CBA_2016
Carina Boman Helgesson från Städbranschen Sverige delar ut priset för ”Årets arbetsledare”
Carina är vice ordförande i Städbranschen Sverige och arbetar som städchef på Örebro Universitet.

Arbetsledare fyller en viktig funktion och bär ett stort ansvar på sina axlar. Arbetsledaren ska, förutom att arbeta operativt med att styra och utveckla verksamheten även lösa många olika sorters problem som dyker upp. Dessutom ingår ett HR ansvar som många gånger kan vara mer krävande än i andra branscher. Med kategorin Årets arbetsledare vill vi främja och lyfta fram en riktigt god förebild i dessa avseenden.
Läs mer om Clean Bright Awardsvagn_0086
”STÄDARENS DAG”

5 december 2016.

Städarens dag är en speciell dag i våra nordiska länder. Vi tycker att dagen även bör uppmärksammas i Sverige. Städbranschen Sverige planerar därför att sätta samman en arbetsgrupp för att planera aktiviteter kring Städarens Dag den 5 december 2016.
    Den 20 oktober 2016 hålls ett nordiskt möte i Köpenhamn. En eller ett par representanter från Städbranschen Sverige kommer att delta.
    Som ni märker är det många spännande saker som finns framför oss under hösten.
Blue

EXTRA ÅRSMÖTE
Städbranschen Sverige välkomnar sina medlemmar till extra årsmöte torsdag 29 september!

Datum:  2016-09-29
Tid: Mötet startar klockan 14,45
Plats: Sista mässdagen: CLEAN & Facility at your Service i Kista
Konferensrum inom mässan för mötet kommer att informeras i Städbranschen Sveriges monter A:13
Notera:  Din medverkan på mötet vill vi att du meddelar via mail eller telefon till vårt kansli så snart som möjligt för att vi skall kunna ordna med arrangemanget på bästa sätt.
    Är du osäker på ditt medlemskap kontrollera att din avgift är reglerad för 2016, har du frågor kontakta vårt kansli.
Ärenden:  
1) Genomgång reviderat medlemsregister
2) Revisionsbeskrivning avseende förhållandet Förening och AB – 2015 och beslut om styrelsens ansvarsfrihet
3) Stadgeförändring avseende §11 – Årsredovisning och revision
Not:  B Extra årsmöte (utdrag från stadgar) Extra årsmöte hålls när styrelsen så beslutar, eller då minst 15 medlemmar gör skriftlig framställan till styrelsen för avgörande av viss angiven fråga. Kallelse till extra årsmöte skall ske minst 14 dagar före extra årsmöte. I kallelsen till extra årsmöte skall anges de ärenden som skall förekomma. På årsmötet får inga andra ärenden tas till behandling än sådana som angivits i samband med kallelsen.
Kallelse: Kallelsen skickas ut via mail till av oss kända adresser och på vår hemsida 15 september.
Kontakt:   Kansliet nås via 08 410 969 72 eller info@stadbranschensverige.se
Städbranschen Sverige, Box 920 03, 120 06  STOCKHOLM
    Styrelsen hoppas att så många som möjligt kan medverka på mötet och att vi därifrån gemensamt kan fortsätta verka för en bra framtid för föreningen, välkomna!

Med vänlig hälsning
Mårten Widborg
Ordförande och styrelsen för Städbranschen Sverige
Green
cleanfacilityStädbranschen Sverige på ”CLEAN&Facility at your Service”
Vi vill uppmärksamma er på att vi finns på CLEAN&Facility at your Service i Kista 28-29/9 där vi kommer ha en tävling i montern där vinsterna bl a är medlemsskap i Städbranschen Sverige och ett konferenspaket till branschdagarna i Umeå.
    Nedzad Turkanovic Städchef i Burlövs kommun och suppleant i styrelsen föreläser på ett drop in seminarium onsdag 28/9 kl. 11.00 “Städbranschen som första valet”. Nedzad pratar om sina erfarenheter kring integration och vilken resa han själv varit med om. Missa inte detta!
Läs mer
Green
Sverker
Sverker Olofsson är Moderator vid Branschdagarna i Umeå 31/10 och 1/11 
Sverker Olofsson är en svensk programledare vid SVT Umeå. Han är kanske mest känd via sitt långa programledarskap för TV-programmet Plus. Nu kommer han som moderator till våra branschdagar i Umeå.

