Tumma inte på hygienen!

Även om pandemin har gått in en mindre akut fas är det fortsatt viktigt med god hygien och god lokalvård i samhället. Städbranschen Sverige och Branschföreningen Professionell Hygien & Rengöring vill påminna om hur viktig handhygien och bibehållen nivå på städning av lokaler och ytor är, för att hålla smittspridning på en fortsatt låg nivå.…

Läs mer

Städbranschen Sverige moderniserar begreppet auktorisation och branschsamverkan!

Städbranschen Sverige moderniserar begreppet auktorisation och branschsamverkan!
Auktorisationen utgår från både hårda och mjuka värderingar. 
Värdet av alla medarbetare som utför tjänsten kommer att vara centralt.
Under hösten skall de sista pusselbitarna vara på plats, för att vid årsskiftet gå igång med Städbranschen Sverige Auktorisation!
Mer info via info@stadbranschensverige.se

Läs mer