget väl dokumenterat kvalitetsledningssystem. Intyg om certifiering och/eller en redovisning av företagets egna kvalitetsledningssystem skall redogöras för i bil

 • Miljösystem

Anbudsgivaren skall bedriva ett systematiskt miljöarbete, antingen enligt ISO 14001 (eller motsvarande) eller i form av ett eget väl dokumenterat miljöledningssystem. Intyg om certifiering och/eller en redovisning av företagets egna miljöledningssystem skall redogöras för i bilagan.

 •  Produktkrav

Exempelvis:

Att entrémattorna skall:

Vara tillverkade i en hög kvalitet som klarar av hårt slitage. Att de samla upp så mycket smuts och fukt som möjligt och ha bra uppsugningsförmåga. Att det finns nitrilgummi eller liknande på baksidan så att mattorna ligger stabilt och säkert på underlaget och därmed minskar halk- och snubbelrisken.

Eventuellt be dem bifoga skriftlig redogörelse i anbudet som bevisar att samtliga krav uppfylls.

Att mått och färger anges, exempelvis:

Offererade mattor får skilja i storlek mot efterfrågade mått, dock EJ mer än 5 cm totalt.

Exempel: En matta i storlek 115 x 200 får offereras i storlek 110 x 200, 115 x 195, 112,5 x 197,5 osv.

Samtliga entrémattor skall erbjudas exempelvis mörkgrå nyans (eller annan nyans som anses lämplig) i samtliga efterfrågade storlekar.

Om det är viktigt kan även ett varuprov ställas som krav.

Exempelvis:

Varuprov skall bifogas anbudet i ungefärlig storlek 20 X 20 cm. Varuprov skall vara av motsvarande utförande, kvalitet och nyans som offererad matta och uppfylla samtliga obligatoriska krav på produkten som ställs i upphandlingen.

Lycka till

Nyckeltal

FRÅGA: Finns det några nyckeltal att förhålla sig till i städbranschen? Och finns det någon standard, eller några rekommendationer att förhålla sig till?

SVAR: Nyckeltal som används inom städbranschen är exempelvis avverkningsgrad, som är ett produktivitetsmått som mäter hur stor yta som städas per timme.
En hög avverkningsgrad ger en låg städkostnad per kvadratmeter, och få städtimmar att utföra städning på.
En hög avverkningsgrad, kan vara på bekostnad av kvalitet.
En alltför hög avverkningsgrad gör det svårt för lokalvårdarna att utföra regelmässiga arbetsuppgifter, med för lite tid till förfogande på objektet.
Resultatet kan bli sämre kvalitetsnivå, med ökad risk för ohälsa, större slitage på ytskikt och sämre trivsel på arbetet.
En låg avverkningsgrad ger en högre städkostnad per kvadratmeter, med fler städtimmar, som ger lokalvårdarna bättre förutsättningar att leverera en bra städkvalitet.
Det går även att jämföra avverkningsgraden över tid då den är kostnadsneutral, och inte påverkas av själva kostnaden för städning.
Nyckeltalen påverkas även av frekvenser och ytmaterial, som textilgolv och hårda golv.
I dagsläget finns ännu ingen standard/rekommendation. Städbranschen Sverige arbetar med ett projekt för att ta fram en form av standard som vi hoppas kunna presentera till Clean & Facilitymässan i Jönköping 26-27 september.

Laminatgolv med en hinna

FRÅGA:  Ett laminatgolv med en hinna på, som det blir fotspår i, vad kan jag göra?

SVAR:  Troligast ett resultat av för våta städmetoder och för mycket kem. Som åtgärd kan en nollställning krävas, där golvet skuras med kombinationsmaskin för att rensa bort det smuts och kemöverskott.
Laminatgolv skall torrmoppas/fuktmoppas med mikrofibergarn. Huvudsakligen behövs inte kem tillsättas och i så fall väldigt sparsamt.
På bättre laminat i offentliga miljöer kan också kombinationsmaskin användas så länge maskinen är i gott skick. Torrpolera gärna då och då med högvarvsmaskin med vit eller röd rondell, då bibehålls ytan bättre.