Läs mer här
 
clean1Utökat samarbete mellan Tidningen RENT med Facility Nordic och Städbranschen Sverige kring mässverksamhet
 
Mentor Communications, som äger Tidningen RENT med Facility Nordic och Städbranschen Sverige utökar nu sitt samarbete, genom att samverka kring mässor i Sverige.
 
Läs mer här
Blue

Inbjudan till samverkan i projekt – Städning av Textila Golv

Projektet Städning av Textila Golv har tillkommit för att lösa problem och underlätta vård av textilgolv framförallt i offentlig miljö. 
Syftet är att kunna ge konkret, saklig information till ägare, användare, städare och vårdare, så att golvens funktion förbättras och deras livslängd ökas. Ett första informationstillfälle för
golvtillverkare och maskintillverkare ordnas i Stockholm och Göteborg, den 30 augusti.

Läs mer här
Green
Städbranschen Sveriges årsstämma

Städbranschen Sverige höll ordinarie årsstämma i Stockholm den 20 maj. Protokoll från årsmötet kommer inom kort. Här en första presentation av nya namn i styrelsen.
Nya ordinarie styrelseledamöter:
Matthias Lindholm, L&T, Konrad Löwhagen, Ångtvättbilen.

Nya styrelsesuppleanter:
Anestis Chartalidis, Miljöpalatset, Marketta Lundström, Herrljunga kommun och Kenneth Andersson.

 

Städbranschen slår ett slag för integration.
Branschdagarna i Örebro uppmärksammades också på ett välkommet sätt i både radio och TV.

sr_p4_orebro
Lyssna på länken från P4 Örebro


svt_orebro_universitetTitta på länken från SVT, Örebro
Green

Städhandbok Golv och Städteknisk ordlista!
Läs mer och beställ böckerna här.


stadhandbok_15.1
st_ordlista


 
Blue

DET HÄNDER I BRANSCHEN 2016
 

CLEAN & Facility at your service 2016
Kistamässan i Stockholm 28-29 september 2016

2016 är tionde tillfället som vi arrangerar CLEAN och det fjärde tillfället vi arrangerar Facility at your service – den ledande affärsmässan för Städ- Service- och FM branschen.

    Med stor glädje ser vi fram emot att mötas igen på Kistamässan i Stockholm den 28-29 september.
 
Mässan kommer att innehålla:
Green

Teknisk uppdatering

Vi arbetar med en större teknisk uppdatering av vår hemsida. Arbetet innebär att vissa delar och funktioner på sajten inte är i gång på ett tag.

Mycket ska förändras och allt förstås till det bättre. Bland annat snickrar vi på helt ny plattform för nyhetsbrev och medlemskommunikation.
    Hoppas på ert överseende tills allting är klart! För frågor kontakta vårt kansli.
    OBS! att registrering av nya medlemskap tillsvidare görs genom ett mail till kansliet, under adress: info@stadbranschensverige.se
Blue

Samarbete för rena textilgolv
 
Städbransch och golvbransch ingår – i ett nytt projekt – ett samarbete för rena textilgolv. Målsättningen är att Städbranschens aktörer och kunder ska ha bra information och bra rutiner för hur textilgolv ska städas och underhållas.
 
Textilgolv behöver inte vara svåra eller dyra att sköta, men de sköts inte alltid rätt. I värsta fall sköts de så illa att användare och städare blir missbelåtna med textilgolv i allmänhet. Golven själva tar skada av dålig skötsel. Dit vill vi ingen komma och det är en del av bakgrunden till skapandet av Textilgolvsprojektet. Dessutom har vi inte glömt den misstänksamma attityden från slutet av 1900-talet då textilgolv betraktades som ohälsosamma och misstänktes innebära risk för allergiska problem.
 
Projektet är ett initiativ från Städbranschen Sverige med syfte att främja god och ändamålsenlig skötsel av textilgolv.
Green

Upphandling av städtjänster
Konkurrensverkets stöd och vägledning inom området städupphandling kan användas som hjälp och faktabas för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för den upphandlande myndigheten. Ledorden är förtroendefullt samarbete, partnerskap och en god affär för båda parter.

Här en direktlänk till Konkurrensverkets sida om upphandling av städtjänster:

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/stadtjanster/
Blue
Clean_Fac_2016
Välkommen till mässan i Kista!
Vi i Städbranschen Sverige planerar aktiviteterna för fullt och hoppas att ni besöker oss i monter A:13.

Vi är mycket intresserade av att höra vilka sakfrågor ni tycker att vi ska fokusera på under 2017. Flera ur styrelsen kommer finnas i montern för diskussioner.
    Var med och tävla om ett års medlemskap i Städbranschen Sverige och ett konferenspaket för två till branschdagarna i Umeå 31/10 – 1/11, 2016.
    Vi önskar alla välkomna!
BRANSCHDAGAR I UMEÅ
31/10 -1/11 2016 Uppdaterat program!

kristallkula3
Ett visionärt perspektiv, en ”titt i kristallkulan” angående trender och innovationer som kommer att påverka, förändra och utveckla städ- och servicebranschen. Klicka här för uppdaterat program
projekt_textilagolv

Under tisdagen den 30 augusti genomfördes informationsträffar samtidigt i Göteborg och Stockholm. Syftet med dessa var att i samråd med tillverkare och leverantörer av textila golv samt leverantörer av produkter, metoder och tjänster inom textil rengöring diskutera hur vi som branschförbund kan bidra till att saklig information kring underhåll och rengöring når ut till ägare, användare, städare och vårdare, så att golvens funktion förbättras och deras livslängd ökas.

Sammanfattningsvis var det positiv respons rent generellt kring att vi belyser de textila golven och från golvleverantörerna upplevde man kunskapsbrister på många håll i branschen och en allmän osäkerhet inför textilvård.
    Projektgruppens förslag att använda Carpet and Rug Institute, CRI, som kunskapskälla ansågs som bra och vi väljer därför att fastslå detta och arbeta vidare med deras kunskapsbank som bas för att ta fram material för rekommendationer av städfrekvenser, metoder och maskinval.
    Vissa frågeställningar som kom fram under våra möten skall även tittas närmare på. Bland annat vad Arbetsmiljöverket säger kring frågan om textila golv och underhållet av dessa.
DIREKT MEDLEMSNYTTA
loggorStädbranschen Sveriges styrelse arbetar med att ta fram olika rabatt och förmånsavtal som främjar medlemmarnas intressen. Fyra helt nya förmånspaket är klara att utnyttja:
Rabattavtal med Visma, Nordbro Jurister, OKQ8, och Peugeot.

Läs mer om förmånspaketet
kamp_litt

Bli medlem i Städbranschen Sverige under vår kampanj och dra fördel av de förmånliga medlemspriserna!
    För att bli medlem skicka din anmälan i ett mail till: info@stadbranschensverige.se. Läs, under fliken Därför medlem om förmåner för de olika medlemskapen.
    Litteraturen beställer du i ”BUTIK” på hemsidan!
(Du som inte vill bli medlem kan givetvis köpa litteraturen till rabatterat icke-medlemspris) Läs mer här!
Li_Jansson
Li Jansson, Almegas arbetsmarknadsekonom

Fler och fler jobb kräver högskoleutbildning, men hälften av alla som flyr eller invandrar till Sverige har inte mer än grundskola. Hela tjänstesektorn och inte minst städbranschen är guld värd för många nyanlända med utomeuropeiska rötter.
Läs hela artikeln!
Städbranschen Sverige 2016!
Under 2015 har vi från Städbranschen Sverige testat olika modeller och löpande analyserat våra medlemmars behov och branschens förändringar.
    Med insikt och genomtänkt ansvar, och efter att ha lyssnat på era synpunkter har vi tagit åtskilliga steg mot en tydligare förändring! Nu och framöver kommer vi att befästa och utveckla rollen som våra medlemmars naturliga kompetensorgan. Bland annat med ett forum dit ni som medlem kan vända er för att få svar på vardagliga små eller stora frågor, (Fråga Experten).
    Vi kommer också – utöver arbetet med de större branschfrågorna – skapa tydligare medlemsnytta genom ett knippe förmånliga medlemserbjudanden. Avtal med koppling till olika områden för er dagliga verksamhet. Förändringar som gör att själva grundvalen för ett medlemskap blir yttermera tydliggjord.
    Vi har också från 2016 en gemensam tidning för hela branschen (Rent) – där första utgåvan ges ut i mars 2016, missa inte den!
    Flera andra utvecklingssteg och arrangemang väntar under 2016 och sedan framöver. Och vi hoppas på ett fortsatt starkt engagemang från våra medlemmar, liksom vi lyssnar på era önskningar. Det är vi tillsammans som kan göra skillnad!
    Hälsningar
Mårten Widborg, Ordförande
miljo_2
Kärcher satsar på att klimatkompensera energianvändningen vid körning av nya Kärchermaskiner. Det innebär att man satsar på vindkraft i känsliga områden i världen där koleldade kraftverk är den alternativa energileverantören.

Städbranschen Sverige har som en viktig punkt i sitt verksamhets­program att uppmärksamma och uppmuntra medlemmarnas arbete för miljömässigt ansvarsfull städning. Här gör vi en kort rapsodi av miljöinriktade aktivi­teter hos några aktörer.

Det är viktigt att påpeka att vi bara valt ett fåtal medlemmar, som får representera olika områden av branschen. Dessutom presenteras bara ett exempel från varje företag trots att alla har många miljö­befrämjande aktiviteter och projekt. Att ge hela bilden av branschens omfattande miljöaktiviteter skulle bli orimligt omfattande.
Läs hela artikeln
helsingborg2
Aziza Bajramovik trivs med sitt arbete och tycker det är viktigt att man både är noggrann och städar när man ser att det behövs.

Städrutiner och behovet av fler städinsatser för att bland annat undvika smittspridning står ständigt i fokus på ett sjukhus. Revisorerna i Region Skåne har låtit granska arbetet kring vårdhygien och har synpunkter på både städning och standard. På Helsingborgs lasarett arbetar lokalvårdarna proaktivt och utvecklar hela tiden sina arbets­metoder, för att bidra till en god och säker patientvård. Läs hela artikeln
Nytt svartjobbs-upplägg i städbranschen avslöjat

Skatte
verket har det senaste året gjort en specialgranskning av städbranschen. I kontrollen – som inkluderade ett 50-tal städföretag - avslöjas ett nytt upplägg för att förvandla vita pengar till svarta löner.
Anställda
i spia_bergman2tark beroendeställning har jobbat mot låga, svarta löner. Företagen har istället redovisat och betalat skatter för andra personer och för färre timmar. Med den vita fasaden är fusket svårt att upptäcka vid ytlig kontroll. Läs hela artikeln

– Städbranschen är en bransch där det tyvärr förekommer fusk och felaktigheter, vilket är ett konkurrensproblem för
alla seriösa företag, säger Pia Bergman, Skatteverkets rikssamordnare mot grov ekonomisk brottslighet.
Foto: Jeanette Andersson

En ren succé för Elmia Städ

arets_stadare
En extra krydda på Elmia Städ: Finalen i Årets Städare. På bilden från vänster: Åsa Behrman Systembolaget, som på mållinjen tog hem segrarttiteln som Årets Städare 2015  sedan Urban Rundblom, andra pris och Nadja Nyman tredje pris, bägge från Samhall. Längst till höger Helen-Warg-Friberg och Carina Boman Helgesson i Städbranschen Sveriges styrelse.

Nya produkter, bättre arbetsmetoder och en ren vit bransch var några av de många områden som Städbranschen Sverige hade i fokus under tre intensiva mässdagar i Jönköping.
   Tredje upplagan av Elmia Städ befäste återigen att den växande branschen för rengöring och hygien har en självklar mötesplats.
Läs hela artikeln

Städhandbok Golv i ny utgåva
stadhandbok_uppslag_15
Den praktiska Städhandbok Golv, bra att ha med sig ut på jobb, kommer nu i ny reviderad utgåva. Här finns alla viktiga fakta om golvmaterial och golvvård, överskådligt och lättillgängligt presenterat. Läs mer
mertextil

I mitten av 1970-talet bröt den svenska textilgolvsmarknaden ihop på grund av allergidebatten. Men de senaste fem – tio åren har marknaden börjat återhämta sig. Inte till 1970-­talets nivåer, men ändock. Det läggs textilgolv i stora mängder i offent­liga lokaler.

Läs hela artikeln från Rengöring & Hygien nr 3-15
Konkurrensverket

toppbild_stad1.jpg
 

Upphandling av städtjänster

Den städning som utförs i offentliga miljöer är långt ifrån enkel att hantera. Det ställer höga krav på den upphandlande myndigheten som ska genomföra en upphandling av städtjänster. Det kräver kräver god kunskap om verksamheten, logistik, ledarskap, kommunikation, teknisk kompetens och problemlösning.
Läs mer

Skärmbild (268)_snip
Stöd i upphandling av städtjänster

Alla upphandlande myndigheter har behov av städtjänster, och nästan alla upphandlar städtjänster. Området präglas av stark prispress och i branschen finns ett stort antal oseriösa företagare. För att underlätta för upphandlande myndigheter att upphandla städtjänster tar Konkurrensverket nu fram stödmaterial som lanseras i februari.
Läs mer

Skitiga skolor är dåliga skolor.


skoltoalett
Dåligt underhållna och orena miljöer är osanitära och skapar en usel arbetsmiljö. Dessutom visar forskning i den ledande vetenskapliga tidskriften Science att rena miljöer har en social dimension. Om vi vistas i en stökig miljö beter vi oss också stökigt. Därför är det synd att 96 procent av den offentliga städuppdragen går till lägsta pris utan hänsyn till kvalitet.
Läs mer

Värdepapper_480x180


Rent och fräscht!
Ett häfte fullt med smarta tips till bygg, fastighetsbolag och arkitekter om städning, lokaler, tid, pengar, miljö och människor.

Läs mer här.
Folkhälsomyndigheten
Nya allmänna råd om städning i skola och förskola.
Läs mer.
SVERIGES RENASTE SKOLA?
I den nybyggda skolan Alpha i Nyköping har man en exceptionellt väl utformad entré med markvärme, avskrapningsmatta, uppsugningsmatta och särskilda sko- och klädskåp för elever, lärare och besökare.
   – Med en sådan entré och bra planering totalt har den här skolan förutsättningar att bli Sveriges renaste, säger Pernilla Åhgren från MIAB som är ansvarig för städningen av skolan.
Läs hela artikeln
ari_h2Letar med ljus
och lykta efter

RIMLIG
SKOLSTÄDNING


– Städning är en relativt sett låg kostnad för kommun­erna så det borde inte vara lönt att jaga den billig­aste skolstädningen, säger Ari Kouvonen, bransch­analy­tiker på Almega Service­entreprenör­erna.
    De uppmärksammade den usla städningen i skolorna genom att skicka ut doftljus som luktade unken skol­toalett till kommunalråd i 130 kommuner i hela landet. Nu hoppas Ari Kouvonen att kommunerna tar lärdom och ser över städ­ningen i de kommunala skolorna. Läs hela artikeln

Städbranschen i media

27 september 2016
I samband med CLEAN-mässan den 28-29 september, lanserar Papyrus Supplies en Miljökatalog med e.....
27 september 2016
Nu har Städarna startat verksamhet även i Örebro. Unikt för just den etableringen är att vd för.....
26 september 2016
  Ett städföretag i Umeå fick till slut nog och sa upp avtalet med uppdragsgivaren INAB. L.....
21 september 2016
Höjt tak för lönebidrag och mer resurser till Samhall är några av satsningarna i regeringens hö.....
21 september 2016
Vilhelminas Miljö- och byggnadskontor kritiserar sju av kommunens skolor för bristande städruti.....
20 september 2016
 Anmäl dig till mässan här – inträdet är fritt men allt går mycket smidigare om du anmält dig i.....
20 september 2016
Almega vill slå ihop rut- och rot-avdragen till ett Hembidrag och utöka summan till 100 000 kro.....
19 september 2016
Dow Jones Sustainable index, DJSI, har återigen utsett Sodexo till ett av världens mest hållbar.....
billiga air max 90 herr rea, nike air max rosa vita,billiga nike air max 90 gs white,nike air max 90 white dam billiga, nike air max 90 hyperfuse premium,nike air max 95 zebra,nike air max omdöme